هفته هشتم لیگ برتر هفدهم فوتبال

– به گزارش سایت ورزش ها، هفته هشتم دوره هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران مطابق برنامه ریزی سازمان لیگ، از روز سه شنبه ۹۶/۷/۴ آغاز شد و در این روز ۴ دیدار برگزار گردید.

* نتایج بازی های هفته هشتم دوره هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران:

میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ و زمان بازی محل بازی
سپیدرود رشت ۱ استقلال تهران ۲ ۹۶/۷/۴

۱۶:۱۵

ورزشگاه شهید عضدی رشت
فولاد ۱ استقلال خوزستان ۱ ۹۶/۷/۴

۱۷:۳۰

ورزشگاه

غدیر اهواز

نفت تهران ۱ سپاهان ۰ ۹۶/۷/۴

۱۷:۴۵

ورزشگاه تختی تهران
ذوب آهن ۱ سایپا ۱ ۹۶/۷/۴

۱۸:۳۰

ورزشگاه فولاد مبارکه اصفهان
گسترش فولاد ۱ تراکتور

سازی

۲ ۹۶/۷/۶

۱۶:۰۰

ورزشگاه یادگار امام تبریز
سیاه جامگان ۰ پیکان ۲ ۹۶/۷/۶

۱۶:۴۵

ورزشگاه تختی تهران
پارس جنوبی جم ۱ پدیده ۱ ۹۶/۷/۶

۱۸:۳۰

ورزشگاه ثامن مشهد
پرسپولیس نفت آبادان نامعلوم ورزشگاه آزادی تهران

(تصویر تیم استقلال تهران سال۱۳۵۸)

 

*جدول نهایی و کامل نتایج هفته هشتم دوره هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران:

ردیف تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پارس جنوبی جم ۸ ۵ ۳ ۰ ۱۵ ۷ ۸ ۱۸
۲ پدیده ۸ ۴ ۳ ۱ ۱۵ ۷ ۸ ۱۵
۳ پرسپولیس ۷ ۴ ۲ ۱ ۱۳ ۵ ۸ ۱۴
۴ پیکان ۸ ۴ ۲ ۲ ۱۰ ۶ ۴ ۱۴
۵ فولاد ۸ ۴ ۲ ۲ ۹ ۷ ۲ ۱۴
۶ سایپا ۸ ۳ ۳ ۲ ۹ ۱۱ ۱۲
۷ ذوب آهن ۸ ۲ ۵ ۱ ۱۵ ۸ ۷ ۱۱
۸ تراکتورسازی ۸ ۳ ۱ ۴ ۹ ۹ ۰ ۱۰
۹ نفت تهران ۸ ۲ ۳ ۳ ۷ ۱۱ ۹
۱۰ سپیدرود رشت ۸ ۲ ۲ ۴ ۶ ۷ ۸
۱۱ استقلال ۸ ۲ ۲ ۴ ۴ ۸ ۸
۱۲ صنعت نفت آبادان ۷ ۲ ۱ ۴ ۸ ۱۰ ۷
۱۳ سیاه جامگان ۸ ۱ ۴ ۳ ۸ ۱۱ ۷
۱۴ سپاهان ۸ ۱ ۴ ۳ ۶ ۱۱ ۷
۱۵ استقلال خوزستان ۸ ۱ ۴ ۳ ۵ ۱۲ ۷
۱۶ گسترش فولاد ۸ ۲ ۱ ۵ ۵ ۱۴ ۷

(تصویر تیم پرسپولیس سال ۱۳۵۲)

* نتایج دیدارهای هفته هشتم لیگ های برتر ادوار گذشته:

*۱- هفته هشتم، اولین دوره لیگ برتر در سال ۸۱- ۱۳۸۰:

میزبان گل زده میهمان گل زده
فولاد خوزستان ۱ استقلال تهران ۲
پرسپولیس ۱ پاس تهران ۳
سایپا ۲ استقلال رشت ۰
پیکان تهران ۰ استقلال رشت ۰
سپاهان اصفهان ۳ برق شیراز ۰
فجر سپاسی ۰ ذوب آهن اصفهان ۰
ابومسلم مشهد ۱ ملوان بندر انزلی ۰

(تصویر تیم تراکتور سازی تبریز سال ۱۳۵۴)

*۲- هفته هشتم ، دومین دوره لیگ برتر در سال ۸۲- ۱۳۸۱:

میزبان گل زده میهمان گل زده
استقلال تهران ۲ پیکان تهران ۱
پاس ۰ پرسپولیس ۱
فولاد ۲ ابومسلم ۱
صنعت نفت آبادان ۱ ذوب آهن ۰
ملوان ا ۲ برق شیراز ۱
فجر سپاسی ۲ استقلال اهواز ۱
سپاهان ۳ سایپا ۰

(تصویر تیم سپاهان اصفهان سال ۱۳۵۳)

*۳- هفته هشتم ، سومین دوره لیگ برتر در سال ۸۳- ۱۳۸۲:

* لیگ برتر تا این دوره ۱۴ تیمی بوده است.

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۳ ابومسلم ۳
۲ پاس ۲ پرسپولیس ۱
۳ برق شیراز ۲ فولاد ۰
۴ سپاهان ۲ پیکان ۱
۵ شموشک نوشهر ۱ ذوب آهن ۰
۶ استقلال اهواز ۳ فجر سپاسی ۰
۷ سایپا ۱ پگاه گیلان ۲

(تصویر تیم پیکان تهران سال ۱۳۴۸)

*۴- هفته هشتم ، چهارمین دوره لیگ برتر در سال ۸۴- ۱۳۸۳:.

* از این دوره لیگ برتر ۱۶ تیمی شده است.

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ ذوب آهن ۳ استقلال تهران ۱
۲ پرسپولیس ۲ استقلال اهواز ۰
۳ سایپا ۰ پیکان ۰
۴ ابومسلم۲ ۲ سپاهان ۱
۵ برق شیراز ۱ ملوان ۰
۶ پگاه گیلان ۰ فجر سپاسی ۲
۷ پاس ۲ صبا باتری تهران ۳
۸ فولاد ۳ شموشک نوشهر ۱

(تصویر تیم ذوب آهن اصفهان سال ۱۳۵۵)

*۵- هفته هشتم ، پنجمین دوره لیگ برتر سال ۸۵- ۱۳۸۴:

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۰ فجر سپاسی ۰
۲ برق شیراز ۰ پرسپولیس ۱
۳ پاس تهران ۱ استقلال اهواز ۳
۴ ذوب آهن ۱ شموشک نوشهر ۱
۵ ملوان ۱ سپاهان ۰
۶ ابومسلم ۲ راه آهن تهران ۰
۷ فولاد ۲ شهید قندی یزد ۰
۸ صبا باتری ۱ سایپا ۱

(تصویر تیم پاس تهران سال ۴۲)

*۶- هفته هشتم ، ششمین دوره لیگ برتر درسال ۸۶- ۱۳۸۵:

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ پرسپولیس ۲ استقلال تهران ۱
۲ استقلال اهواز ۱ ذوب آهن ۱
۳ برق شیراز ۱ سایپا ۱
۴ صبا باتری ۰ فولاد ۰
۵ ابومسلم ۳ پاس ۲
۶ راه آهن۱ ۱ مس کرمان ۲
۷ ملوان ۱ فجر سپاسی ۰
۸ سپاهان ۲ پیکان ۱

(تصویر تیم ملوان بندر انزلی سال ۴۸)

*۷- هفته هشتم ، هفتمین دوره لیگ برتر در سال ۸۷- ۱۳۸۶ :

*از این دوره لیگ برتر ۱۸ تیمی شده است.

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ سپاهان ۲ استقلال تهران ۱
۲ پرسپولیس ۱ ذوب آهن ۱ ۱
۳ نفت آبادان ۲ شیرین فراز کرمانشاه ۱
۴ صبا باتری ۲ استقلال اهواز ۲
۵ پگاه گیلان ۰ پاس همدان ۰
۶ برق شیراز ۰ ملوان ۲
۷ ابومسلم ۳ فجر سپاسی ۱
۸ سایپا ۰ مس کرمان ۰
۹ پیکان ۲ راه آهن ۲

(تصویر تیم صنعت نفت آبادان سال ۵۵)

*۸- هفته هشتم، هشتمین دوره لیگ برتردر سال ۸۸- ۱۳۸۷

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۲ راه آهن ۱
۲ پرسپولیس ۲ پگاه گیلان ۲
۳ پاس همدان ۲ ذوب ­آهن ۲
۴ ابومسلم ۱ مقاومت سپاسی ۲
۵ استقلال اهواز ۲  پیکان قزوین ۳
۶ ملوان ۲ سایپا ۲
۷ سپاهان ۲ فولاد ۰
۸ برق شیراز ۴ مس کرمان ۱
۹ صبای قم ۰ پیام خراسان ۰

(تصویر تیم برق شیراز سال ۵۴)

*۹- هفته هشتم ، نهمین دوره لیگ برتر در سال ۸۹- ۱۳۸۸

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ ابومسلم ۰ استقلال ۵
۲ پرسپولیس ۱ پیکان ۲
۳ سپاهان ۳ صبای قم ۱
۴ مس کرمان ۲ راه آهن ۲
۵ استیل آذین ۱ مقاومت سپاسی ۱
۶ استقلال اهواز ۲ شاهین بوشهر ۲
۷ تراکتورسازی ۱ فولاد ۰
۸ پاس ۱ ذوب آهن ۱
۹ سایپا ۳ ملوان ۱

(تصویر تیم راه آهن تهران سال ۱۳۵۶)

*۱۰- هفته هشتم ، دهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۰- ۱۳۸۹

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ مس کرمان ۱ استقلال تهران ۱
۲ پرسپولیس ۱ پاس ۱
۳ صبای قم ۱ استیل آذین تهران ۰
۴ سپاهان ۱ شهرداری تبریز ۰
۵ تراکتورسازی ۱ ذوب آهن ۲
۶ راه آهن ۲ ملوان انزلی ۰
۷ نفت آبادان ۲ فولاد ۲
۸ پیکان ۱ نفت تهران ۳
۹ سایپا کرج ۲ شاهین بوشهر ۱

(تیم فوتبال جنوب و یا، آب و خاک اهواز، یا نورد لوله اهواز،

 که در سال ۷۴ امتیاز آن به فولاد خوزستان واگذار شد)

* ۱۱- هفته هشتم ، یازدهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۱- ۱۳۹۰

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۱ سایپا ۰
۲ فجر سپاسی ۱ پرسپولیس ۲
۳ ذوب آهن ۱ مس سرچشمه ۰
۴ مس کرمان ۳ سپاهان ۰
۵ نفت آبادان ۳ تراکتورسازی ۳
۶ داماش گیلان ۳ راه آهن ۱
۷ نفت تهران ۳ ملوان ۱
۸ شهراداری تبریز ۱ شاهین بوشهر ۱
۹ صبای قم ۱ فولاد ۲

(مس کرمان تاسیس در سال ۱۳۷۶)

*۱۲- هفته هشتم ، دوازدهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۲- ۱۳۹۱

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ راه آهن ۰ استقلال تهران ۲
۲ پرسپولیس ۰ نفت تهران ۰
۳ نفت آبادان ۱ سپاهان ۱
۴ ملوان ۱ تراکتورسازی ۱
۵ ذوب آهن ۲ فولاد ۱
۶ مس کرمان ۲ سایپا ۲
۷ صبای قم ۱ گهر دورود لرستان ۰
۸ فجرسپاسی ۶ داماش گیلان ۱
۹ پیکان ۲ آلومینیوم هرمزگان ۱

(فجرسپاسی تاسیس در سال ۱۳۶۷)

*۱۳- هفته هشتم ، سیزدهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۳- ۱۳۹۲

* از این دوره لیگ برتر، ۱۶ تیمی شده است.

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۰ پرسپولیس ۰
۲ سپاهان ۰ راه آهن ۰
۳ صبای قم ۱ تراکتورسازی ۳
۴ فولاد ۱ ذوب آهن ۰
۵ نفت تهران ۱ مس کرمان ۰
۶ ملوان ۰ سایپا ۳
۷ فجرسپاسی ۲ داماش گیلان ۲
۸ گسترش فولاد ۱ استقلال خوزستان ۱

(گسترش فولاد تبریز تاسیس در سال ۱۳۸۷)

*۱۴- هفته هشتم ، چهاردهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۴- ۱۳۹۳

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ نفت تهران ۲ استقلال تهران ۰
۲ پرسپولیس ۱ نفت‌مسجدسلمیان ۱
۳ پدیده ۰ سپاهان ۱
۴ تراکتورسازی ۴ راه ‌آهن ۱
۵ فولاد ۱ گسترش فولاد ۰
۶ ذوب آهن ۱ پیکان ۰
۷ صبای قم ۱ استقلال خوزستان ۲
۸ ملوان ۰ سایپا ۲

(استقلال خوزستان، تاسیس در سال  در سال ۱۳۹۰ با خرید امتیاز باشگاه استقلال جنوب)

*۱۵- هفته هشتم ، پانزدهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۵- ۱۳۹۴

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ پدیده ۱ استقلال تهران ۱
۲ پرسپولیس ۱ صبای قم ۱
۳ سپاهان ۱ سیاه جامگان ۱
۴ فولاد ۱ تراکتورسازی ۲
۵ سایپا ۰ ذوب آهن ۱
۶ گسترش فولاد ۱ نفت تهران ۱
۷ استقلال خوزستان ۰ ملوان ۰
۸ راه آهن ۵ استقلال اهواز ۰

(تیم پدیده، تاسیس در سال۱۳۹۲ با خرید امتیاز باشگاه فوتبال مس سرچشمه)

*۱۶- هفته هشتم ، شانزدهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۶- ۱۳۹۵

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ سیاه جامگان مشهد ۰ استقلال تهران ۱
۲ پرسپولیس ۳ نفت تهران ۰
۳ ذوب آهن اصفهان ۲ سپاهان اصفهان ۰
۴ سایپا تهران ۰ تراکتورسازی تبریز ۰
۵ فولاد خوزستان ۲ صبای قم ۰
۶ پیکان تهران ۳ صنعت نفت آبادان ۲
۷ گسترش فولاد تبریز ۳ پدیده مشهد ۰
۸ ماشین سازی تبریز ۱ استقلال خوزستان ۳

(سیاه جامگان مشهد، تاسیس در سال ۱۳۹۰)

 

لینک مرتبط: اخبار ورزشی

Read more...

۱۰ فوتبالیست سریع جهان

 – به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از منابع ورزشی، به نقل از سایت فیفا اسامی ۱۰ فوتبالیست سریع جهان و میزان سرعت ثبت شده از آنها به شرح زیر می باشد.

۱- الکسیس سانچز ،  (ALEXIS SANCHEZ( km/h 30.1):

– وی هم‌اکنون در تیم فوتبال آرسنال در لیگ برتر انگلیس بازی می‌کند.

۲-آرین روبن، (ARJEN ROBBEN(km/ 30.4):

–  آرین روبن متولد ۱۹۸۴ شهر بدوم هلند و در حال حاضر بازیکن باشگاه بایرن مونیخ آلمان است.

– وی در تورنمنت‌هایی همچون یورو ۲۰۰۴، جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶، یورو ۲۰۰۸ و جام جهانی فوتبال ۲۰۱۰، یورو ۲۰۱۲ و جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ بازی کرده است.

 

۳- فرانک ریبری، (FRANCK RIBERIBERY( km/h 30.7):

– فرانک هنری پیر ریبری ؛ متولد ۷ آوریل ۱۹۸۳ در شهر بولوژونه شورمر فرانسه است.

– وی در حال حاضر برای باشگاه بایرن مونیخ در بوندسلیگا بازی می‌کند. ریبری از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ عضو تیم ملی فوتبال فرانسه بود. ریبری یکی از ستاره‌های حال حاضر فوتبال جهان به‌شمار می‌رود.

 

۴- وین رونی، (WAYNE ROONEY(km/h 30.7 ):

– وین مارک رونی متولد ۲۴ اکتبر ۱۹۸۵ انگلستان است.

این بازیکن مهاجم تیم فوتبال اورتون و تیم ملی انگلستان است.

– وی در حال حاضر برترین گلزن تاریخ تیم ملی انگلستان است.

۵- لیونل مسی، (LIONEL MESSI(km/h 32.5):

– لیونل آندرس “لئو” مسی، فوتبالیست فوق حرفه‌ای کشور آرژانتین و عضو بارسلونای اسپانیا و کاپیتان تیم ملی آرژانتین است که در پست‌ مهاجم بازی می‌کند.

– کارشناسان فوتبال وی را به عنوان بهترین بازیکن تاریخ فوتبال یاد و با مارادونا مقایسه می کنند..

–  مسی در ۲۱ سالگی توپ طلای اروپا را ازآن خود کرد.

– مسی. در سال بعد یعنی در سال ۲۰۰۹، اولین جایزه توپ طلای خود را دریافت کرد و بهترین بازیکن سال شد

– . موفقیت‌های و افتخارات مسی با دریافت توپ طلای سالهای ۲۰۱۱٬۲۰۱۰، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ تکمیل گردید.

– مسی در ۲۴ سالگی بهترین گلزن تاریخ فوتبال بارسلونا در تمامی رقابتها شد و در سن ۲۵ سالگی جوانترین بازیکن تاریخ رقابتهای لالیگا لقب گرفت که توانسته ۲۰۰ گل در این لیگ به ثمر برساند.

۶ -تئو والکات ، (THEO WALCOTT(km/h 32.7):

تئو جیمز والکات (Theo James Walcott) ، متولد ۱۶ مارس در کشور انگلستان است.

– وی یک مهاجم است که. فوتبال خود را در تیم‌های نیوبری و سیندون تاون آغاز کرده و در سال ۲۰۰۰ با بستن قردادی ۴ ساله با باشگاه ساوت‌همپتون در فوتبال انگلستان مشهور شد.

۷- کریستیانو رونالدو، (CRISTIANO RONALDO(km/h 33.6):

– کریستیانو رونالدو دوس سانتوس آویرو(Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro  ) متولد پنجم  فوریه سال ۱۹۸۵ در کشور پرتغال است.

– این مهاجم باشگاه فوتبال رئال مادرید و تیم ملی پرتغال توانسته بسیاری از رکوردهای فوتبال را جابه‌جا کند.

– او در سال ۲۰۰۹ با قراردادی به مبلغ ۸۵ میلیون پوندی (۹۴ میلیون یورو، ۱۳۱٫۶ میلیون دلار)، به عنوان گران‌ترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان از باشگاه منچستر یونایتد انگلیس به باشگاه  رئال مادرید، منتقلگردید.

– رونالدو  در نوجوانی فوتبال را در تیم آندورینها آغاز کرد و بعد از دو سال به تیم ناسیونال پیوست و پس از آن، به باشگاه اسپورتینگ لیسبون ملحق شد.

– وی در تیم لیسبون، نظر الکس فرگوسن سرمربی وقت منچستر یونایتد را به خود جلب کرد و در سال ۲۰۰۳ با قراردادی به ارزش ۱۳٫۲۴ میلیون پوند (۱۶میلیون یورو)، به تیم فوتبال منچستر یونایتد پیوست، و نخستین جامش در منچستر یونایتد را با قهرمانی در جام حذفی سال ۲۰۰۴ به دست آورد.

۸- آرون لنون، (AARON LENNON(km/h 33.8):

– آرون لنون(Aaron Lennon)  در۱۶ آوریل ۱۹۸۷ از یک پدری جامائیکایی و مادری انگیسی در انگلستان بدنیا آمد.

– لنون  فوتبالش را از آکادمی لیدز یونایتد آغاز کرد و پس از ۲ سال حضور در باشگاه لیدز به دلیل مشکلات مالی باشگه لیدز از این تیم جدا و در آگوست ۲۰۰۵ به تیم فوتبال تاتنهام پیوست .

– وی تاکنون در تیم‌های لیدز یونایتد، تاتنهام بازی کرده‌است و ۱۹ بازی ملی هم برای تیم ملی فوتبال انگلستان انجام داده‌است.

لنون در فصل های ۲۰۰۵–۲۰۰۶ و ۲۰۰۶–۲۰۰۷ نامزد بازیکن جوان لیگ جزیره هم شده است.

۹- گرت بیل، (GARETH BALE(km/h 34.7):

– گَرِت بِیل  (Gareth Bale): در مورخه ۱۶ ژوئیه ۱۹۸۹ در ولز بریتانیا بدنیا آمد.

– وی در حال حاضر به عنوان هافبک در لالیگا و باشگاه رئال مادرید و تیم ملی ولز بازی می‌کند.

–  کارشناسان و بزرگان فوتبال او را به عنوان یک فوتبالیست با سرعت فوق‌العاده، و با قدرتو توانایی بالای عبور از مدافعان حریف، و با مهارت شوت زنی دقیق با پای چپ و ویژگی‌های فیزیکی استثنایی توصیف کرده‌اند.

-. گرت بیل از طرف مجله ورلدساکر با سرعت ۳۶٫۹ کیلومتر بر ساعت بالاتر از هم تیمی خود کریس رونالدو به عنوان سریعترین بازیکن حال حاضر فوتبال جهان معرفی شده است

-. وی در سال ۲۰۱۳ با مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو به باشگاه رئال مادرید اسپانیا پیوسته و هم اکنون در این تیم بازی می کند.

۱۰-آنتونیو والنسیا، (ANTONIO VALENCIA(km/h 35.1):

– آنتونیو والنسیا Antonio Valencia) )، اهل اکوادورو عضو تیم فوتبال منچستر یونایتد انگلیس و بازیکن تیم ملی فوتبال اکوادور است.

– وی در میان ۱۰ فوتبالیست پرسرعت به عنوان پرسرعت ترین بازیکن معرفی شده است.

 

لینک مرتبط: اخبار ورزشی

 

 

Read more...

هفته هفتم لیگ برتر هفدهم فوتبال

– به گزارش سایت ورزش ها، هفته هفتم دوره هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران مطابق برنامه ریزی سازمان لیگ، از روز چهارشنبه ۹۶/۶/۲۹ آغاز شد و در این روز یک دیدار برگزار گردید.

* نتایج بازی های هفته هفتم دوره هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران:

میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ و زمان بازی محل بازی
استقلال تهران ۱ ذوب آهن اصفهان ۱ ۹۶/۶/۲۹

۲۰:۰۰

ورزشگاه آزادی تهران
سیاه جامگان ۰ گسترش فولاد ۱ ۹۶/۶/۳۰

۱۹:۳۰

ورزشگاه

ثامن مشهد

سپاهان اصفهان ۲ پرسپولیس ۲ ۹۶/۶/۳۰

۲۰:۰۰

ورزشگاه نقش جهان اصفهان
استقلال خوزستان ۰ سپیدرود رشت ۰ ۹۶/۶/۳۰

۲۰:۰۰

ورزشگاه غدیر اهواز
تراکتور

سازی

۱ پدیده ۲ ۹۶/۶/۳۱

۱۷:۴۵

ورزشگاه یادگار امام تبریز
پیکان ۳ نفت تهران ۱ ۹۶/۶/۳۱

۱۸:۳۰

ورزشگاه تختی تهران
سایپا ۱ پارس جنوبی جم ۱ ۹۶/۶/۳۱

۱۸:۳۰

تهران
صنعت نفت آبادان ۰ فولاد خوزستان ۱ ۹۶/۶/۳۱

۲۰:۰۰

ورزشگاه تختی آبادان

(استقلال تهران- ذوب آهن اصفهان)

*جدول نهایی و کامل نتایج هفته هفتم دوره هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران:

ردیف تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پارس جنوبی جم ۷ ۵ ۲ ۰ ۱۴ ۶ ۸ ۱۷
۲ پدیده ۷ ۴ ۲ ۱ ۱۴ ۶ ۸ ۱۴
۳ پرسپولیس ۷ ۴ ۲ ۱ ۱۳ ۵ ۸ ۱۴
۴ فولاد ۷ ۴ ۱ ۲ ۸ ۶ ۲ ۱۳
۵ پیکان ۷ ۳ ۲ ۲ ۸ ۶ ۲ ۱۱
۶ سایپا ۷ ۳ ۲ ۲ ۸ ۱۰ ۱۱
۷ ذوب آهن ۷ ۲ ۴ ۱ ۱۴ ۷ ۷ ۱۰
۸ سپیدرود رشت ۷ ۲ ۲ ۳ ۵ ۵ ۰ ۸
۹ سیاه جامگان ۷ ۱ ۴ ۲ ۸ ۹ ۷
۱۰ تراکتورسازی ۷ ۲ ۱ ۴ ۷ ۸ ۷
۱۱ صنعت نفت آبادان ۷ ۲ ۱ ۴ ۸ ۱۰ ۷
۱۲ سپاهان ۷ ۱ ۴ ۲ ۶ ۱۰ ۷
۱۳ گسترش فولاد ۷ ۲ ۱ ۴ ۴ ۱۲ ۷
۱۴ نفت تهران ۷ ۱ ۳ ۳ ۶ ۱۱ ۶
۱۵ استقلال خوزستان ۷ ۱ ۳ ۳ ۴ ۱۱ ۶
۱۶ استقلال ۷ ۱ ۲ ۴ ۲ ۷ ۵

(سپاهان- پرسپولیس)

* نتایج دیدارهای هفته هفتم لیگ های برتر ادوار گذشته:

*۱- هفته هفتم، اولین دوره لیگ برتر در سال ۸۱- ۱۳۸۰:

میزبان گل زده میهمان گل زده
استقلال تهران ۱ فجر سپاسی ۱
برق شیراز ۰ پرسپولیس ۱
پاس تهران ۳ فولاد خوزستان ۳
تراکتور سازی ۰ استقلال رشت ۰
ملوان انزلی ۰ سپاهان اصفهان ۰
ذوب آهن اصفهان ۰ سایپا ۰
پیکان تهران ۰ ابومسلم مشهد ۰

(فجر سپاسی)

*۲- هفته هفتم، دومین دوره لیگ برتر در سال ۸۲- ۱۳۸۱:

میزبان گل زده میهمان گل زده
برق شیراز ۱ استقلال تهران ۲
پرسپولیس ۲ فجر سپاسی ۰
ابومسلم ۱ استقلال اهواز ۰
ذوب آهن ۰ پاس ۱
فولاد ۲ ملوان ۰
سایپا ۱ صنعت نفت آبادان ۰
پیکان ۰ سپاهان ۲

(ابومسلم مشهد)

*۳- هفته هفتم، سومین دوره لیگ برتر در سال ۸۳- ۱۳۸۲:

* لیگ برتر تا این دوره ۱۴ تیمی بوده است.

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ پرسپولیس ۱ استقلال تهران ۲
۲ پگاه گیلان ۰ پیکان ۲
۳ فولاد ۲ پاس ۱
۴ ابومسلم ۴ استقلال اهواز ۲
۵ ذوب آهن ۳ برق شیراز ۳
۶ فجر سپاسی ۲ سپاهان ۱
۷ سایپا ۰ شموشک نوشهر۰ ۰

(استقلال اهواز)

*۴- هفته هفتم ، چهارمین دوره لیگ برتر در سال ۸۴- ۱۳۸۳:.

* از این دوره لیگ برتر ۱۶ تیمی شده است.

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۲ ابومسلم ۲
۲ سپاهان ۰ پرسپولیس ۰
۳ شموشک نوشهر ۱ ذوب آهن ۰
۴ فجر سپاسی ۱ سایپا ۱
۵ استقلال اهواز ۲ پاس ۱
۶ ملوان ۱ فولاد ۲
۷ صبا باتری تهران ۰ پگاه گیلان ۰
۸ پیکان ۰ برق شیراز ۰

(شموشک نوشهر)

*۵- هفته هفتم ، پنجمین دوره لیگ برتر سال ۸۵- ۱۳۸۴:

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ سپاهان ۱ استقلال تهران ۰
۲ پرسپولیس ۱ ذوب آهن ۱
۳ شهید قندی یزد ۰ پاس تهران ۲
۴ شموشک نوشهر ۱ فولاد ۲
۵ استقلال اهواز ۱ ابومسلم ۰
۶ فجر سپاسی ۱ صبا باتری ۱
۷ سایپا ۶ برق شیراز ۰
۸ راه آهن تهران ۱ ملوان ۰

(شهید قندی یزد)

*۶- هفته هفتم ، ششمین دوره لیگ برتر درسال ۸۶- ۱۳۸۵:

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۱ راه آهن ۱
۲ پاس ۱ پرسپولیس ۱
۳ سایپا ۲ ابومسلم ۱
۴ مس کرمان ۱ ملوان ۰
۵ پیکان ۱ برق شیراز ۳
۶ فجر سپاسی ۱ صبا باتری ۱
۷ استقلال اهواز ۲ سپاهان ۱
۸ ذوب آهن ۳ فولاد ۰

(مس کرمان)

*۷- هفته هفتم ، هفتمین دوره لیگ برتر در سال ۸۷- ۱۳۸۶ :

*از این دوره لیگ برتر ۱۸ تیمی شده است.

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۱ صبا باتری ۱
۲ پاس همدان ۱ پرسپولیس ۳
۳ ملوان ۱ سایپا ۲
۴ مس کرمان ۲ شیرین فراز کرمانشاه ۲
۵ راه آهن ۰ ابومسلم ۲
۶ پیکان ۰ نفت آبادان ۰
۷ فجر سپاسی ۲ پگاه گیلان ۰
۸ ذوب آهن ۱ سپاهان ۰
۹ استقلال اهواز ۲ برق شیراز ۰

(نفت آبادان)

*۸- هفته هفتم ، هشتمین دوره لیگ برتردر سال ۸۸- ۱۳۸۷

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۶ استقلال اهواز ۰
۲ پیام خراسان ۱ پرسپولیس ۲
۳  پیکان قزوین ۳ ملوان ۱
۴ سایپا ۲ برق­ شیراز ۲
۵  فولاد ۰ ابومسلم ۰
۶ پگاه گیلان ۲ راه آهن ۲
۷ ذوب ­آهن ۲ سپاهان ۱
۸ مقاومت سپاسی ۱ صبای قم ۱
۹ مس کرمان ۲ پاس همدان ۰

(پگاه گیلان)

*۹- هفته هفتم ، نهمین دوره لیگ برتر در سال ۸۹- ۱۳۸۸

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۲ استیل آذین ۰
۲ راه آهن ۲ پرسپولیس ۲
۳ پیکان ۲ ابومسلم ۰
۴ ملوان ۰ سپاهان ۰
۵ شاهین بوشهر ۴ مس کرمان ۱
۶ مقاومت سپاسی ۲ تراکتورسازی ۲
۷ ذوب آهن ۵ استقلال اهواز ۵
۸ فولاد ۱ سایپا ۱
۹ صبای قم ۲ پاس ۱

(استیل آذین)

*۱۰- هفته هفتم ، دهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۰- ۱۳۸۹

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۴ سپاهان ۳
۲ فولاد ۱ پرسپولیس ۱
۳ استیل آذین تهران ۰ تراکتورسازی ۱
۴ ذوب آهن ۲ صبای قم ۱
۵ شهرداری تبریز ۲ پیکان ۴
۶ شاهین بوشهر ۲ راه آهن ۰
۷ ملوان ۲ نفت آبادان ۱
۸ نفت تهران ۱ مس کرمان ۱
۹ پاس ۲ سایپا ۲

(شهرداری تبریز)

* ۱۱- هفته هفتم ، یازدهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۱- ۱۳۹۰

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ پرسپولیس ۰ استقلال تهران ۲
۲ سپاهان ۳ داماش گیلان ۰
۳ شاهین بوشهر ۱ ذوب آهن ۱
۴ تراکتورسازی ۱ نفت تهران ۲
۵ راه آهن شهر ری ۱ فجر سپاسی ۱
۶ سایپا ۴ مس کرمان ۲
۷ ملوان ۱ نفت آبادان ۲
۸ فولاد ۰ شهراداری تبریز ۰
۹ مس سرچشمه ۰ صبای قم ۱

(شاهین بوشهر)

*۱۲- هفته هفتم ، دوازدهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۲- ۱۳۹۱

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۲ پیکان ۰
۲ فولاد ۱ پرسپولیس ۱
۳ سپاهان ۱ فجر سپاسی ۰
۴ تراکتورسازی ۰ صبای قم ۰
۵ نفت تهران ۱ ذوب آهن ۰
۶ سایپا کرج ۰ راه آهن ۱
۷ داماش گیلان ۰ ملوان ۰
۸ آلومینیوم هرمزگان ۱ مس کرمان ۰
۹ گهر دورود لرستان ۲ نفت آبادان ۲

(آلومینیم هرمزگان)

*۱۳- هفته هفتم ، سیزدهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۳- ۱۳۹۲

* از این دوره لیگ برتر، ۱۶ تیمی شده است.

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال خوزستان ۲ استقلال تهران ۰
۲ پرسپولیس ۳ فولاد ۱
۳ داماش گیلان ۱ سپاهان ۱
۴ تراکتورسازی ۱ سایپا ۰
۵ ذوب آهن ۳ نفت تهران ۲
۶ صبای قم ۳ فجرسپاسی ۰
۷ مس کرمان ۱ ملوان ۳
۸ راه آهن تهران ۱ گسترش فولاد  تبریز ۲

 (ملوان)

*۱۴- هفته هفتم ، چهاردهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۴- ۱۳۹۳

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ نفت‌مسجدسلمیان ۰ استقلال تهران ۲
۲ پرسپولیس ۱ تراکتورسازی ۳
۳ سپاهان ۱ ملوان ۱
۴ پیکان ۱ فولاد ۰
۵ سایپا ۱ ذوب آهن ۰
۶ راه ‌آهن ۲ صبای قم ۲
۷ گسترش فولاد ۱ نفت تهران ۱
۸ استقلال خوزستان ۱ پدیده مشهد ۱

(نفت مسجد سلیمان)

*۱۵- هفته هفتم ، پانزدهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۵- ۱۳۹۴

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۳ راه آهن ۳
۲ تراکتورسازی ۰ پرسپولیس ۱
۳ صبای قم ۱ سپاهان ۰
۴ سایپا ۱ فولاد ۰
۵ ذوب آهن ۰ نفت تهران ۰
۶ ملوان ۰ پدیده مشهد ۰
۷ استقلال ۰ گسترش فولاد ۲
۸ سیاه جامگان ۰ استقلال خوزستان ۱

(گسترش فولاد)

*۱۶- هفته هفتم ، شانزدهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۶- ۱۳۹۵

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۲ ذوب آهن اصفهان ۱
۲ سپاهان اصفهان ۱ پرسپولیس ۳
۳ تراکتورسازی تبریز ۳ سیاه جامگان مشهد ۰
۴ صبای قم ۱ سایپا تهران ۰
۵ استقلال خوزستان ۲ پیکان تهران ۳
۶ گسترش فولاد تبریز ۰ فولاد خوزستان ۰
۷ پدیده مشهد ۳ صنعت نفت آبادان ۳
۸ نفت تهران ۲ ماشین سازی تبریز ۱

(ماشین سازی تبریز)

 

لینک مرتبط: اخبار ورزشی

Read more...

برترین های هفته ششم لیگ برتر هفدهم

– به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از ورزش سه، برترین‌ها و تیم منتخب هفته ششم از میان بازیکنان  تیم های حاضر در لیگ هفدهم که در پیروزی ۶ تیم، بیشترین نقش را داشته و عملکرد خوب و درخشانی از خود نشان داده اند و در نتیجه گیری و موفقیت تیم خود تاثیر به سزایی داشته اند، انتخاب شده است.

– هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران در حالی به پایان رسید که دیدارهای مهیج و پر گلی در آن انجام شد.

– تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با مربیگری امیر قلعه نوعی، با نتیجه دور از انتظار ۶ بر صفر استقلال خوزستان را شکست داد تا سه نماینده در تیم منتخب داشته باشد.

– تیم فوتبال پارس جنوبی جم که تاکنون پدیده لیگ هفدهم بوده، با بردهای مهمی که کسب کرده دارای دو بازیکن در جمع ۱۱ مرد برتر هفته ششم هست.

– تیم های سپیدرود رشت و پدیده مشهد نیز مانند پارس جنوبی جم دو بازیکن در ۱۱ فوتبالیست انتخابی این هفته دارند.

 

– دو بازیکن دیگر این ترکیب از تیم های پیکان رده هفتمی که برابر پرسپولیس قدرتمند به برتری رسید و تیم فولاد خوزستانی که در اهواز با دو گل  از سپاهان اصفهان پذیرایی گرمی نمود، برگزیده شده‌اند.

*دروازه‌بان:

– محسن فروزان(پارس جنوبی جم):

*مدافعان:

۱- حجت حق وردی(پیکان):

 

۲- مجتبی لطفی(پارس جنوبی):

 

۳- مرتضی منصوری(پدیده):

 

*هافبک‌ها:

۱- مهدی مهدی پور(ذوب آهن):

 

۲-  سینا مریدی(فولاد خوزستان):

 

۳- حسین ابراهیمی(سپیدرود رشت):

 

۴- معین عباسیان(پدیده):

 

۵- سید محمدرضا حسینی(ذوب آهن):

 

* مهاجمان:

۱- مرتضی تبریزی(ذوب آهن):

۲- پویا نزهتی(سپیدرود رشت):

 

لینک مرتبط: اخبار ورزشی

Read more...

پیروزی پیکان بر پرسپولیس بی رقیب

دیدار دو تیم پرسپولیس و پیکان، آخرین دیدار از هفته ششم لیگ برتر، در تاریخ ۹۶/۶/۲۶ برگزار و در پایان وقت قانونی، با برتری شاگردان جلالی به پایان رسید.

به گزارش سایت ورزش ها، آخرین بازی هفته ششم لیگ برتر از ساعت ۲۰  روز یکشنبه مورخه ۹۶/۶/۲۶ در ورزشگاه آزادی تهران بین دو تیم پیکان و پرسپولیس به میزبانی سرخ پوشان پایتخت، برگزار گردید و در پایان این مسابقه، تیم پیکان توانست با نتیجه یک بر صفر، تیم قدرتمند پرسپولیس را شکست بدهد.

تیم داوری:

علیرضا فغانی، محمدرضا منصوری و حمید سبحانی

تیم پرسپولیس:

– سرمربی: برانکو ایوانکوویچ

– علیرضا بیرانوند(دروازه بان)

– حسین ماهینی (کاپیتان)

– شجاع خلیل‌زاده

– صادق محرمی

– شایان(علی) مصلح

– فرشاد احمدزاده

– کمال کامیابی‌نیا

– بشار رسن

– سیامک نعمتی

– مهدی طارمی

– گادوین منشا

– محسن مسلمان( دقیقه ۵۷ به جای بشار رسن)

– وحید امیری(دقیقه ۵۷ به جای سیامک نعمتی)

– علی علیپور(دقیقه ۷۱ به جای شایان مصلح)

– تیم پیکان:

– سرمربی: مجید جلالی

پیام نیازمند(دروازه بان)

– مهران موسوی

– حجت حق وردی

– مهدی شیری

– آرمان قاسمی

– امیرحسین کریمی

– صادق بارانی

– بختیار رحمانی

-مرتضی آقاخان،

-مهدی مومنی

– افرانگ دافه

– ابوالفضل ابراهیمی(دقیقه ۶۰ به جای بختیار رحمانی)

– – علی حمودی(دقیقه ۶۲ به جای آرفن داف)

– سعید صادقی(دقیقه ۶۸ به جای امیر حسین کریمی)

 

* گل پیکان (تنها گل بازی )، در قیقه ۵ بازی توسط بازیکن پیکان مرتضی آقا خان  با ضربه کاشته وارد دروازه پرسپولیس شد.

– تیم پرسپولیس که یک گل دریافت کرده بود با حملات خود در نیمه اول موفق به جبران گل خورده نشد.

– در نیمه دوم با تعویض های سرمربی پرسپولیس، فشار این تیم بر دروازه تیم حریف شدید شد بطوریکه تقریبا اکثر وقت نیمه دوم توب در زمین پیکان در گردش بود، بطوریکه برخی ناظران و کارشناسان معتقد بودند در طول دو نیمه این بازی، پیکان ۸۰ دقیقه فقط دفاع می کرد. اگر چه آقای جلالی سر مربی پیکان در مصاحبه بعد از بازی این حرف را قبول نداشت.

– وی در مورد اینکه پیکان در این بازی ۸۰ دقیقه دفاع کرد، اظهار داشت: من این نگاه را که ۸۰ دقیقه دفاع کردیم نمی‌پذیریم. من با مجموعه بضاعت خودم با تیمی بازی می‌کنیم که از بهترین‌ تیم‌های آسیا است ولی نیمکتی دارد که هیچ تیمی در آسیا آن نیمکت را ندارد. من با بضاعت خودم مقابل این تیم بازی کردم. سعی کردیم با هر دو حمله پرسپولیس یک حمله داشته باشیم و در بخش جلوی تیم هم بازیکنان سرعتی داشتیم که می‌توانستیم حریف را تحت تأثیر قرار دهیم.

– – سرمربی تیم فوتبال پیکان در این مصاحبه گفت ما مقابل پرسپولیس بی‌رقیب، بازی باشکوهی انجام دادیم و توانستیم پیروز شویم.

– تیم پرسپولیس با حملات پیاپی فشار بر تیم پیکان را هر لحظه بیشتر می کرد و در نیمه دوم فرصتهای خوبی بدست آورد و چند بار دروازه حریف را بطور جدی تهدید کرد و تا برخورد توب به کنار دروازه حریف پیش رفت ولی هیچکدام به نتیجه نرسید،

– با این باخت سرخپوشان پایتخت صدر جدول را از دست دادند و پارس جنوبی یکه تاز، با ۱۶ امتیاز در صدر جدول ایستاده است، به گفته برخی تحلیل گران انگار تیم پرسپولیس واقعی در ابوظبی مانده بود، تیم پرسپولیسی که ۱۰ نفره مقابل الاهلی عربستان در شهر ابوظبی در لیگ قهرمانان آسیا به پیروزی رسیده بود و به جمع ۴ تیم برتر آسیا راه پیدا کرده بود در این بازی خانگی و در جمع هواداران پر شور خود مقابل پیکان رده هفتمی، در ورزشگاه آزادی شکست خورد، ولی هواداران قدر شناس پرسپولیس که در بازی های آسیایی شاهد حماسه های این تیم بودند، با تشویق تیم محبوب خود، تلخی شکست را از کام بازیکنان و مربیان بیرون کردند.

– برانکو ایوانکویچ،سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس نیز در نشست خبری بعد از بازی اظهار داشت که  ما امروز به پیکان باختیم، اما وقت غصه خوردن نداریم، و باید برای دیدار با سپاهان آماده شویم.

– وی در پاسخ این که گفته شده بود تیم پرسپولیس به دلیل بازی های آسیایی خسته بود، گفت که اگر مشکلی بدنی داشتیم، نیمه دوم پیکان را حبس نمی‌کردیم.

– وی ضمن اظهار نارضایتی از باخت تیمش، به تیم پیکان تبریک گفت و ادامه داد که بابت هواداران پرشور که از ما حمایت کردند و انتظار داشتند به بازی برگردیم اما موفق نشدیم، متاسف هستیم.

– وی در خصوص تشویق هواداران بعد از شکست گفت که جا دارد یک بار دیگر از هواداران تشکر کنم که آخر بازی ما را تشویق کردند. آنها بار دیگر نشان دادند که از بهترین هواداران دنیا هستند.

– راستی چرا سر مربی پرسپولیس از ابتدا با بازیکنان اصلی خود وارد میدان نشد؟، چرا مدافعین اصلی تیم مانند انصاری، و ربیع خواه نیمکت نشین بودند؟، آیا برای حفظ بازیکنان برای بازی با الهلال بود؟ یا سر مربی فکر نمی کرد به پیکان ببازد و تیم پیکان را خوب آنالیز نکرده بود و او را ضعیف تر از این می دانست؟

 

لینک مرتبط: اخبار ورزشی

 

Read more...

اخراج کاپیتان ها

– آیا مشکل تیم فوتبال استقلال تهران ضعف کادر فنی است یا کاپیتان های تیم؟

– به گزارش سایت ورزش ها، مدتی است تیم فوتبال استقلال تهران علیرغم بکارگیری بازیکنان با تجربه و سرشناس و جوان، دچار ناکامی است و نتیجه قابل انتظاری نمی گیرد.

– این تیم در فصل گذشته تا پایان نیم فصل اول در رده های پایین و میانی جدول قرارداشت و در هفته های نخست لیگ تا رده پانزدهم نیز پایین رفت، ولی باشگاه در نیم فصل دوم با جذب بازیکنان مورد نظر سرمربی، و تامین نیاز های تیم این فرصت را به سر مربی داد تا با میدان دادن به بازیکنان جوان تر موقعیت تیم استقلال در جدول را بهبود ببخشد.

– در نیم فصل دوم لیگ شانزدهم تجربه بکارگیری بازیکنان جوان در تیم فوتبال استقلال خوب جواب داد و تا پایان فصل موقعیت این تیم را از رده های پایین تا رده دوم و نایب قهرمانی لیگ ارتقاء داد و این اتفاق باعث شد تا سرمربی این تیم به کار خود ادامه دهد.

– باشگاه استقلال تهران برای لیگ هفدهم مطابق نظر سر مربی و کادر فنی تیم، بازیکنان جوان و با تجربه خوبی جذب کرد و حتی چند نفر از بازیکنان شاخص تیم استقلال را که از این تیم جدا شده و به باشگاه های دیگر یا باشگاه های خارجی رفته بودند، راضی به همکاری و بازگشت به استقلال نمود و موفق شد برای تامین نظر سرمربی دو بازیکن جوان مطرح و پدیده فصل را نیز جذب نماید.

– قبل از آغاز فصل جدید لیگ آزادگان، باشگاه استقلال تهران برنامه اردو و بازی های تدارکاتی خوبی را برای افزایش آمادگی این تیم پیش بینی و اجرا نمود، بطوریکه سرمربی استقلال در حاشیه یکی از تمرین های استقلال قبل از لیگ هفدهم در مورد اینکه امسال هم قول پیروزی در دربی را به هواداران می‌دهد یا خیر، گفت: از هفته اول می‌خواهیم در کورس قهرمانی بمانیم و در مورد دربی هم باید ببینیم خدا چه می‌خواهد اما وقتی می‌گویم می‌خواهیم در کورس باشیم یعنی اینکه بهترین نتایج را بگیریم.

– همه موارد فوق حاکی از این است که ظاهرا باشگاه استقلال چیزی برای سرمربی و کادر فنی کم نگذاشته است، ولی نتایج بدست آمده در لیگ قهرمانان آسیا و حذف استقلال در مرحله گروهی و از همه بدتر، شکست ۶ بر یک این تیم در مقابل تیم العین امارات، نشانه امید بخشی از آمادگی استقلال در لیگ هفدهم را نمی داد.

– در حال حاضر هفته ششم لیگ هفدهم به پایان رسیده است و تیم فوتبال استقلال تهران در ۶ بازی تنها ۴  امتیاز کسب کرده است.

ردیف تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پارس جنوبی ۶ ۵ ۱ ۰ ۱۳ ۵ ۸ ۱۶
۲ پرسپولیس ۶ ۴ ۱ ۱ ۱۱ ۳ ۸ ۱۳
۳ پدیده ۶ ۳ ۲ ۱ ۱۲ ۵ ۷ ۱۱
۴ فولاد ۶ ۳ ۱ ۲ ۷ ۶ ۱ ۱۰
۵ سایپا ۶ ۳ ۱ ۲ ۷ ۹ ۱۰
۶ ذوب آهن ۶ ۲ ۳ ۱ ۱۳ ۶ ۷ ۹
۷ پیکان ۶ ۲ ۲ ۲ ۵ ۵ ۰ ۸
۸ سیاه جامگان ۶ ۱ ۴ ۱ ۸ ۸ ۰ ۷
۹ تراکتورسازی ۶ ۲ ۱ ۳ ۶ ۶ ۰ ۷
۱۰ سپیدرود رشت ۶ ۲ ۱ ۳ ۵ ۵ ۰ ۷
۱۱ صنعت نفت آبادان ۶ ۲ ۱ ۳ ۸ ۹ ۷
۱۲ نفت طلائیه ۶ ۱ ۳ ۲ ۵ ۸ ۶
۱۳ سپاهان ۶ ۱ ۳ ۲ ۴ ۸ ۶
۱۴ استقلال خوزستان ۶ ۱ ۲ ۳ ۴ ۱۱ ۵
۱۵ استقلال تهران ۶ ۱ ۱ ۴ ۱ ۶ ۴
۱۶ گسترش فولاد ۶ ۱ ۱ ۴ ۳ ۱۲ ۴

– بعد از ناکامی های تیم استقلال در فصل جدید، ظاهرا از طرف هیئت مدیره باشگاه، مجددا به سر مربی این تیم فرصت داده شد، ولی نتیجه مطلوب حاصل نشد و در آخرین بازی، تیم استقلال در دیدار با پارس جنوبی ۲ بر صفر مغلوب شد.

– به گزارش سایت ورزش ها، ظاهرا باخت استقلال به پارس جنوبی‌جم باز هم پایان کار سرمربی این تیم نبوده و به نظر می رسد او درخواست کرده که تا هفته دهم لیگ، تاریخ ۵/۸/۹۶ ، زمان برگزاری دربی پایتخت، به کارش ادامه دهد.

– بنا بر شنیده ها،علیرضا منصوریان برای ادامه کار در استقلال حاضر شده است به خواست مسئولان باشگاه، یکی از دستیارانش را کنار بگذارد و در عوض  درخواست کرده که کاپیتان‌های تیم یعنی سید مهدی رحمتی و مجتبی جباری نیز دیگر جایی در جمع آبی‌پوشان نداشته باشند.

–  بر اساس گفته های منابع خبری ورزشی، مسئولان باشگاه استقلال چندی است که از منصوریان خواسته اند تا علی چینی را کنار گذاشته و دستیار بهتری را جانشین او کند اما وی هر بار در جلسات خصوصی‌اش با سرپرست باشگاه، آقای رضا افتخاری و هیئت مدیره باشگاه استقلال با این موضوع مخالفت کرده است. ولی به نظر می‌آید این بار پای خود او در میان است و لذا حاضر به کنار گذاشتن آقای چینی از کادرفنی استقلال شده است تا برای ادامه حضورش در کادرفنی آبی‌پوشان وقت بخرد.
– بنا به اخبار منتشر شده، سرمربی استقلال بعد از بازی تیمش با پارس‌جنوبی جم به مسئولان باشگاه استقلال اعلام کرده است که دیگر نیازی به مجتبی جباری و سید مهدی رحمتی ندارد.

– به نظر می رسد، بین سرمربی و این دو کاپیتان تیم اختلافی وجود دارد یا شاید برای سرمربی استقلال روشن شده که این دو بازیکن با او در برخی مسائل فنی هم عقیده نیستند و سعی دارند دیگر بازیکنان را هم درگیر این موضوع کنند.

– مسئولین باشگاه استقلال تاکنون در مورد اخراج کاپیتان‌های این تیم موضع‌گیری نکرده اند.
– به نظر می رسد سرمربی استقلال امیدوار است تا تیمش در بازی با ذوب‌آهن و از آن مهم‌تر در دیدار مهم دربی ۸۵ پایتخت برنده باشد، به همین دلیل از باشگاه درخواست مهلت کرده است.

– معمولا در فرهنگ موجود در مسابقات فوتبال بالاخص در کشورهای همسایه، تبعات ناکامی یک تیم در وهله اول به مربی برمی گردد و او یا برکنار  شده یا محترمانه مسئولیت شکست ها را پذیرفته و استعفاء می دهد. و هرگاه بازیکنانی با روش ها و تدابیر سرمربی هماهنگ نباشند، مربی اول آنها را نیمکت نشین می کند، و در صورت ادامه نا همانگی عدم نیاز آنها را به باشگاه اعلام می دارد، این در حالی است که تیم استقلال بعد از پایان لیگ شانزدهم، برای جذب برخی بازیکنان مانند مجتبی جباری خیلی تلاش کرده است.

( بازگشت جباری بعد از ۴ فصل به استقلال)

– بهر حال ورزش دوستان و طرفداران تیم با سابقه استقلال تهران، از مسئولین باشگاه  انتظار دارند که این مشکل زودتر حل شود تا هیجان و شور مسابقات لیگ برتر و وجهه تیم استقلال آسیب کمتری ببیند.

 

لینک مرتبط: اخبار ورزشی

 

 

Read more...

هفته ششم لیگ برتر هفدهم فوتبال

– به گزارش سایت ورزش ها، هفته ششم دوره هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران مطابق برنامه ریزی سازمان لیگ، از روز پنجشنبه ۹۶/۶/۲۳ آغاز شد و در این روز سه دیدار برگزار گردید.

* نتایج بازی های هفته ششم دوره هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران:

میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ و زمان بازی محل بازی
سپیدرود رشت ۲ نفت آبادان ۰ ۹۶/۶/۲۳

۱۸:۴۵

ورزشگاه سردار جنگل رشت
نفت طلائیه ۰ گسترش فولاد ۰ ۹۶/۶/۲۳

۱۹:۴۵

ورزشگاه

تختی تهران

فولاد ۲ سپاهان ۰ ۹۶/۶/۲۳ ۲۰:۴۰ ورزشگاه غدیر اهواز
پدیده  ۳ سایپا  ۰ ۹۶/۶/۲۴

۱۷:۰۰

ورزشگاه ثامن مشهد
تراکتور

سازی

۱ سیاه جامگان  ۱ ۹۶/۶/۲۴

۱۹:۰۰

ورزشگاه یادگار امام تبریز
ذوب آهن ۶ استقلال خوزستان  ۰ ۹۶/۶/۲۴

۱۹:۴۵

اصفهان
پارس جنوبی  ۲ استقلال تهران ۰ ۹۶/۶/۲۴

۲۰:۰۰

ورزشگاه تختی جم
پرسپولیس ۰ پیکان ۱ ۹۶/۶/۲۶

۲۰:۰۰

ورزشگاه آزادی تهران

(سپیدرود رشت- نفت آبادان)

*جدول نهایی و کامل نتایج هفته ششم دوره هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران:

ردیف تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پارس جنوبی ۶ ۵ ۱ ۰ ۱۳ ۵ ۸ ۱۶
۲ پرسپولیس ۶ ۴ ۱ ۱ ۱۱ ۳ ۸ ۱۳
۳ پدیده ۶ ۳ ۲ ۱ ۱۲ ۵ ۷ ۱۱
۴ فولاد ۶ ۳ ۱ ۲ ۷ ۶ ۱ ۱۰
۵ سایپا ۶ ۳ ۱ ۲ ۷ ۹ ۱۰
۶ ذوب آهن ۶ ۲ ۳ ۱ ۱۳ ۶ ۷ ۹
۷ پیکان ۶ ۲ ۲ ۲ ۵ ۵ ۰ ۸
۸ سیاه جامگان ۶ ۱ ۴ ۱ ۸ ۸ ۰ ۷
۹ تراکتورسازی ۶ ۲ ۱ ۳ ۶ ۶ ۰ ۷
۱۰ سپیدرود رشت ۶ ۲ ۱ ۳ ۵ ۵ ۰ ۷
۱۱ صنعت نفت آبادان ۶ ۲ ۱ ۳ ۸ ۹ ۷
۱۲ نفت طلائیه ۶ ۱ ۳ ۲ ۵ ۸ ۶
۱۳ سپاهان ۶ ۱ ۳ ۲ ۴ ۸ ۶
۱۴ استقلال خوزستان ۶ ۱ ۲ ۳ ۴ ۱۱ ۵
۱۵ استقلال ۶ ۱ ۱ ۴ ۱ ۶ ۴
۱۶ گسترش فولاد ۶ ۱ ۱ ۴ ۳ ۱۲ ۴

(پارس جنوبی جم- استقلال تهران)

* نتایج دیدارهای هفته ششم  لیگ های برتر ادوار گذشته:

*۱- هفته ششم، اولین دوره لیگ برتر در سال ۸۱- ۱۳۸۰:

میزبان گل زده میهمان گل زده
سایپا ۰ استقلال تهران ۱
پرسپولیس ۲ ملوان بندر انزلی ۱
ابومسلم مشهد ۲ تراکتور سازی  تبریز ۱
فولاد خوزستان ۳ برق شیراز ۲
فجر سپاسی ۱ پاس تهران ۰
سپاهان اصفهان ۱ پیکان تهران ۰
استقلال رشت ۱ ذوب آهن اصفهان ۱

(فولاد خوزستان- برق شیراز)

*۲- هفته ششم، دومین دوره لیگ برتر در سال ۸۲- ۱۳۸۱:

میزبان گل زده میهمان گل زده
استقلال تهران ۰ فولاد ۰
استقلال اهواز ۰ پرسپولیس ۰
ملوان ۱ ابومسلم ۱
نفت آبادان ۰ پیکان تهران ۰
سپاهان ۱ برق شیراز ۱
فجر سپاسی ۱ ذوب آهن ۲
پاس تهران ۲ سایپا ۰

(پاس- سایپا)

*۳- هفته ششم، سومین دوره لیگ برتر در سال ۸۳- ۱۳۸۲:

* لیگ برتر تا این دوره ۱۴ تیمی بوده است.

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۳ فولاد ۱
۲ استقلال اهواز ۱ پرسپولیس ۱
۳ شموشک ۰ پگاه گیلان ۰
۴ سپاهان ۳ ابومسلم ۰
۵ برق شیراز ۲ سایپا ۱
۶ پاس تهران ۰ ذوب آهن ۰
۷ فجر سپاسی ۲ پیکان تهران ۱

(فجر سپاسی- پیکان)

*۴- هفته ششم، چهارمین دوره لیگ برتر در سال ۸۴- ۱۳۸۳:.

* از این دوره لیگ برتر ۱۶ تیمی شده است.

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ پرسپولیس ۰ استقلال تهران ۰
۲ ابومسلم ۱ شموشک ۰
۳ سایپا ۱ برق شیراز ۱
۴ ذوب آهن ۲ ملوان ۰
۵ پگاه گیلان ۱ استقلال اهواز ۰
۶ فولاد ۱ پیکان ۰
۷ پاس تهران ۲ سپاهان ۳
۸ فجر سپاسی ۲ صبا باتری تهران ۲

(ذوب آهن- ملوان)

*۵- هفته ششم، پنجمین دوره لیگ برتر سال ۸۵- ۱۳۸۴:

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال ۳ ۳ راه آهن تهران ۰
۲ فولاد خوزستان ۱ پرسپولیس ۰
۳ پاس تهران ۲ ابومسلم ۰
۴ ملوان انزلی۳ ۳ استقلال اهواز ۰
۵ شهید قندی یزد ۲ شموشک ۱
۶ برق شیراز ۰ فجر سپاسی ۲
۷ ذوب آهن ۰ سایپا ۰
۸ صبا باتری ۳ سپاهان ۰

(صبا باتری- سپاهان)

*۶- هفته ششم، ششمین دوره لیگ برتر درسال ۸۶- ۱۳۸۵:

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ ملوان ۱ استقلال تهران ۱
۲ پرسپولیس ۲ سایپا ۲
۳ راه آهن ۱ پاس ۲
۴ سپاهان ۲ ذوب آهن ۰
۵ ابومسلم ۲ پیکان ۱
۶ فولاد ۰ فجر سپاسی ۳
۷ صبا باتری ۴ مس کرمان ۱
۸ برق شیراز ۱ استقلال اهواز ۰

(راه آهن- پاس)

*۷- هفته ششم، هفتمین دوره لیگ برتر در سال ۸۷- ۱۳۸۶ :

*از این دوره لیگ برتر ۱۸ تیمی شده است.

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ برق شیراز ۱ استقلال تهران ۱
۲ پرسپولیس ۳ فجر سپاسی ۳
۳ ذوب آهن ۰ صبا باتری ۱
۴ پاس همدان ۰ سپاهان ۰
۵ نفت آبادان ۱ مس کرمان ۲
۶ سایپا ۱ استقلال اهواز ۱
۷ پگاه گیلان ۰ راه آهن ۰
۸ شیرین فراز کرمانشاه ۲ ملوان ۱
۹ ابومسلم ۰ پیکان ۰

(نفت آبادان- مس کرمان)

*۸- هفته ششم، هشتمین دوره لیگ برتر در سال ۸۸- ۱۳۸۷

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ صبای قم ۳ استقلال تهران ۱
۲ پرسپولیس ۰ مس کرمان ۱
۳ راه آهن ۱ پیکان ۴
۴ پاس همدان ۱ پیام خراسان ۰
۵ ابومسلم ۴ ذوب­ آهن ۰
۶ استقلال اهواز ۱ مقاومت سپاسی ۱
۷ پگاه گیلان ۱ سایپا ۱
۸ سپاهان ۰ ملوان ۰
۹ برق شیراز ۱ فولاد ۱

(استقلال اهواز- مقاومت سپاسی)

*۹- هفته ششم، نهمین دوره لیگ برتر در سال ۸۹- ۱۳۸۸

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ تراکتورسازی ۱ استقلال تهران ۱
۲ پرسپولیس ۲ شاهین بوشهر ۲
۳ استیل آذین ۰ پیکان قزوین ۱
۴ ابومسلم ۱ راه آهن ۱
۵ سپاهان ۳ پاس همدان ۱
۶ مس کرمان ۵ ذوب آهن ۲
۷ سایپا ۱ مقاومت سپاسی ۱
۸ استقلال اهواز ۰ صبای قم ۱
۹ ملوان ۱ فولاد ۰

(استیل آذین- پیکان)

*۱۰- هفته ششم، دهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۰- ۱۳۸۹

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ نفت تهران ۳ استقلال تهران ۰
۲ پرسپولیس ۲ شاهین بوشهر ۱
۳ پیکان قزوین ۳ استیل آذین تهران ۱
۴ سپاهان ۲ پاس همدان ۱
۵ نفت آبادان ۲ ذوب آهن ۱
۶ مس کرمان ۱ فولاد ۰
۷ تراکتورسازی ۲ ملوان ۰
۸ صبای قم ۴ شهرداری تبریز ۴
۹ سایپا کرج ۰ راه آهن ۱

(صبای قم- شهرداری تبریز)

* ۱۱- هفته ششم، یازدهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۱- ۱۳۹۰

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۲ تراکتورسازی ۳
۲ ذوب آهن ۲ پرسپولیس ۲
۳ فجر سپاسی ۳ سپاهان ۲
۴ شهراداری تبریز ۲ راه آهن شهر ری ۲
۵ مس سرچشمه ۱ شاهین بوشهر ۰
۶ داماش گیلان ۱ مس کرمان ۱
۷ نفت تهران ۲ سایپا ۰
۸ نفت آبادان ۲ فولاد ۲
۹ صبای قم ۱ ملوان ۰

(مس سرچشمه- شاهین بوشهر)

*۱۲- هفته ششم، دوازدهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۲- ۱۳۹۱

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ پرسپولیس ۱ استقلال تهران ۱
۲ پیکان تهران ۱ سپاهان ۰
۳ ذوب آهن ۰ تراکتوسازی ۲
۴ فجر سپاسی ۳ گهر دورود لرستان ۲
۵ سایپا ۱ آلومینیوم هرمزگان ۰
۶ راه آهن ۱ فولاد ۱
۷ ملوان ۰ نفت تهران ۱
۸ نفت آبادان ۱ صبای قم ۱
۹ مس کرمان ۱ داماش گیلان ۲

(سایپا- آلومینیم هرمزگان)

*۱۳- هفته ششم، سیزدهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۳- ۱۳۹۲

* از این دوره لیگ برتر، ۱۶ تیمی شده است.

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۳ راه آهن ۱
۲ نفت تهران ۱ پرسپولیس ۰
۳ سپاهان ۲ صبای قم ۱
۴ فجرسپاسی ۰ تراکتورسازی ۰
۵ فولاد ۳ استقلال خوزستان ۲
۶ گسترش فولاد ۰ داماش گیلان ۲
۷ سایپا ۱ مس کرمان ۰
۸ ملوان ۱ ذوب آهن ۲

 (گسترش فولاد- داماش گیلان )

*۱۴- هفته ششم، چهاردهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۴- ۱۳۹۳

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۳ گسترش فولاد ۰
۲ صبای قم ۰ پرسپولیس ۲
۳ ذوب آهن ۱ سپاهان ۱
۴ فولاد ۱ سایپا ۱
۵ تراکتورسازی ۳ نفت‌مسجد سلیمان ۰
۶ پدیده ۳ راه ‌آهن ۰
۷ ملوان ۱ استقلال خوزستان ۱
۸ نفت تهران ۰ پیکان ۰

(تراکتورسازی- نفت مسجد سلیمان)

*۱۵- هفته ششم، پانزدهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۵- ۱۳۹۴

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ گسترش فولاد ۰ استقلال تهران ۲
۲ پرسپولیس ۱ سایپا ۲
۳ سپاهان ۰ تراکتورسازی ۰
۴ فولاد ۰ ذوب آهن ۲
۵ راه آهن ۰ ملوان ۱
۶ پدیده ۱ سیاه جامگان ۰
۷ استقلال خوزستان ۱ صبای قم ۱
۸ نفت تهران ۱ استقلال اهواز ۰

(پدیده- سیاه جامگان)

*۱۶- هفته ششم، شانزدهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۶- ۱۳۹۵

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ پرسپولیس ۰ استقلال تهران ۰
۲ ماشین سازی تبریز ۰ سپاهان اصفهان ۱
۳ ذوب آهن اصفهان ۱ تراکتورسازی تبریز ۲
۴ فولاد خوزستان ۰ پدیده مشهد ۰
۵ پیکان تهران ۰ نفت تهران ۰
۶ صنعت نفت آبادان ۱ استقلال خوزستان ۱
۷ سایپا تهران ۱ گسترش فولاد تبریز ۱
۸ سیاه جامگان مشهد ۲ صبای قم ۲

*تیم های صبای قم و ماشین سازی تبریز در پایان لیگ شانزدهم، به دسته یک سقوط کرده و در دوره هفدهم لیگ برتر حضور ندارند.

(پرسپولیس- پیکان)

 

لینک مرتبط: اخبار ورزشی

 

 

Read more...

هفته پنجم لیگ هفدهم فوتبال

– به گزارش سایت ورزش ها، هفته پنجم دوره هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران مطابق برنامه ریزی سازمان لیگ، از روز سه شنبه ۹۶/۵/۳۱ آغاز شد و در این روز چهار دیدار برگزار گردید.

* نتایج بازی های هفته پنجم دوره هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران:

میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ و زمان بازی محل بازی
استقلال تهران ۰ پدیده ۲ ۹۶/۵/۳۱

۱۸:۰۰

ورزشگاه آزادی تهران
سپاهان ۰ سپیدرود رشت ۰ ۹۶/۵/۳۱

۲۰:۱۵

ورزشگاه نقش جهان اصفهان
سایپا ۰ تراکتورسازی ۲ ۹۶/۵/۳۱

۲۰:۱۵

ورزشگاه تختی تهران
نفت آبادان ۲ ذوب ]هن ۲ ۹۶/۵/۳۱

۲۰:۳۰

ورزشگاه تختی آبادان
سیاه جامگان ۱ نفت تهران ۱ ۹۶/۲/۶

۱۸:۳۵

مشهد
پیکان ۱ فولاد ۰ ۹۶/۲/۶

۲۰:۱۵

تهران
استقلال خوزستان ۰ پارس جنوبی ۱ ۹۶/۲/۶

۲۰:۳۰

ورزشگاه غدیر اهواز
گسترش فولاد ۰ پرسپولیس ۳ ۹۶/۶/۱۷

۱۷:۱۵

ورزشگاه یادگار امام تبریز

(استقلال تهران- پدیده)

*جدول نهایی و کامل نتایج هفته پنجم دوره هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران:

* به دلیل حضور تیم پرسپولیس در بازی های قهرمانان آسیا، بازی هفته پنجم لیگ برتر بین گسترش فولاد و  پرسپولیس در تاریخ ۱۶/۶/۹۶ برگزار خواهد شد.

ردیف تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پرسپولیس ۵ ۴ ۱ ۰ ۱۱ ۲ ۹ ۱۳
۲ پارس جنوبی ۵ ۴ ۱ ۰ ۱۱ ۵ ۶ ۱۳
۳ سایپا ۵ ۳ ۱ ۱ ۷ ۶ ۱ ۱۰
۴ پدیده ۵ ۲ ۲ ۱ ۹ ۵ ۴ ۸
۵  نفت آبادان ۵ ۲ ۱ ۲ ۸ ۷ ۱ ۷
۶ فولاد ۵ ۲ ۱ ۲ ۵ ۶ ۷
۷ ذوب آهن ۵ ۱ ۳ ۱ ۷ ۶ ۱ ۶
۸ سیاه جامگان ۵ ۱ ۳ ۱ ۷ ۷ ۰ ۶
۹ تراکتورسازی ۵ ۲ ۰ ۳ ۵ ۵ ۰ ۶
۱۰ سپاهان ۵ ۱ ۳ ۱ ۴ ۶ ۶
۱۱ استقلال خوزستان ۵ ۱ ۲ ۲ ۴ ۵ ۵
۱۲ پیکان ۵ ۱ ۲ ۲ ۴ ۵ ۵
۱۳ نفت تهران ۵ ۱ ۲ ۲ ۵ ۸ ۵
۱۴ سپیدرود رشت ۵ ۱ ۱ ۳ ۳ ۵ ۴
۱۵ استقلال ۵ ۱ ۱ ۳ ۱ ۴ ۴
۱۶ گسترش فولاد ۵ ۱ ۰ ۴ ۳ ۱۲ ۳

 

* نتایج دیدارهای  هفته پنجم لیگ های برتر ادوار گذشته:

*۱- هفته پنجم، اولین دوره لیگ برتر در سال ۸۱- ۱۳۸۰:

میزبان گل زده میهمان گل زده
استقلال تهران ۲ استقلال ۱
پیکان تهران ۳ پرسپولیس ۲
تراکتور سازی ۰ ذوب آهن ۰
ملوان ۱ فولاد ۰
برق شیراز ۰ فجر سپاسی ۱
سپاهان ۱ ابومسلم ۱
پاس ۲ سایپا ۳

(تیم پاس)

*۲- هفته پنجم، دومین دوره لیگ برتر در سال ۸۲- ۱۳۸۱:

میزبان گل زده میهمان گل زده
استقلال تهران ۳ ملوان انزلی ۰
ابومسلم ۰ پرسپولیس ۱
پیکان ۰ پاس تهران ۰
فولاد ۱ سپاهان ۳
ذوب آهن ۰ استقلال اهواز ۱
برق شیراز ۲ نفت آبادان ۱
سایپا ۰ فجر سپاسی ۰

(استقلال اهواز)

*۳- هفته پنجم، سومین دوره لیگ برتر در سال ۸۳- ۱۳۸۲:

* لیگ برتر تا این دوره ۱۴ تیمی بوده است.

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ ذوب آهن ۲ استقلال تهران ۱
۲ پرسپولیس ۳ سپاهان ۳
۳ فولاد ۲ استقلال اهواز ۲
۴ برق شیراز ۲ شموشک نوشهر ۱
۵ سایپا ۱ پاس تهران ۳
۶ ابومسلم ۱ پیکان تهران ۰
۷ پگاه گیلان ۰ فجر سپاسی ۰

(پگاه گیلان)

*۴- هفته پنجم، چهارمین دوره لیگ برتر در سال ۸۴- ۱۳۸۳:.

* از این دوره لیگ برتر ۱۶ تیمی شده است.

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۲ پاس تهران ۱
۲ شموشک ۰ پرسپولیس ۱
۳ برق شیراز ۱ فولاد ۱
۴ ملوان ۱ ابومسلم ۱
۵ سپاهان ۱ پگاه گیلان ۱
۶ پیکان ۰ ذوب آهن ۱
۷ استقلال ۳ فجر سپاسی ۰
۸ صبا باتری ۱ سایپا ۲

(شموشک)

*۵- هفته پنجم، پنجمین دوره لیگ برتر سال ۸۵- ۱۳۸۴:

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال اهواز ۰ استقلال تهران ۲
۲ پرسپولیس ۱ شهید قندی یزد ۰
۳ راه آهن ۱ صبا باتری ۰
۴ سپاهان ۱ برق شیراز ۰
۵ سایپا ۱ فولاد ۱
۶ ابومسلم ۱ ملوان ۲
۷ فجر سپاسی ۰ ذوب آهن ۰
۸ شموشک ۱ پاس تهران ۲ ۰

(صبا باتری)

*۶- هفته پنجم، ششمین دوره لیگ برتر درسال ۸۶- ۱۳۸۵:

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۱ صبا باتری ۱
۲ پیکان ۰ پرسپولیس ۲
۳ مس کرمان ۱ فولاد ۱
۴ فجر سپاسی ۱ ذوب آهن ۰
۵ پاس تهران ۱ ملوان ۲
۶ سپاهان ۳ برق شیراز ۱
۷ سایپا ۳ راه آهن ۱
۸ استقلال اهواز ۲ ابومسلم ۱

(ابومسلم)

*۷- هفته پنجم، هفتمین دوره لیگ برتر در سال ۸۷- ۱۳۸۶ :

*از این دوره لیگ برتر ۱۸ تیمی شده است.

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ سایپا ۲ استقلال تهران ۱
۲ راه آهن ۰ پرسپولیس ۰
۳ فجر سپاسی ۰ سپاهان ۲
۴ ذوب آهن ۲ برق شیراز ۱
۵ پاس همدان ۰ صبا باتری ۱
۶ ابومسلم ۲ نفت آبادان ۱
۷ استقلال اهواز ۳ شیرین فراز کرمانشاه ۱
۸ پیکان ۱ پگاه گیلان ۱
۹ ملوان ۲ مس کرمان ۰

(ملوان بندر انزلی)

*۸- هفته پنجم، هشتمین دوره لیگ برتردر سال ۸۸- ۱۳۸۷

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۱ برق شیراز ۱
۲ فولاد ۳ پرسپولیس ۲
۳  پیکان ۲ ابومسلم ۰
۴ سایپا ۱ سپاهان ۱
۵ پاس همدان ۱ راه آهن ۰
۶ پیام حراسان ۲ استقلال اهواز ۱
۷ ملوان ۱ مس کرمان ۰
۸ ذوب ­آهن ۲ صبای قم ۲
۹ مقاومت سپاسی ۱ پگاه گیلان ۱

(مقاومت سپاسی)

*۹- هفته پنجم، نهمین دوره لیگ برتر در سال ۸۹- ۱۳۸۸

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۲ سایپا ۱
۲ ذوب آهن ۱ پرسپولیس ۱
۳ پیکان ۱ تراکتورسازی ۰
۴ شاهین بوشهر ۱ ابومسلم ۱
۵ استیل آذین ۱ راه آهن ۱
۶ فولاد ۰ سپاهان۰ ۰
۷ صبای قم ۱ مس کرمان ۳
۸ مقاومت سپاسی ۴ ملوان ۰
۹ پاس همدان ۲ استقلال اهواز۱ ۱

(شاهین بوشهر)

*۱۰- هفته پنجم، دهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۰- ۱۳۸۹

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۳ پیکان قزوین ۰
۲ راه آهن ۲ پرسپولیس ۳
۳ استیل آذین ۱ مس کرمان ۱
۴ ذوب آهن ۱ سپاهان ۰
۵ فولاد ۰ صبای قم ۰
۶ ملوان ۲ سایپا ۳
۷ شاهین بوشهر ۰۵ تراکتورسازی ۰
۸ پاس همدان ۱ نفت تهران ۱
۹ شهرداری تبریز ۳ نفت آبادان ۲

(راه آهن )

* ۱۱- هفته پنجم، یازدهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۱- ۱۳۹۰

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ فولاد ۱ استقلال ۴
۲ پرسپولیس ۳ نفت آبادان ۱
۳ سپاهان ۰ نفت تهران ۱
۴ ملوان ۳ ذوب آهن ۳
۵ تراکتورسازی ۵ شهراداری تبریز ۱
۶ سایپا کرج ۳ داماش گیلان ۰
۷ شاهین بوشهر ۴ صبای قم ۰
۸ مس کرمان ۱ فجر سپاسی ۲
۹ راه آهن ۳ مس سرچشمه ۱

(مس سرچشمه)

*۱۲- هفته پنجم، دوازدهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۲- ۱۳۹۱

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۱ ملوان ۱
۲ داماش گیلان ۱ پرسپولیس ۰
۳ سپاهان ۰ سایپا ۲
۴ تراکتوسازی ۳ نفت آبادان ۲
۵ گهر دورود لرستان ۱ ذوب آهن ۰
۶ آلومینیوم هرمزگان ۱ راه آهن ۱
۷ فولاد ۰ مس کرمان ۱
۸ صبای قم ۱ فجرسپاسی ۱
۹ نفت تهران ۱ پیکان ۲

(آلومینیم هرمزگان)

*۱۳- هفته پنجم، سیزدهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۳- ۱۳۹۲

* از این دوره لیگ برتر، ۱۶ تیمی شده است.

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ داماش گیلان ۱ استقلال تهران ۲
۲ پرسپولیس ۱ ملوان ۰
۳ فجرسپاسی ۲ سپاهان ۱
۴ تراکتورسازی ۰ مس کرمان ۰
۵ استقلال خوزستان ۲ نفت تهران ۴
۶ ذوب آهن ۰ سایپا ۰
۷ صبای قم ۲ گسترش فولاد ۲
۸ راه آهن ۰ فولاد ۱

(مس کرمان )

*۱۴- هفته پنجم، چهاردهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۴- ۱۳۹۳

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ پیکان ۰ استقلال ۳
۲ پرسپولیس ۱ پدیده ۱
۳ سپاهان ۱ فولاد ۱
۴ تراکتورسازی ۴ صبای قم ۲
۵ استقلال خوزستان ۱ ذوب آهن ۱
۶ سایپا ۲ نفت تهران ۱
۷ راه ‌آهن ۱ ملوان ۰
۸ نفت‌مسجدسلمیان ۱ گسترش فولاد ۱

(نفت‌مسجدسلمیان)

*۱۵- هفته پنجم، پانزدهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۵- ۱۳۹۴

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۲ نفت تهران ۱
۲ فولاد ۰ پرسپولیس ۲
۳ سایپا ۰ سپاهان ۲
۴ تراکتورسازی ۰ استقلال خوزستان ۰
۵ ذوب آهن ۰ استقلال اهواز ۰
۶ سیاه جامگان ۱ راه آهن ۰
۷ ملوان ۰ گسترش فولاد ۱
۸ صبای قم ۱ پدیده ۰

(سیاه جامگان)

*۱۶- هفته پنجم، شانزدهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۶- ۱۳۹۵

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۱ ماشین سازی تبریز ۱
۲ تراکتورسازی ۰ پرسپولیس ۰
۳ سپاهان ۱ پیکان ۱
۴ صبای قم ۱ ذوب آهن ۱
۵ نفت تهران ۲ نفت آبادان ۱
۶ پدیده ۰ استقلال خوزستان ۰
۷ گسترش فولاد ۰ سیاه جامگان ۱
۸ فولاد ۲ سایپا تهران ۲

*تیم های صبای قم و ماشین سازی تبریز در پایان لیگ شانزدهم، به دسته یک سقوط کرده و در دوره هفدهم لیگ برتر حضور ندارند.

(تراکتورسازی- پرسپولیس)

 

لینک مرتبط: اخبار ورزشی

 

 

Read more...

میهمانان یک ساله لیگ برتر

– برخی از از تیم های فوتبال پس از سال ها تلاش و فعالیت در لیگ های دسته های پایین با سرمایه گذاری و جذب بازیکنان با تجربه، پس از طی را طولانی به لیگ برتر را پیدا می کنند، ولی این خوشحال دوام چندانی ندارد.

– به گزارش سایت ورزش ها، هر سال در پایان فصل، دو تیم از  انتهای جدول لیگ برتر به دسته یک صقوط می کنند و جای خود را به دو تیم اول لیگ دسته یک می دهند.

– بعضی از تیم های سقوط کننده به دسته یک ممکن است به دلیل مشکلات مالی یا مدیریتی دچار مشکل شده باشند، و بتوانند با تغییری در کادر فنی و بهبود وضع مالی و جذب مریبان با تجربه تر و چند بازیکن شاخص پس از یک یا نهایتا چند سال مجددا به لیگ برتر برگردند و سالها در لیگ برتر بمانند.

– در میان این تیم های سقوط کننده به دسته یک یا صعود کننده به لیگ برتر، تیم هایی هستند که فقط یک سال در لیگ برتر مهمان بوده اند.

– سایت ورزش ها، در این گزارش، از آغاز لیگ برتر فوتبال، به بررسی وضعیت تیم هایی که در پایان هر فصل، به دسته یک سقوط کرده اند پرداخته است.

* دوره اول لیگ برترسال ۸۱-۱۳۸۰:

تیم های استقلال رشت و تراکتورسازی تبریز، اولین تیم هایی بودند که در پایان اولین دوره لیگ برتر به لیگ  دسته یک سقوط کردند. لازم به ذکر است که تیم تراکتور سازی در فصل قبل از آن در لیگ دوازده تیمی در انتهای جدول قرارداشت ولی به دلیل ۱۴ تیمی شدن لیگ برتر، در لیگ برتر باقی ماند، اما نتوانست از این فرصت استفاده نماید و در پایان لیگ جدید نیز به دسته یک سقوط کرد.

– با تغییراتی که در کادر فنی و بازیکنان تیم تراکتورسازی ایجاد شد و حمایتهایی که از آن بعمل آمد، این تیم در پایان لیگ هشتم از دسته یک به لیگ برتر صعود کرد و از دوره نهم تا کنون در لیگ برتر فوتبال ایران حضور دارد.

*دوره دوم لیگ برتر سال۸۲-۱۳۸۱:

– در این دوره تیم های صنعت نفت آبادان و ملوان بندر انزلی میهمانان یک ساله لیگ برتر بودند که در پایان فصل به لیگ آزادگان یا همان لیگ دسته یک سقوط کردند.

– تیم فوتبال صنعت نفت آبادان اولین تیم لیگ برتری لقب گرفته است که در فاصله تنها یک سال، صعود به لیگ برتر را جشن گرفته و در انتهای فصل مجبور شده با لیگ برتر وداع نماید. این تیم پس از دوره دوم،در دوره های هفتم و دوازدهم برای یک فصل به لیگ برتر راه یافته و در پایان همان فصل به دسته یک سقوط کند.

– تیم نفت آبادان از دوره شانزدهم مجددا به لیگ برتر راه یافته و در لیگ هفدهم نیز حضور دارد.

– تیم ملوان بندر انزلی نیز پس از سقوط به دسته یک در انتهای لیگ دوم، از دوره چهارم، مجددا به لیگ برتر راه یافت و تا دوره پانزدهم در لیگ برتر حضور داشت ولی در پایان لیگ پانزدهم به دسته یک سقوط کرد.

*دوره سوم لیگ برتر سال ۸۳-۱۳۸۲:

– در انتهای این فصل تیم های شموشک نوشهر و سایپا، در شرایط سقوط به دسته یک بودند ولی به دلیل افزایش تعداد تیم های لیگ برتر از ۱۴ تیم به ۱۶ تیم از لیگ چهارم، در پایان این فصل دو تیم انتهای جدول از سقوط معاف شدند. و در دوره چهارم لیگ برتر باقی ماندند.

* دوره چهارم لیگ برتر سال ۸۴- ۱۳۸۳:

– در پایان این فصل تیم های پیکان و پگاه گیلان به دسته یک سقوط کردند ولی تیم تازه واردی سقوط نکرد.

 

* دوره پنجم لیگ برتر سال ۸۵-۱۳۸۴:

در پایان این دوره تیم شموشک نوشهر که به لطف ۱۶ تیمی شدن لیگ برتر از سقوط در پایان دوره سوم، نجات یافته بود و در لیگ چهارم باقی ماند، نتوانست بیش از این دوام بیاورد و در پایان لیگ پنجم، به همراه تیم تازه وارد و یک دوره ای شهید قندی یزد به دسته یک سقوط کرد.

– یک بار دیگر و یک میهمان یک ساله دیگر، تیم گمنام و ناشناخته فوتبال شهید قندی یزد پس از صعود تاریخی و معجزه آسای ‌خود به لیگ برتر فقط یک فصل در لیگ برتر دوام آورد.

– تیم فوتبال شهید قندی یزد در واقع اولین تیمی بود که به شکل معجزه آسایی وارد لیگ برتر شد، ولی خیلی زود سقوط کرد و تا کنون دیگر حضوری در لیگ برتر پیدا نکرده است. این تیم از جمله تیم‌هایی است که در کارنامه آنها تنها یک سال حضور در لیگ برتر ثبت شده است.

 

*دوره ششم لیگ برتر سال ۸۶- ۱۳۸۵:

– در انتهای لیگ ششم خبری از سقوط تیم های جدید و تازه وارد نبود ولی تیم های با سابقه و قدیمی تر لیگ برتر یعنی فولاد خوزستان و راه آهن به دسته یک سقوط کردند.

*دوره هفتم لیگ برتر سال ۸۷- ۱۳۸۶:

– این بار هم هر دو تیم سقوط کننده دو تیمی بودند که تازه از دسته یک به لیگ برتر صعود کرده بودند؛ نفت آبادان پس از  سقوط در انتهای لیگ دوم، و شیرین فراز کرمانشاه هم برای بار اول به لیگ برتر صعود کردند.

– شیرین فراز هم از آن تیم‌هایی  شد که فقط یک سال حضور در لیگ برتر را تجربه کرده و تا کنون موفق به بازگشت به لیگ برتر نشده است.

*دوره هشتم لیگ برتر سال ۸۸- ۱۳۸۷:

– در پایان این فصل سه تیم برق شیراز، داماش گیلان و پیام مشهد به دسته یک سقوط کردند که این بار تیم پیام مشهد نوبت به یک میهمان یک ساله بود.

*دوره نهم لیگ برتر سال ۸۹-۱۳۸۸:

در این دوره تیم های مقاومت سپاسی، ابومسلم و استقلال اهواز به دسته یک سقوط کردند ولی  تیم‌های تازه صعود کرده  که در خطر سقوط به دسته یک قرار داشتند، سقوط نکردند،

*دوره دهم لیگ برتر سال۹۰-۱۳۸۹:

– در این دوره تیم های پاس، پیکان و استیل آذین که در دوره قبل هم بودند به دسته یک سقوط کردند ولی تیم های تازه وارد به لیگ، به دسته پایین سقوط نکردند.

*دوره یازدهم لیگ برتر سال ۹۱-۱۳۹۰:

– در پایان لیگ یازدهم سه تیم شهرداری تبریز، شاهین بوشهر و تیم تازه وارد و میهمان یک ساله لیگ در این دوره، یعنی مس سرچشمه به دسته یک سقوط کرند.

– در این دوره بازهم لیگ برتر شاهد حضور یک ساله یک تیم تازه صعود کرده یعنی مس سرچشمه بود.

*دوره دوازدهم لیگ برتر سال ۹۲-۱۳۹۱:

– در پایان دوره دوازدهم لیگ برتر چهار تیم به دسته یک سقوط کردند.

– در بین این چهار تیم سقوط کننده، سه تیم صعود کرده از لیگ یک دیده می شود، تیم پیکان،که چند بار مثل آسانسور بالا  و پایین شده، همراه دو تیم آلومینیوم هرمزگان و گهر زاگرس درود که یک سال حضور در لیگ برتر را تجربه کردند، به دسته یک سقوط کردند تا دو تیم گهر و آلومینیم یکبار حضور در لیگ برتر را در کارنامه داشته باشند.

– تیم نفت آبادان نیز در پایان این دوره به دسته یک سقوط کرد.

*دوره سیزدهم لیگ برتر سال ۹۳-۱۳۹۲:

– در پایان این فصل تیم های مس کرمان، داماش گیلان و فجر سپاسی، به دسته یک سقوط کردند، ولی تیم های استقلال خوزستان و گسترش فولاد که تازه‌واردهای لیگ سیزدهم بودند موف ق شدند خود را در لیگ برتر حفظ کنند.

*دوره چهاردهم لیگ برتر سال ۹۴-۱۳۹۳:

– در پایان لیگ چهاردهم دو تیم  پیکان و نفت مسجد سلیمان که در ابتدای این فصل به لیگ برترراه یافته بودند به دسته یک سقوط کردند.

– تیم فوتبال پیکان که به رفت و آمد بین لیگ برتر و لیگ دسته اول عادت کرده بود و تیم نفت مسجد سلیمان هم پس از صعود خاطره انگیزش میهمان یک ساله لیگ برتر چهاردهم شد.

*دوره پانزدهم لیگ برتر سال ۹۵-۱۳۹۴:

– در پایان این فصل تیم های ملوان بندر انزلی، استقلال اهواز و راه آهن به دسته یک سقوط کردند.

– تیم قدیمی فولاد نوین استان خوزستان و شهر اهواز که با خرید امتیاز تیم صعود کرده بود، به صورت غیرمتعارفی لیگ برتری شد.

– تیم با سابقه استقلال اهواز نیز یکی از بدترین نتایج تاریخ لیگ برتر را به نام خود ثبت کرد، این تیم ۳۰ بازی، تنها ۱۳ امتیاز کسب کرد و به دسته یک سقوط کرد.

– تیم ملوان بندر انزلی هم یک بار دیگر سقوط به دسته یک را تجربه و در کارنامه خود ثبت کرد.

*دوره شانزدهم لیگ برتر سال ۹۶-۱۳۹۵:

– در پایان لیگ شانزدهم تیم های صبای قم و ماشین سازی تبریز به دسته یک سقوط کردند.

– با ورود تیم فوتبال ماشین‌سازی نایب قهرمان لیگ دسته یک به لیگ برتر، شهر تبریز دارای سه نماینده در لیگ برترشد، اما دو هفته مانده به پایان لیگ، تیم ماشین سازی رسما به دسته یک سقوط کرد. این تیم اولین فصل حضورش در لیگ برتر را تجربه می کرد. برخلاف ماشین‌سازی ، پیکان و صنعت نفت آبادان دو تیم دیگر صعود کرده عملکرد قابل قبولی داشته و در لیگ برتر باقی ماندند.

 

لینک مرتبط: اخبار ورزشی

Read more...

هفته چهارم لیگ هفدهم فوتبال

– به گزارش سایت ورزش ها، هفته چهارم دوره هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران برابر قرعه کشی انجام شده و برنامه ریزی کلی سازمان لیگ، مطابق زمان بندی تعیین شده از روز پنجشنبه ۲۵/۵/۹۶ آغاز شد و در این روز  یک دیدار برگزار گردید.

* نتایج بازی های هفته چهارم دوره هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران:

میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ و زمان بازی محل بازی
پرسپولیس ۱ سیاه جامگان ۱ ۲۵/۵/۹۶

۲۰:۴۵

ورزشگاه آزادی تهران
تراکتور سازی ۲ نفت تهران ۱ ۲۶/۵/۹۶

۱۹:۴۵

ورزشگاه غدیر اهواز
ذوب آهن ۰ سپاهان ۲ ۲۶/۵/۹۶

۲۰:۱۵

ورزشگاه تختی تهران
پارس جنوبی ۲ نفت آبادان ۱ ۲۶/۵/۹۶

۲۰:۴۵

از ورزشگاه های مشهد
سایپا ۱ استقلال تهران ۰ ۲۶/۵/۹۶

۲۰:۴۵

ورزشگاه شهداء شهر قدس
پدیده ۲ استقلال خوزستان ۲ ۲۷/۵/۹۶

۱۸:۴۵

مشهد
سپیدرود رشت ۱ پیکان ۰ ۲۷/۵/۹۶

۱۹ک۳۰

ورزشگاه سردار جنگل رشت
فولاد ۲ گسترش فولاد ۱ ۲۷/۵/۹۶

۲۰:۳۰

ورزشگاه غدیر اهواز

(پرسپولیس- سیاه جامگان)

*جدول نهایی و کامل نتایج هفته چهارم دوره هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران:

ردیف تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پرسپولیس ۴ ۳ ۱ ۰ ۸ ۲ ۶ ۱۰
۲ پارس جنوبی ۴ ۳ ۱ ۰ ۱۰ ۵ ۵ ۱۰
۳ سایپا ۴ ۳ ۱ ۰ ۷ ۴ ۳ ۱۰
۴ فولاد ۴ ۲ ۱ ۱ ۵ ۵ ۰ ۷
۵  نفت آبادان ۴ ۲ ۰ ۲ ۶ ۵ ۱ ۶
۶ پدیده ۴ ۱ ۲ ۱ ۷ ۵ ۲ ۵
۷ ذوب آهن ۴ ۱ ۲ ۱ ۵ ۴ ۱ ۵
۸ سیاه جامگان ۴ ۱ ۲ ۱ ۶ ۶ ۰ ۵
۹ استقلال خوزستان ۴ ۱ ۲ ۱ ۴ ۴ ۰ ۵
۱۰ سپاهان ۴ ۱ ۲ ۱ ۴ ۶ ۵
۱۱ استقلال تهران ۴ ۱ ۱ ۲ ۱ ۲ ۴
۱۲ نفت تهران ۴ ۱ ۱ ۲ ۴ ۷ ۴
۱۳ تراکتورسازی ۴ ۱ ۰ ۳ ۳ ۵ ۳
۱۴ سپیدرود رشت ۴ ۱ ۰ ۳ ۳ ۵ ۳
۱۵ گسترش فولاد ۴ ۱ ۰ ۳ ۳ ۹ ۳
۱۶ پیکان ۴ ۰ ۲ ۲ ۳ ۵ ۲

 

* نتایج دیدارهای  هفته چهارم لیگ های برتر ادوار گذشته:

*۱- هفته چهارم، اولین دوره لیگ برتر در سال ۸۱- ۱۳۸۰:

میزبان گل زده میهمان گل زده
ذوب آهن ۲ استقلال تهران ۱
پرسپولیس ۳ ابومسلم ۲
تراکتور سازی ۰ سپاهان ۰
فولاد ۱ پیکان ۰
فجر سپاسی ۰ ملوان انزلی ۱
استقلال رشت ۱ پاس تهران ۱
سایپا ۲ برق شیراز ۳

(استقلال- ذوب آهن)

*۲- هفته چهارم دومین دوره لیگ برتر در سال ۸۲- ۱۳۸۱:

میزبان گل زده میهمان گل زده
ابومسلم ۲ استقلال تهران ۲
پرسپولیس ۰ ذوب آهن ۱
نفت آبادان ۲ فولاد ۲
سپاهان ۲ ملوان ۰
فجر سپاسی ۰ پیکان ۰
پاس تهران ۱ برق شیراز ۱
استقلال اهواز ۲ سایپا ۵

(استقلال اهواز- سایپا)

 

*۳- هفته چهارم ، سومین دوره لیگ برتر در سال ۸۳- ۱۳۸۲:

* لیگ برتر تا این دوره ۱۴ تیمی بوده است.

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۳ سایپا ۲
۲ پیکان ۲ پرسپولیس ۱
۳ پگاه گیلان ۳ برق شیراز ۲
۴ سپاهان ۲ فولاد ۱
۵ استقلال اهواز ۰ ذوب آهن ۱
۶ پاس تهران ۲ شموشک نوشهر ۱
۷ فجر سپاسی ۱ ابومسلم ۰

(استقلال- سایپا)

*۴- هفته چهارم ، چهارمین دوره لیگ برتر در سال ۸۴- ۱۳۸۳:.

* از این دوره لیگ برتر ۱۶ تیمی شده است.

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ پگاه گیلان ۱ استقلال تهران ۲
۲ پرسپولیس ۱ ملوان ۲
۳ ابومسلم ۱ پیکان ۰
۴ پاس تهران ۴ شموشک نوشهر ۲
۵ فجر سپاسی ۰ سپاهان ۰
۶ ذوب آهن ۱ برق شیراز ۰
۷ فولاد ۲ سایپا ۱
۸ صبا باتری ۰ استقلال اهواز ۰

(پاس – شموشک)

*۵- هفته چهارم ، پنجمین دوره لیگ برتر سال ۸۵- ۱۳۸۴:

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۰ ابومسلم ۰
۲ شموشک ۲ پرسپولیس ۱
۳ پاس ۳ ملوان ۰
۴ فولاد ۳ فجر سپاسی ۰
۵ برق شیراز ۱ راه آهن ۰
۶ شهید قندی یزد ۰ سایپا ۰
۷ ذوب آهن ۲ سپاهان ۰
۸ صبا باتری ۰ استقلال اهواز ۴

(صبا باتری- استقلال اهواز)

*۶- هفته چهارم ، ششمین دوره لیگ برتر درسال ۸۶- ۱۳۸۵:

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ فولاد ۰ استقلال تهران ۰
۲ پرسپولیس ۴ استقلال اهواز ۰
۳ فجر سپاسی ۰ مس کرمان ۰
۴ ذوب آهن ۱ برق شیراز ۱
۵ صبا باتری ۰ پاس ۰
۶ راه آهن ۱ پیکان ۲
۷ ابومسلم ۲ سپاهان ۰
۸ ملوان انزلی ۰ سایپا ۰

(سپاهان- ابومسلم)

*۷- هفته چهارم ، هفتمین دوره لیگ برتر در سال ۸۷- ۱۳۸۶ :

*از این دوره لیگ برتر ۱۸ تیمی شده است.

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ شیرین فراز کرمانشاه ۱ استقلال تهران ۳
۲ پرسپولیس ۲ پیکان ۱
۳ نفت آبادان ۱ ملوان ۲
۴ سایپا ۱ ذوب آهن ۱
۵ صبا باتری ۰ فجر سپاسی ۰
۶ برق شیراز ۱ پاس همدان ۱
۷ سپاهان ۰ راه آهن ۱
۸ مس کرمان ۲ استقلال اهواز ۱
۹ پگاه گیلان ۰ ابومسلم ۰ ۰

(پگاه گیلان- ابومسلم)

*۸- هفته چهارم ، هشتمین دوره لیگ برتردر سال ۸۸- ۱۳۸۷

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ مس کرمان ۱ استقلال تهران ۰
۲ پرسپولیس ۲ ذوب ­آهن ۲
۳ سپاهان ۲ صبای قم ۲
۴ برق شیراز ۲ پاس ۰
۵ پیکان قزوین ۲ مقاومت سپاسی ۲
۶ راه آهن ۱ سایپا ۲
۷ فولاد ۰ ملوان ۱
۸ پگاه گیلان ۱ پیام خراسان ۱
۹ ابومسلم ۰ ۰ استقلال اهواز ۱

(پیکان- مقاومت سپاسی)

*۹- هفته چهارم ، نهمین دوره لیگ برتر در سال ۸۹- ۱۳۸۸

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ ملوان انزلی ۰ استقلال تهران ۰
۲ پرسپولیس ۱ صبای قم ۰
۳ سایپا ۰ پیکان ۲
۴ ابومسلم ۱ ذوب آهن ۲
۵ تراکتورسازی ۲ راه آهن ۱
۶ سپاهان ۴ استقلال اهواز ۱
۷ مس کرمان ۳ پاس همدان ۲
۸ فولاد ۱ مقاومت سپاسی ۱
۹ استیل آذین ۲ شاهین بوشهر ۱

(استیل آذین- شاهین بوشهر)

*۱۰- هفته چهارم ، دهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۰- ۱۳۸۹

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۲ استیل آذین ۲
۲ نفت آبادان ۰ پرسپولیس ۱
۳ سپاهان ۱ شاهین بوشهر ۰
۴ سایپا کرج ۰ ذوب آهن ۲
۵ نفت تهران ۰ فولاد ۳
۶ صبای قم ۵ راه آهن ۲
۷ مس کرمان ۵ شهرداری تبریز ۲
۸ پیکان ۱ ملوان انزلی ۱
۹ تراکتورسازی ۰ پاس همدان ۱

(صبای قم- راه آهن )

* هفته چهارم ، یازدهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۱- ۱۳۹۰

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۲ فجرسپاسی ۰
۲ مس سرچشمه ۲ پرسپولیس ۲
۳ شهرداری تبریز ۰ سپاهان ۲
۴ ذوب آهن ۱ فولاد ۰
۵ داماش گیلان ۲ تراکتورسازی ۳
۶ شاهین بوشهر ۰ ملوان ۰
۷ نفت تهران ۲ راه آهن ۲
۸ نفت آبادان ۱ مس کرمان ۰
۹ صبای قم ۳ سایپا ۰

(شاهین بوشهر- ملوان)

*۱۲- هفته چهارم ، دوازدهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۲- ۱۳۹۱

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ مس کرمان ۰ استقلال تهران ۰
۲ پرسپولیس ۰ صبای قم ۲
۳ ذوب آهن ۰ سپاهان ۴
۴ راه آهن ۰ تراکتورسازی ۴
۵ پیکان ۳ گهر دورود ۲
۶ ملوان ۱ فجرسپاسی ۰
۷ آلومینیوم هرمزگان ۱ فولاد ۱
۸ نفت آبادان ۲ نفت تهران ۶
۹ سایپا ۲ داماش گیلان ۰

(آلومینیم هرمزگان- فولاد)

*۱۳- هفته چهارم ، سیزدهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۳- ۱۳۹۲

* از این دوره لیگ برتر، ۱۶ تیمی شده است.

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۱ صبای قم ۰
۲ سایپا ۱ پرسپولیس ۰
۳ سپاهان ۰ تراکتورسازی ۱
۴ فولاد ۳ داماش گیلان ۱
۵ ملوان ۲ استقلال خوزستان ۱
۶ نفت تهران ۲ راه آهن ۱
۷ گسترش فولاد ۲ فجر سپاسی ۰
۸ مس کرمان ۰ ذوب آهن ۰

(سپاهان- تراکتورسازی )

*۱۴- هفته چهارم ، چهاردهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۴- ۱۳۹۳

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۳ سایپا ۲
۲ ملوان ۲ پرسپولیس ۱
۳ نفت تهران ۳ سپاهان ۰
۴ پدیده ۱ تراکتورسازی ۰
۵ فولاد ۱ استقلال خوزستان ۰
۶ صبای قم ۲ نفت‌مسجدسلمیان ۰
۷ ذوب آهن ۲ راه ‌آهن ۲
۸ گسترش فولاد ۱ پیکان ۰

(ذوب آهن- راه آهن)

*۱۵- هفته چهارم ، پانزدهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۵- ۱۳۹۴

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال اهواز ۱ استقلال تهران ۲
۲ پرسپولیس ۱ ذوب آهن ۲
۳ سپاهان ۱ فولاد ۱
۴ پدیده ۱ تراکتورسازی ۰
۵ نفت تهران ۳ ملوان ۳
۶ گسترش فولاد ۱ سیاه جامگان ۰
۷ راه آهن ۲ صبای قم ۱
۸ استقلال خوزستان ۱ سایپا ۰

(گسترش فولاد- سیاه جامگان)

*۱۶- هفته چهارم ، شانزدهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۶- ۱۳۹۵

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ پیکان ۱ استقلال تهران ۱
۲ پرسپولیس ۱ صبای قم ۰
۳ نفت آبادان ۱ سپاهان ۰
۴ ماشین سازی تبریز ۰ تراکتورسازی ۲
۵ ذوب آهن ۱ گسترش فولاد ۱
۶ استقلال خوزستان ۲ نفت تهران ۲
۷ سیاه جامگان ۱ فولاد ۱
۸ سایپا ۱ پدیده ۱

*تیم های صبای قم و ماشین سازی تبریز در پایان لیگ شانزدهم، به دسته یک سقوط کرده و در دوره هفدهم لیگ برتر حضور ندارند.

(پرسپولیس- صبای قم)

 

لینک مرتبط: اخبار ورزشی

 

 

 

Read more...

هفته سوم لیگ هفدهم فوتبال

– به گزارش سایت ورزش ها، هفته سوم دوره هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران برابر قرعه کشی انجام شده و برنامه ریزی کلی سازمان لیگ، مطابق زمان بندی تعیین شده از روز پنجشنبه ۵/۱۹ /۹۶ آغاز شد و در این روز سه دیدار برگزار گردید.

* نتایج بازی های هفته سوم دوره هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران:

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ و زمان بازی محل بازی
۱ گسترش فولاد ۱ سپیدرود رشت ۰ ۱۹/۵/۹۶

۱۹:۴۵

از ورزشگاه های تبریز
۲ استقلال خوزستان ۱ سایپا ۲ ۱۹/۵/۹۶

۲۰:۳۰

ورزشگاه غدیر اهواز
۳ نفت تهران ۰ پرسپولیس ۳ ۱۹/۵/۹۶

۲۰:۴۵

ورزشگاه تختی تهران
۴ سیاه جامگان ۱ فولاد ۲ ۲۰/۵/۹۶

۲۰:۳۰

از ورزشگاه های مشهد
۵ پیکان ۰ ذوب آهن ۰ ۲۰/۵/۹۶

۲۰:۳۰

ورزشگاه شهداء شهر قدس
۶ نفت آبادان ۲ پدیده ۰ ۲۰/۵/۹۶

۲۰:۳۰

ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
۷ سپاهان ۱ پارس جنوبی ۱ ۲۰/۵/۹۶

۲۰:۳۰

ورزشگاه تختی جم
۸ استقلال تهران ۱ تراکتور

سازی

۰ ۲۰/۵/۹۶

۲۰:۴۵

ورزشگاه آزادی تهران

(پرسپولیس- نفت تهران)

*جدول نهایی و کامل نتایج هفته سوم دوره هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران:

ردیف تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پرسپولیس ۳ ۳ ۰ ۰ ۷ ۱ ۶ ۹
۲ پارس جنوبی ۳ ۲ ۱ ۰ ۸ ۴ ۴ ۷
۳ سایپا ۳ ۲ ۱ ۰ ۶ ۴ ۲ ۷
۴  نفت آبادان ۳ ۲ ۰ ۱ ۵ ۳ ۲ ۶
۵ ذوب آهن ۳ ۱ ۲ ۰ ۵ ۲ ۳ ۵
۶ پدیده ۳ ۱ ۱ ۱ ۵ ۳ ۲ ۴
۷ سیاه جامگان ۳ ۱ ۱ ۱ ۵ ۵ ۰ ۴
۸ استقلال خوزستان ۳ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۰ ۴
۹ استقلال تهران ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۴
۱۰ فولاد ۳ ۱ ۱ ۱ ۳ ۴ ۱- ۴
۱۱ نفت تهران ۳ ۱ ۱ ۱ ۳ ۵ ۲- ۴
۱۲ گسترش فولاد ۳ ۱ ۰ ۲ ۲ ۷ ۵- ۳
۱۳ پیکان ۳ ۰ ۲ ۱ ۳ ۴ ۱- ۲
۱۴ سپاهان ۳ ۰ ۲ ۱ ۲ ۶ ۴- ۲
۱۵ سپیدرود رشت ۳ ۰ ۰ ۳ ۲ ۵ ۳- ۰
۱۶ تراکتورسازی ۳ ۰ ۰ ۳ ۱ ۴ ۳- ۰

 

* نتایج دیدارهای  هفته سوم لیگ های برتر ادوار گذشته:

*۱- هفته سوم، اولین دوره لیگ برتر در سال ۸۱- ۱۳۸۰:

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۴ تراکتور سازی ۰
۲ سپاهان ۰ پرسپولیس ۰
۳ پاس تهران ۱ ذوب آهن ۱
۴ ابومسلم ۲ فولاد ۰
۵ برق شیراز ۲ استقلال رشت ۰
۶ ملوان ۱ سایپا ۱
۷ پیگان ۲ فجر سپاسی ۱

(استقلال- تراکتورسازی)

*۲- هفته سوم، دومین دوره لیگ برتر در سال ۸۲- ۱۳۸۱:

* سقوط تیم های تراکتور سازی تبریز و استقلال رشت در پایان لیگ اول به دسته یک

* صعود تیم های صنعت نفت آبادان و استقلال اهواز به دوره دوم لیگ برتر

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۲ سپاهان ۳
۲ سایپا ۱ پرسپولیس ۱
۳ ملوان ۱ نفت آبادان ۰
۴ ذوب آهن ۱ ابومسلم ۱
۵ فولاد ۱ پاس تهران ۰
۶ برق شیراز ۰ فجر سپاسی ۱
۷ پیگان ۱ استقلال اهواز ۱

(ملوان- نفت آبادان)

 

*۳- هفته سوم، سومین دوره لیگ برتر در سال ۸۳- ۱۳۸۲:

* لیگ برتر تا این دوره ۱۴ تیمی بوده است.

* سقوط تیم های صنعت نفت آبادان و ملوان بندرانزلی در پایان لیگ دوم، به دسته یک

* صعود تیم های پگاه گیلان و شموشک نوشهر به دوره سوم لیگ برتر

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ شموشک نوشهر ۱ استقلال تهران ۲
۲ پرسپولیس ۵ فجر سپاسی ۲
۳ فولاد ۲ پیکان ۰
۴ سایپا ۱ استقلال اهواز ۱
۵ برق شیراز ۱ پاس تهران ۳
۶ ابومسلم ۳ سپاهان ۱
۷ ذوب آهن ۳ سپاهان ۱

(فولاد- پیکان)

*۴- هفته سوم ، چهارمین دوره لیگ برتر در سال ۸۴- ۱۳۸۳:

* تیم سایپا تهران و شموشک نوشهر در پایان لیگ سوم، به دسته یک سقوط کرده و  می بایست در دوره چهارم لیگ برتر حضور نداشته باشند ولی چون لیگ ۱۶ تیمی شده در لیگ برتر باقی مانده اند.

* از این دوره لیگ برتر ۱۶ تیمی شده است.

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۲ فجر سپاسی ۱
۲ پیکان ۰ پرسپولیس ۱
۳ سایپا ۱ استقلال اهواز ۱
۴ برق شیراز ۲ ابومسلم ۰
۵ سپاهان ۲ صبا باتری تهران ۰
۶ فولاد ۱ ذوب آهن ۱
۷ شموشک نوشهر ۲ پگاه گیلان ۰
۸ ملوان پاس تهران ۰

(برق شیراز- ابومسلم)

*۵- هفته سوم ، پنجمین دوره لیگ برتر سال ۸۵- ۱۳۸۴:

* سقوط تیم های پیکان تهران و پگاه گیلان به دسته یک

–  صعود تیمهای راه آهن و شهید قندی یزد به لیگ برتر

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ ملوان ۲ استقلال تهران ۳
۲ پاس تهران ۰ پرسپولیس ۱
۳ ابومسلم ۱ صبا باتری تهران ۰
۴ فجر سپاسی ۱ شهید قندی یزد ۲
۵ استقلال اهواز ۱ برق شیراز ۱
۶ سپاهان ۲ فولاد ۰
۷ راه آهن ۰ ذوب آهن ۲
۸ سایپا ۲ شموشک ۱

(فجر سپاسی- شهید قندی یزد)

*۶- هفته سوم ، ششمین دوره لیگ برتر درسال ۸۶- ۱۳۸۵:

* سقوط تیم های شموشک نوشهر و شهید قندی یزد به دسته یک

* صعود تیم مس کرمان  از دوره ششم و پیکان تهران مجددا به لیگ برتر.

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۳ فجر سپاسی ۲
۲ سپاهان ۰ پرسپولیس ۰
۳ استقلال اهواز ۱ راه آهن ۰
۴ برق شیراز ۱ ابومسلم ۱
۵ پیکان ۱ ملوان ۱
۶ پاس تهران ۱ فولاد ۰
۷ مس کرمان ۱ ذوب آهن ۱
۸ سایپا ۱ صبا باتری تهران ۱

(مس کرمان- ذوب آهن)

*۷- هفته سوم، هفتمین دوره لیگ برتر در سال ۸۷- ۱۳۸۶ :

*از این دوره لیگ برتر ۱۸ تیمی شده است.

* سقوط تیم فولاد خوزستان به دسته یک

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۱ مس کرمان ۱
۲ ابومسلم ۰ پرسپولیس ۳
۳ پیکان ۱ سپاهان ۲
۴ ذوب آهن ۰ شیرین فراز کرمانشاه ۱
۵ راه آهن ۰ صبا باتری تهران ۱
۶ پاس همدان ۱ سایپا ۳
۷ فجر سپاسی ۰ برق شیراز ۱
۸ پگاه گیلان ۰ نفت آبادان ۱
۹ استقلال اهواز ۰ ملوان ۰

(ذوب آهن- شیرین فراز)

*۸- هفته سوم ، هشتمین دوره لیگ برتردر سال ۸۸- ۱۳۸۷

*سقوط تیم های صنعت نفت آبادان و شیرین فراز کرمانشاه در پایان لیگ هفتم به دسته یک

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۱ سپاهان ۱
۲ ملوان ۲ پرسپولیس ۲
۳ پاس همدان ۲ ابومسلم ۱
۴ ذوب آهن ۲ پگاه گیلان ۱
۵ استقلال اهواز ۱ راه آهن ۱
۶ سایپا ۰ پیکان ۱
۷ فجر(مقاومت) سپاسی ۲ مس کرمان ۰
۸ پیام حراسان ۱ فولاد ۲
۹ صبای قم ۲ برق شیراز ۲

(پیام خراسان- فولاد)

*۹- هفته سوم ، نهمین دوره لیگ برتر در سال ۸۹- ۱۳۸۸

* صعود تیم های استیل آذین و شاهین بوشهر از دوره نهم، و تراکتور سازی مجددا به لیگ برتر

*سقوط تیم های پیام خراسان، پگاه(داماش)گیلان و برق شیراز در پایان لیگ هشتم به دسته یک.

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۱ فولاد ۰
۲ پاس همدان ۱ پرسپولیس ۲
۳ پیکان ۴ ملوان ۰
۴ صبای قم ۲ ابومسلم ۱
۵ راه آهن ۱ سایپا ۰
۶ ذوب آهن ۳ استیل آذین ۱
۷ شاهین بوشهر ۲ تراکتور سازی ۴
۸ فجر(مقاومت) سپاسی ۳ سپاهان ۱
۹ استقلال اهواز ۱ مس کرمان ۱

( شاهین بوشهر- تراکتورسازی)

*۱۰- هفته سوم ، دهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۰- ۱۳۸۹

* سقوط تیم های فجر(مقاومت) سپاسی، ابومسلم و و استقلال اهواز در پایان لیگ نهم به دسته یک

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ ذوب آهن ۱ استقلال تهران ۱
۲ پرسپولیس ۲ سایپا ۱
۳ استیل آذین تهران ۱ نفت تهران ۱
۴ فولاد ۱ سپاهان ۱
۵ راه آهن ۰ نفت آبادان ۲
۶ شاهین بوشهر ۰ صبای قم ۰
۷ ملوان ۲ مس کرمان ۱
۸ پاس همدان ۱ پیکان قزوین ۰۱
۹ شهرداری تبریز ۱ تراکتورسازی ۱

(پاس همدان- پیکان قزوین )

* هفته سوم ، یازدهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۱- ۱۳۹۰

* سقوط تیم های پاس، پیکان و استیل آذین در پایان لیگ دهم به دسته یک.

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ مس کرمان ۱ استقلال تهران ۲
۲ پرسپولیس ۱ شهرداری تبریز ۲
۳ سپاهان ۲ نفت آبادان ۱
۴ سایپا ۰ ذوب آهن ۱
۵ تراکتورسازی ۱ شاهین بوشهر ۰
۶ ملوان ۴ مس سرچشمه ۰
۷ فولاد ۲ نفت تهران ۱
۸ فجرسپاسی ۰ داماش گیلان ۱
۹ راه آهن شهر ری ۰ صبای قم ۲

(ملوان- مس سرچشمه)

*۱۲- هفته سوم ، دوازدهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۲- ۱۳۹۱

*سقوط تیم های شاهین بوشهر، شهرداری تبریز و مس سرچشمه در پایان لیگ یازدهم به دسته یک

* صعود تیم های گهر درود لرستان، آلومینیم هرمزگان، و تیم پیکان قزوین(مجددا)، به لیگ برتر

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۱ ذوب آهن ۰
۲ گهر دورود لرستان ۱ پرسپولیس ۱
۳ سپاهان ۲ راه آهن ۲
۴ تراکتورسازی ۲ مس کرمان ۱
۵ نفت تهران ۰ آلومینیوم هرمزگان ۰
۶ صبای قم ۱ ملوان انزلی ۳
۷ فجرسپاسی ۲ نفت آبادان ۰
۸ داماش گیلان ۵ پیکان تهران ۳
۹ فولاد ۲ سایپا کرج ۰

(نفت تهران- آلومینیم هرمزگان)

 

*۱۳- هفته سوم ، سیزدهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۳- ۱۳۹۲

*سقوط تیم های صنعت نفت آبادان، گهر درود لرستان،پیکان و آلومینیم هرمزگان در پایان لیگ دوازدهم به دسته یک

*از این دوره تعداد تیمهای لیگ برتر از ۱۸ تیم، مجددا به ۱۶ تیم کاهش یافت.

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ فجرسپاسی ۲ استقلال تهران ۴
۲ پرسپولیس ۲ مس کرمان ۰
۳ گسترش فولاد ۱ سپاهان ۱
۴ ذوب آهن ۲ تراکتورسازی ۴
۵ استقلال خوزستان ۰ سایپا کرج ۰
۶ صبای قم ۰ فولاد ۱
۷ راه آهن ۰ ملوان ۰
۸ داماش گیلان ۱ نفت تهران ۱

 (صبای قم- فولاد )

*۱۴- هفته سوم ، چهاردهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۴- ۱۳۹۳

*سقوط تیم های مس کرمان و داماش گیلان در پایان لیگ سیزدهم به دسته یک

* صعود تیم های نفت مسجد سلیمان و پدیده مشهد در دوره چهاردهم به لیگ برتر

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ سپاهان ۳ استقلال تهران ۱
۲ پرسپولیس ۱ ذوب آهن ۰
۳ تراکتورسازی ۱ ملوان ۰
۴ راه ‌آهن ۰ فولاد ۱
۵ سایپا ۰ گسترش فولاد ۰
۶ استقلال خوزستان ۱ نفت تهران ۲
۷ پیکان ۰ نفت‌مسجد سلیمان ۰
۸ پدیده ۱ صبای قم ۱

(پیکان- نفت مسجد سلیمان)

*۱۵- هفته سوم، پانزدهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۵- ۱۳۹۴

*سقوط تیم های نفت مسجد سلیمان و پیکان در پایان لیگ چهاردهم به دسته یک

*صعود تیم سیاه جامگان مشهد از دوره پانزدهم به لیگ برتر

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۰ ذوب آهن ۲
۲ سپاهان ۴ پرسپولیس ۲
۳ تراکتورسازی ۱ راه آهن ۱
۴ فولاد ۰ استقلال خوزستان ۲
۵ سیاه جامگان ۱ نفت تهران ۰
۶ صبای قم ۱ گسترش فولاد ۱
۷ ملوان ۲ استقلال اهواز ۰
۸ سایپا تهران ۲ پدیده ۱

(سایپا- پدیده)

*۱۶- هفته سوم ، شانزدهمین دوره لیگ برتر در سال ۹۶- ۱۳۹۵

*سقوط تیم های راه آهن، ملوان و استقلال اهواز در پایان لیگ پانزدهم، به دسته یک.

*صعود تیم های ماشین سازی تبریز و تیم  نفت آبادان(مجددا) در دوره  شانزدهم، به لیگ برتر.

ردیف میزبان گل زده میهمان گل زده
۱ استقلال تهران ۱ نفت آبادان ۲
۲ گسترش فولاد ۰ پرسپولیس ۱
۳ سپاهان ۳ استقلال خوزستان ۱
۴ تراکتورسازی ۳ پیکان تهران ۱
۵ فولاد ۰ ذوب آهن ۲
۶ صبای قم ۱ ماشین سازی تبریز ۱
۷ نفت تهران ۳ پدیده ۰
۸ سیاه جامگان ۰ سایپا ۲

*تیم های صبای قم و ماشین سازی تبریز در پایان لیگ شانزدهم، به دسته یک سقوط کرده و در دوره هفدهم لیگ برتر حضور ندارند.

(استقلال تهران- نفت آبادان)

 

لینک مرتبط: اخبار ورزشی

 

 

 

Read more...

ورزش های استخوان ساز

– در جوامع امروزی به دلالیل مختلف از جمله کم تحرکی، بیماری های زیادی بالاخص پوکی استخوان در بین مردم مخصوصا شهر نشینان شایع شده است.

پوکی استخوان معلول علل مختلف مانند تغذیه نامناسب و کم تحرکی و …، است.

– به گزارش سایت ورزش ها، متخصصین طب ورزشی بر این باورند که مانند بسیاری از امراض، ورزش یکی از بهترین راه های درمان پوکی استخوان است.

– استخوان ها هرگاه تحت فشار یا به اصطلاح تحت بار قرار گیرند، از خود عکس العمل نشان می دهند، یعنی در مقابل بار وارده مقاومت کرده و متراکم می گردند، و این عکس العمل و مقاومت باعث محکم شدن استخوان می گردد.

– ورزش های مختلف و متعددی هستند که باعث تقویت استخوان ها می گردند.

*کار با  وزنه:

– کار با وزنه های مختلف مانند دمبل یا وزنه های کوچک و بزرگ متناسب با توان انسان، به تقویت عضوی از بدن کمک می کند.

وزنه برداری یکی از ورزشهایی است که به دست اعم از ساعد و بازو، کتف ها و ستون فقرات فشار زیادی وارد می کند.

– علاوه بر کار با وزنه ورزش های دیگری هم موجب تقویت استخوان ها می گردند.

*دویدن:

– دو به عنوان مادر ورزش هاست و ورزش دو و میدانی یکی از ورزش های پر طرفدار و دارای زیر شاخه های فراوانی مانن دو سرعت، دو استقامت و … است.

 

 

* دو درجا:

 

* پیاده‌روی تند:

 

* ژیمناستیک:

 

*انواع ایروبیک:

 

– ورزش‌های گروهی:

– ورزش های گروهی که دویدن و پرتاب توپ جزیی از آنهاست، مانند بسکتبال ، فوتبال، والیبال و هند بال تاثیر زیادی در استخوان های بدن انسان دارند.

 

* ورزش‌های راکتی:

ورزش های راکتی که با خود، دویدن درجا هم دارد و پیاده‌روی که البته از دویدن و جاگینگ اثر کمتری دارد، هر کدام تاثیر بسزایی در تقویت اسحوان های مختلف بدن ورزش کار دارند.

* شنا:

– به دلیل اینکه در ورزش شنا و ورزش‌هایی مانند ایروبیک، فشار کمتری  به اعضاء وارد می شود، میزان استخوان سازی آنها کمتر است.

* دوچرخه سواری:

– دوچرخه‌سواری از جمله ورزش‌هایی است که وزن، کمتر با محور طولی، به استخوان‌ها فشار وارد می‌آورد. ولی در ورزش عضلات پاها به خوبی تقویت می گردند.

 

* پرس سینه با دمبل:

– این حرکات ورزشی با وزنه، برای استحکام عضلات سینه مفید است و با فشار بر استخوان‌های بازو و ساعد، موجب استحکام این استخوان‌ها گشته و برای جلوگیری از پوکی‌استخوان بسیار تاثیر گذار است.

– دمبل‌هایی را باید استفاده کرد که از نظر وزن، با توانایی و قدرت جسمی ما متناسب باشد.

* حرکت سرشانه نشر از جانب:

– این حرکات برای تقویت عضلات و استخوان‌های سرشانه مفید است.

– باید دمبل‌های مناسب توان خود را در دست گرفته و به‌صورت موازی در دو طرف بدن‌تان آویزان کرد و سپس از دو طرف آنها را به طرف بالا آورد  به‌طوری که دستان ما با بدن، زاویه ۹۰ درجه تشکیل دهند. این حرکت را می‌توان سه نوبت و هر نوبت نسبت به توان خود تا۱۰ بار یا بیشتر تکرار کرد.

 

* پرس پا با دستگاه:

– اندام تحتانی و استخوان‌های پا از مهم‌ترین مناطقی از بدن هستند که به پوکی استخوان دچار می‌شوند.

–  این حرکت ورزشی  که برای متراکم کردن استخوان‌های ساق و ران پا و مفصل لگن و به ویژه گردن استخوان ران بکار می رود بسیار مهم است.

–  برای استفاده از این دستگاه، کافی‌ است با پای خود به آرامی و با شدت به صفحه روبه‌رو فشار وارد کرده و این کار را چند بار تکرار کنیم.

– نمونه ساده این دستگاه در میان وسائل ورزشی در پارک ها نیز وجود دارد.

 

* پرس سینه با دستگاه:

–  در این وسیله  که نوع پارکی آن نیز در بالا دیده می شود، با حرک دسته های دستگاه به عقب و جلو مقاومت بدن همراه با باز شدن عضلات است.

–  فرق این حرکت با پرس سینه بوسیله  دمبل در فیزیولوژی عضلات نهفته است.

– در  ورزش پرس سینه با دمبل،  در حقیقت عضلات در حالت جمع شدن در مقابل وزنه‌ و نیروی وارد آمده به عضلات و دستها، مقاوت می‌کنند در حالی که در این دستگاه، مقاومت دستها با فشار دادن دسته ها به جلو، همراه باز شدن عضلات است..

* پرس بالاسینه با هالتر:

– در ورزش با دستگاه هالتر  مانند وزنه برداری معلولین، فشار وزنه دستها و بالا سینه است و باعث می‌شود وزن وزنه‌ها بر قسمت‌های مختلف بدن تقسیم شود و فشار یکنواختی به عضلات وارد گردد و در واقع عضلات سینه کشیده‌تر می شوند.

– در هنگام انجام دادن این تمرین، و ورزش با این دستگاه ، باید کسی در بلند  کردن هالتر به شما کمک کند، یعنی در حقیقت لازم است  یک حریف تمرینی  با حداقل هم توان و هم قدرت ما باشد تا در بلند کردن هالتر به ما کمک کند.

– هنگام ورزش با دستگاه هالتر، باید در هنگام انقباض عضلات و وارد آمدن فشار وزنه به بدن، عمل دم و  همچنین در هنگام شل شدن عضلات،  عمل بازدم را انجام دهیم.

*حرکت جلو بازو با دمبل:

– در این حرکت ورشی در حقیقت  با یک تیر می‌توان دو نشان را زد،  زیرا هم موجب افزایش قدرت عضلات بالا تنه می‌شود و هم با افزایش نیرو و وزن به اندام تحتانی، باعث ازدیاد تراکم استخوان این نواحی می گردد.

– برای انجام این ورزش لازم است دمبل را در دو دست خود گرفته و کف دست رو به جلو باشد سپس هر کدام از دست‌ها را به نوبت بالا بیاوریم به ‌صورتی که ساعد ما روی بازو خم شود.

– برای حفظ نیرو و فشار وزنه ها بر عضلات دست و بازو ها باید وزنه ها به آرامی پایین آورده شود.

– این حرکت را می‌توان سه مرتبه و در هر مرتبه ۱۰ بار یا بیشتر تکرار نمود.

 

 

* حرکت زیربغل سیم‌کش:

– این حرکت ورزشی که در آن هم بر عضلات و هم بر اندام تحتانی فشار وارد می شود، برای مبتلایان به پوکی استخوان مفید است و تراکم استخوانی آنها را زیاد می کند.

– این حرکات ورزشی از جمله تمریناتی است که علاوه بر فشار بر عضلات موجب فشار بیشتر بر اندام تحتانی بدن ورزشکار می‌شود و برای مبتلایان به پوکی استخوان بسیار ارزش دارد و به دلیل افزایش تراکم استخوان های آنان، باعث محکم تر شدن استخوانهایشان می‌گردد.

– این دستگاه هم به صورت کششی مانند دستگاه های فوق و به صورت فشاری مانند دستگاه پرس سینه وجود دارد.

 

* پرس سرشانه با دمبل:

– این حرکت ورزشی در واقع معادل حرکت سرشانه با دستگاه است.

– در این حالت، ورزشکار وزنه های مناسب با توان خود را در دست گرفته و در حالی که  دست ها با بدن، و ساعد با بازو زاویه ۹۰ درجه تشکیل داده اند،  وزنه‌ها را بالا برده و دوباره به جای اول باز می‌گرداند.

* حرکت چکشی با دمبل:

– این حرکت با وزنه، علاوه بر افزایش تراکم استخوان های تنه و ستون مهره ها، برای  تقویت عضلات سه سر بازویی و کتف و زیر بغل و سرشانه نیز مفید است.

– این حرکات برای کسانی که از مشکلات مربوط به شانه رنج می برید مناسب نیست و بهتر است به جای این حرکت از سایر حرکات جایگزین استفاده نمایند.

ورزش‌ و  انجام حرکات ورزشی باید منظم و با برنامه باشد، زیرا تمرین های منظم و مناسب، باعث تعادل در راه رفتن و تراکم استخوان شده و به جلوگیری از شکستگی استخوان کمک می‌کنند.

–  این ورزش ها را باید برای اندام تحتانی یعنی پاها و فوقانی یعنی دست‌ها انجام داد،زیرا شکستگی فقط در لگن و ران افراد مبتلا به پوکی استخوان اتفاق نمی‌افتد بلکه شکستگی مچ دست و بازو هم کم نیست.

– انواع زیادی از تمرینات با وزنه‌های کم وجود دارد که می‌توان در منزل یا باشگاه آنها را انجام داد.

–  لازم به یادآوری است که پیش از هر ورزش باید به مدت چند دقیقه بدن را گرم نمود.

–  برای جلوگیری از خسته و زده شدن از ورزش نباید ورزش کردن را به دفعات یا مدت زیاد در روز  انجام داد، بلکه اگر هر کدام از این تمرینات را روزی یک بار انجام دهیم یا هرکدام از آنها را در روزهای متعدد انجام دهیم کافی است.

 

لینک مرتبط: اخبار ورزشی

 

Read more...

برنامه کامل مسابقات هفدهمین دوره لیگ برتر فوتبال

به گزارش سایت ورزش ها، به استناد منابع مطلع، برنامه کامل دیدار های تیم های حاضر در لیگ برتر فوتبال کشوراز طرف کمیته مسابقات سازمان لیگ اعلام شده است.

 

هفته تیم میزبان تیم میهمان تاریخ زمان

محل بازی

هفته اول سیاه جامگان مشهد ذوب آهن اصفهان پنجشنبه ۵/۵/۹۶ ۲۰:۴۵ یکی از ورزشگاه های شهر مشهد
پرسپولیس فولاد خوزستان پنجشنبه ۵/۵/۹۶ ۲۱:۰۰ ورزشگاه آزادی تهران
استقلال خوزستان تراکتور سازی تبریز پنجشنبه ۵/۵/۹۶ ۲۱:۰۰ ورزشگاه غدیر اهواز
نفت تهران سپیدرود رشت پنجشنبه ۵/۵/۹۶ ۲۱:۰۰ ورزشگاه تختی تهران
گسترش فولاد تبریز پارس جنوبی جم جمعه

۶/۵/۹۶

۲۰ ورزشگاه یادگادگار امام تبریز
فولاد مبارکه سپاهان سایپا تهران جمعه

۶/۵/۹۶

۲۰:۳۰ ورزشگاه نقش جهان اصفهان
پیکان تهران پدیده مشهد جمعه

۶/۵/۹۶

۲۰:۴۵ ورزشگاه شهداء شهر قدس
صنعت نفت آبادان استقلال تهران جمعه

۶/۵/۹۶

۲۱ ورزشگاه تختی آبادان
هفته دوم تراکتور سازی پرسپولیس پنجشنبه

۱۲/۵/۹۶

۱۹:۳۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز
سایپا صنعت نفت آبادان پنجشنبه

۱۲/۵/۹۶

۲۰:۳۰ ورزشگاه پاس قوامین تهران
فولاد خوزستان نفت تهران پنجشنبه

۱۲/۵/۹۶

۲۰:۴۵ ورزشگاه غدیر اهواز
سپیدرود رشت سیاه جامگان پنجشنبه

۱۲/۵/۹۶

۲۱ یکی از ورزشگاه های شهر رشت
پدیده سپاهان جمعه

۱۳/۵/۹۶

۱۹:۰۰ ورزشگاه ثامن الائمه(ع) مشهد
ذوب آهن گسترش فولاد جمعه

۱۳/۵/۹۶

۲۰:۳۰ ورزشگاه فولادشهر اصفهان
استقلال تهران استقلال خوزستان جمعه

۱۳/۵/۹۶

۲۱:۰۰ ورزشگاه آزادی تهران
پارس جنوبی جم پیکان جمعه

۱۳/۵/۹۶

۲۱:۰۰ ورزشگاه تختی جم
هفته سوم گسترش فولاد سپیدرود رشت پنجشنبه

۱۹/۵/۹۶

۱۹:۴۵ یکی از ورزشگاه های شهر تبریز
استقلال خوزستان سایپا پنجشنبه

۱۹/۵/۹۶

۲۰:۳۰ ورزشگاه غدیر اهواز
نفت تهران پرسپولیس پنجشنبه

۱۹/۵/۹۶

۲۰:۴۵ ورزشگاه تختی تهران
سیاه جامگان مشهد فولاد خوزستان جمعه

۲۰/۵/۹۶

۲۰:۳۰ یکی از ورزشگاه های شهر مشهد
پیکان ذوب آهن جمعه

۲۰/۵/۹۶

۲۰:۳۰ ورزشگاه شهداء شهر قدس
صنعت نفت آبادان پدیده جمعه

۲۰/۵/۹۶

۲۰:۳۰ ورزشگاه تختی آبادان
سپاهان پارس جنوبی جم جمعه

۲۰/۵/۹۶

۲۰:۳۰ ورزشگاه نقش جهان اصفهان
استقلال تهران تراکتور سازی جمعه

۲۰/۵/۹۶

۲۰:۴۵ ورزشگاه آزادی تهران
هفته

چهارم

 

پرسپولیس سیاه جامگان چهارشنبه

۲۵/۵/۹۶

۲۰:۴۵ ورزشگاه آزادی تهران
تراکتورسازی نفت تهران پنجشنبه

۲۶/۵/۹۶

۱۹:۴۵ ورزشگاه یادگار امام تبریز
ذوب آهن سپاهان پنجشنبه

۲۶/۵/۹۶

۲۰:۱۵ ورزشگاه فولادشهر

(دربی اصفهان)

سایپا استقلال پنجشنبه

۲۶/۵/۹۶

۲۰:۴۵ ورزشگاه تختی تهران
فولاد خوزستان گسترش فولاد جمعه

۲۷/۵/۹۶

۲۰:۳۰ ورزشگاه غدیر اهواز
پدیده استقلال خوزستان جمعه

۲۷/۵/۹۶

۲۰:۳۰  یکی از ورزشگاه های شهر مشهد
پارس جنوبی جم صنعت نفت آبادان جمعه

۲۷/۵/۹۶

۲۱ ورزشگاه تختی جم
سپیدرود رشت پیکان جمعه

۲۷/۵/۹۶

۲۱  یکی از ورزشگاه های شهر رشت
هفته پنجم استقلال خوزستان پارس جنوبی جم سه شنبه

۳۱/۵/۹۶

۲۰:۱۵ ورزشگاه غدیر اهواز
پیکان فولاد خوزستان سه شنبه

۳۱/۵/۹۶

۲۰:۱۵ ورزشگاه شهداء شهر قدس
سایپا تراکتورسازی سه شنبه

۳۱/۵/۹۶

۲۰:۱۵ ورزشگاه پاس قوامین تهران
سپاهان سپیدرود رشت سه شنبه

۳۱/۵/۹۶

۲۰:۱۵ ورزشگاه نقش جهان اصفهان
استقلال تهران پدیده سه شنبه

۳۱/۵/۹۶

۲۰:۳۰ ورزشگاه آزادی تهران
صنعت نفت آبادان ذوب آهن سه شنبه

۳۱/۵/۹۶

۲۰:۳۰ ورزشگاه تختی آبادان
سیاه جامگان نفت تهران سه شنبه

۳۱/۵/۹۶

۲۱  یکی از ورزشگاه های شهر مشهد
گسترش فولاد پرسپولیس جمعه

۳/۶/۹۶

۲۱ ورزشگاه بنیان دیزل آذربایجان شرقی
هفته ششم سپیدرود رشت صنعت نفت آبادان پنجشنبه

۲۳/۶/۹۶

۱۸:۴۵ ورزشگاه سردار جنگل رشت
نفت تهران گسترش فولاد تبریز پنجشنبه

۲۳/۶/۹۶

۱۹:۴۵ ورزشگاه تختی تهران
فولاد خوزستان سپاهان پنجشنبه

۲۳/۶/۹۶

۲۰:۰۰ ورزشگاه غدیر اهواز
تراکتورسازی سیاه جامگان جمعه

۲۴/۶/۹۶

۱۹:۰۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز
ذوب آهن استقلال خوزستان جمعه

۲۴/۶/۹۶

۱۹:۴۵ ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
پارس جنوبی جم استقلال تهران جمعه

۲۴/۶/۹۶

۲۰ ورزشگاه تختی جم
پدیده سایپا جمعه

۲۴/۶/۹۶

۲۱ یکی از ورزشگاه های شهر مشهد
پرسپولیس پیکان یکشنبه

۲۶/۶/۹۶

۲۰ ورزشگاه آزادی تهران
هفته هفتم استقلال تهران ذوب آهن چهارشنبه

۲۹/۶/۹۶

۲۰:۰۰ ورزشگاه آزادی تهران
سیاه جامگان گسترش فولاد پنجشنبه

۳۰/۶/۹۶

۱۹:۳۰ یکی از ورزشگاه های شهر مشهد
استقلال خوزستان سپیدرود رشت پنجشنبه

۳۰/۶/۹۶

۲۰:۰۰ ورزشگاه غدیر اهواز
سپاهان پرسپولیس پنجشنبه

۳۰/۶/۹۶

۲۰:۰۰ ورزشگاه نقش جهان اصفهان
تراکتورسازی پدیده جمعه

۳۱/۶/۹۶

۱۷:۴۵ ورزشگاه یادگار امام تبریز
پیکان نفت تهران جمعه

۳۱/۶/۹۶

۱۸:۳۰ ورزشگاه شهداء شهر قدس
سایپا پارس جنوبی جم جمعه

۳۱/۶/۹۶

۱۸:۳۰ ورزشگاه پاس قوامین تهران
صنعت نفت آبادان فولاد جمعه

۳۱/۶/۹۶

۱۹:۰۰ ورزشگاه تختی آبادان
هفته هشتم گسترش فولاد تراکتورسازی سه شنبه

۴/۷/۹۶

۱۶:۰۰ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
سپیدرود رشت استقلال تهران سه شنبه

۴/۷/۹۶

۱۶:۱۵ ورزشگاه سردار جنگل رشت
فولاد استقلال خوزستان سه شنبه

۴/۷/۹۶

۱۶:۳۰ ورزشگاه غدیر اهواز

(دربی اهواز)

نفت تهران سپاهان سه شنبه

۴/۷/۹۶

۱۷:۴۵ ورزشگاه تختی تهران
سیاه جامگان پیکان سه شنبه

۴/۷/۹۶

۱۸:۰۰  یکی از ورزشگاه های شهر مشهد
پارس جنوبی جم پدیده سه شنبه

۴/۷/۹۶

۱۸:۳۰ ورزشگاه تختی جم
ذوب آهن سایپا سه شنبه

۴/۷/۹۶

۱۸:۳۰ ورزشگاه فولادشهر اصفهان
پرسپولیس صنعت نفت آبادان سه شنبه

۴/۷/۹۶

۱۹:۰۰ ورزشگاه آزادی تهران
هفته نهم پیکان گسترش فولاد پنجشنبه

۲۰/۷/۹۶

۱۶:۰۰ ورزشگاه شهداء شهر قدس
سپاهان گسترش فولاد پنجشنبه

۲۰/۷/۹۶

۱۷:۰۰ ورزشگاه نقش جهان صفهان
استقلال خوزستان پرسپولیس پنجشنبه

۲۰/۷/۹۶

۱۷:۰۰ ورزشگاه غدیر اهواز

(در صورت صعود تیم پرسپولیس به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا، تاریخ این دیدار تغییر خواهد کرد)

سایپا سپیدرود رشت جمعه

۲۱/۷/۹۶

۱۶:۰۰ ورزشگاه پاس قوامین
تراکتورسازی پارس جنوبی جم جمعه

۲۱/۷/۹۶

۱۶:۰۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز
پدیده ذوب آهن جمعه

۲۱/۷/۹۶

۱۶:۳۰  یکی از ورزشگاه های شهر مشهد
استقلال تهران فولاد جمعه

۲۱/۷/۹۶

۱۷:۰۰ ورزشکاه آزادی تهران
صنعت نفت آبادان نفت تهران جمعه

۲۱/۷/۹۶

۱۷:۱۵ ورزشگاه تختی آبادان
هفته دهم پیکان تراکتورسازی پنجشنبه

۲۷/۷/۹۶

۱۵:۴۵ ورزشگاه شهداء شهر قدس
نفت تهران استقلال خوزستان پنجشنبه

۲۷/۷/۹۶

۱۵:۴۵ ورزشگاه تختی تهران
گسترش فولاد تبریز سپاهان پنجشنبه

۲۷/۷/۹۶

۱۶:۰۰ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
سیاه جامگان صنعت نفت آبادان پنجشنبه

۲۷/۷/۹۶

۱۶:۱۵  یکی از ورزشگاه های شهر مشهد
سپیدرود رشت پدیده پنجشنبه

۲۷/۷/۹۶

۱۷:۰۰ ورزشگاه سردار جنگل رشت
فولاد سایپا پنجشنبه

۲۷/۷/۹۶

۱۸:۰۰ ورزشگاه غدیر اهواز
پرسپولیس استقلال تهران جمعه

۲۸/۷/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه آزادی تهران

(دربی پایتخت)

(در صورت صعود تیم پرسپولیس به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا، تاریخ این دیدار تغییر خواهد کرد)

ذوب آهن پارس جنوبی جم جمعه

۲۸/۷/۹۶

۱۸:۰۰ ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
هفته یازدهم سایپا پرسپولیس سه شنبه

۹/۸/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه تختی تهران
تراکتورسازی ذوب آهن سه شنبه

۹/۸/۹۶

۱۵:۳۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز
پدیده فولاد سه شنبه

۹/۸/۹۶

۱۶:۰۰  یکی از ورزشگاه های شهر مشهد 
پارس جنوبی جم سپیدرود رشت سه شنبه

۹/۸/۹۶

۱۶:۴۵ ورزشگاه تختی جم
سپاخان پیکان سه شنبه

۹/۸/۹۶

۱۶:۴۵ ورزشگاه نقش جهان اصفهان
استقلال خوزستان سیاه جامگان سه شنبه

۹/۸/۹۶

۱۷:۰۰ ورزشگاه غدیر اهواز
صنعت نفت آبادان گسترش فولاد سه شنبه

۹/۸/۹۶

۱۷:۰۰ ورزشگاه تختی آبادان
استقلال تهران نفت تهران سه شنبه

۹/۸/۹۶

۱۷:۴۵ ورزشگاه آزادی تهران
هفته دوازدهم سیاه جامگان استقلال تهران چهارشنبه

۲۴/۸/۹۶

۱۴:۴۵  یکی از ورزشگاه های شهر مشهد
سپیدرود رشت ذوب آهن چهرشنبه

۲۴/۸/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه سردار جنگل رشت
گسترش فولاد استقلال خوزستان چهرشنبه

۲۴/۸/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
پیکان صنعت نفت آبادان چهرشنبه

۲۴/۸/۹۶

۱۵:۱۵ ورزشگاه شهداء شهر قدس
نفت تهران سایپا چهرشنبه

۲۴/۸/۹۶

۱۵:۱۵ ورزشگاه تختی تهران
سپاهان تراکتورسازی چهرشنبه

۲۴/۸/۹۶

۱۶:۳۰ ورزشگاه نقش جهان اصفهان
فولاد پارس جنوبی جم چهرشنبه

۲۴/۸/۹۶

۱۶:۳۰ ورزشگاه غدیر اهواز
پرسپولیس پدیده چهرشنبه

۲۴/۸/۹۶

۱۷:۳۰ ورزشگاه آزادی تهران

(در صورت صعود تیم پرسپولیس به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا، تاریخ این دیدار تغییر خواهد کرد)

هفته سیزدهم تراکتورسازی سپیدرود رشت جمعه

۳/۹/۹۶

۱۵:۳۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز
پدیده نفت تهران جمعه

۳/۹/۹۶

۱۵:۴۵  یکی از ورزشگاه های شهر مشهد 
استقلال خوزستان پیکان جمعه

۳/۹/۹۶

۱۶:۴۵ ورزشگاه غدیر اهواز
صنعت نفت آبادان سپاهان جمعه

۳/۹/۹۶

۱۶:۴۵ ورزشگاه تختی آبادان
پارس جنوبی جم پرسپولیس شنبه

۴/۹/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه تختی جم

(در صورت حضور پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا تاریخ این تغییر خواهد کرد)

سایپا سیاه جامگان شنبه

۴/۹/۹۶

۱۵:۱۵ ورزشگاه پاس قوامین تهران
ذوب آهن فولاد شنبه

۴/۹/۹۶

۱۶:۳۰ ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
استقلال تهران گسترش فولاد شنبه

۴/۹/۹۶

۱۷:۳۰ ورزشگاه آزادی تهران
هفته چهاردهم پیکان استقلال تهران پنجشنبه

۹/۹/۹۶

۱۵: ورزشگاه تختی تهران
گسترش فولاد سایپا پنجشنبه

۹/۹/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
سپاهان استقلال خوزستان پنجشنبه

۹/۹/۹۶

۱۵:۱۵ ورزشگاه نقش جهان اصفهان
فولاد سپیدرود رشت پنجشنبه

۹/۹/۹۶

۱۵:۳۰ ورزشگاه غدیر اهواز
نفت تهران پارس جنوبی جم جمعه

۱۰/۹/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه تختی تهران
سیاه جامگان پدیده جمعه

۱۰/۹/۹۶

۱۵:۴۵ یکی از ورزشگاه های شهر مشهد

(دربی مشهد)

پرسپولیس ذوب آهن جمعه

۱۰/۹/۹۶

۱۶:۳۰ ورزشگاه آزادی تهران
صنعت نفت آبادان تراکتورسازی جمعه

۱۰/۹/۹۶

۱۶:۴۵ ورزشگاه تختی آبادان
هفته پانزدهم

پایان نیم فصل اول

سایپا پیکان سه شنبه

۱۴/۹/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه پاس قوامین تهران
ذوب آهن نفت تهران سه شنبه

۱۴/۹/۹۶

۱۵:۱۵ ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
استقلال خوزستان صنعت نفت آبادان سه شنبه

۱۴/۹/۹۶

۱۵:۳۰ ورزشگاه غدیر اهواز
پارس جنوبی جم سیاه جامگان سه شنبه

۱۴/۹/۹۶

۱۶:۳۰ ورزشگاه تختی جم
سپیدرود رشت پرسپولیس چهارشنبه

۱۵/۹/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه سردار جنگل رشت
تراکتورسازی فولاد چهارشنبه

۱۵/۹/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز
پدیده گسترش فولاد چهارشنبه

۱۵/۹/۹۶

۱۵:۴۵ یکی از ورزشگاه های شهر مشهد
استقلال تهران سپاهان چهارشنبه

۱۵/۹/۹۶

۱۷:۳۰ ورزشگاه آزادی تهران
هفته شانزدهم

شروع نیم فصل دوم

پارس جنوبی جم گسترش فولاد جمعه

۱/۱۰/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه تختی جم
تراکتورسازی استقلال خوزستان جمعه

۱/۱۰/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز
سایپا سپاهان جمعه

۱/۱۰/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه پاس قوامین تهران
سپیدرود رشت نفت تهران جمعه

۱/۱۰/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه سردار جنگل رشت
ذوب آهن سیاه جامگان جمعه

۱/۱۰/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه فولادشهر اصفهان
فولاد پرسپولیس جمعه

۱/۱۰/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه غدیر اهواز
پدیده پیکان جمعه

۱/۱۰/۹۶

۱۵:۴۵ یکی از ورزشگاه های شهر مشهد
استقلال تهران صنعت نفت آبادان جمعه

۱/۱۰/۹۶

۱۷:۳۰ ورزشگاه آزادی تهران
هفته هفدهم پرسپولیس تراکتورسازی پنجشنبه

۷/۱۰/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه آزادی تهران
پیکان پارس جنوبی جم پنجشنبه

۷/۱۰/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه شهداء شهر قدس
گسترش فولاد تبریز ذوب آهن پنجشنبه

۷/۱۰/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
نفت تهران فولاد پنجشنبه

۷/۱۰/۹۶

۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی تهران
استقلال خوزستان استقلال تهران پنجشنبه

۷/۱۰/۹۶

۱۶:۲۵ ورزشگاه غدیر اهواز
سیاه جامگان سپیدرود رشت جمعه

۸/۱۰/۹۶

۱۴:۴۵ یکی از ورزشگاه های شهر مشهد
سپاهان پدیده جمعه

۸/۱۰/۹۶

۱۵:۱۵ ورزشگاه نقش جهان اصفهان
صنعت نفت آبادان سایپا جمعه

۸/۱۰/۹۶

۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی آبادان
هفته هجدهم پارس جنوبی جم سپاهان پنجشنبه

۱۴/۱۰/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه تختی جم
ذوب آهن پیکان پنجشنبه

۱۴/۱۰/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه فولادشهر اصفهان
سایپا استقلال خوزستان پنجشنبه

۱۴/۱۰/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه پاس قوامین تهران
تراکتورسازی استقلال تهران پنجشنبه

۱۴/۱۰/۹۶

۱۵:۱۵ ورزشگاه یادگار امام تبریز
سپیدرود رشت گسترش فولاد جمعه

۱۵/۱۰/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه سردار جنگل رشت
فولاد سیاه جامگان جمعه

۱۵/۱۰/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه غدیر اهواز
پدیده صنعت نفت آبادان جمعه

۱۵/۱۰/۹۶

۱۶:۰۰ یکی از ورزشگاه های شهر مشهد
پرسپولیس نفت تهران جمعه

۱۵/۱۰/۹۶

۱۶:۳۰ ورزشگاه آزادی تهران
هفته نوزدهم گسترش فولاد فولاد خوزستان پنجشنبه

۲۱/۱۰/۹۶

۱۴:۴۵ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
صنعت نفت آبادان پارس جنوبی جم پنجشنبه

۲۱/۱۰/۹۶

۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی آبادان
استقلال تهران سایپا پنجشنبه

۲۱/۱۰/۹۶

۱۶:۳۵ ورزشگاه آزادی تهران
پیکان سپیدرود رشت جمعه

۲۲/۱۰/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه شهدا شهر قدس
سیاه جامگان پرسپولیس جمعه

۲۲/۱۰/۹۶

۱۵:۰۰ یکی از ورزشگاه های شهر مشهد
استقلال خوزستان پدیده جمعه

۲۲/۱۰/۹۶

۱۵:۳۰ ورزشگاه غدیر اهواز
سپاهان ذوب آهن جمعه

۲۲/۱۰/۹۶

۱۵:۳۰ ورزشگاه نقش جهان اصفهان

(دربی اصفهان)

نفت تهران تراکتورسازی جمعه

۲۲/۱۰/۹۶

۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی تهران
هفته بیستم پارس جنوبی جم استقلال خوزستان پنجشنبه

۲۸/۱۰/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه تختی جم
تراکتورسازی سایپا پنجشنبه

۲۸/۱۰/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز
سپیدرود رشت سپاهان پنجشنبه

۲۸/۱۰/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه سردار جنگل رشت
پرسپولیس گسترش فولاد پنجشنبه

۲۸/۱۰/۹۶

۱۶:۴۵ ورزشگاه آزادی تهران
پدیده استقلال تهران جمعه

۲۹/۱۰/۹۶

۱۵:۰۰ یکی از ورزشگاه های شهر مشهد
ذوب آهن صنعت نفت آبادان جمعه

۲۹/۱۰/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه فولادشهر اصفهان
نفت تهران سیاه جامگان جمعه

۲۹/۱۰/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه تختی تهران
فولاد پیکان جمعه

۲۹/۱۰/۹۶

۱۵:۳۰ ورزشگاه غدیر اهواز
هفته بیست و یکم سیاه جامگان تراکتورسازی چهارشنبه

۴/۱۱/۹۶

۱۵:۰۰ یکی از ورزشگاه های شهر مشهد
استقلال خوزستان ذوب آهن پنجشنبه

۵/۱۱/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه غدیر اهواز
پیکان پرسپولیس پنجشنبه

۵/۱۱/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه شهدا شهرقدس
سایپا پدیده پنجشنبه

۵/۱۱/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه پاس قوامین تهران
گسترش فولاد نفت تهران جمعه

۶/۱۱/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه  بنیان دیزل تبریز
سپاهان فولاد جمعه

۶/۱۱/۹۶

۱۵:۳۰ ورزشگاه نقش جهان اصفهان
صنعت نفت آبادان سپیدرود رشت جمعه

۶/۱۱/۹۶

۱۶:۰۰ ورزشگاه تختی آبادان
استقلال تهران پارس جنوبی جم جمعه

۶/۱۱/۹۶

۱۶:۵۰ ورزشگاه آزادی تهران
هفته بیست و دوم گسترش فولاد سیاه جامگان پنجشنبه

۱۲/۱۲/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
نفت تهران پیکان پنجشنبه

۱۲/۱۲/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه تختی تهران
ذوب آهن استقلال تهران پنجشنبه

۱۲/۱۲/۹۶

۱۷:۰۰ ورزشگاه فولادشهر اصفهان
پارس جنوبی جم سایپا جمعه

۱۳/۱۲/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه تختی جم
سپیدرود رشت استقلال خوزستان جمعه

۱۳/۱۲/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه سردار جنگل رشت
فولاد صنعت نفت آبادان جمعه

۱۳/۱۲/۹۶

۱۵:۳۰ ورزشگاه غدیر اهواز
پرسپولیس سپاهان جمعه

۱۳/۱۲/۹۶

۱۷:۰۰ ورزشگاه آزادی تهران
پدیده تراکتورسازی یکشنبه

۱۵/۱۲/۹۶

۱۵ یکی از ورزشگاه های شهر مشهد
هفته بیست و سوم سپاهان نفت تهران چهارشنبه

۱۸/۱۲/۹۶

۱۵:۳۰ ورزشگاه نقش جهان اصفهان
صنعت نفت آبادان پرسپولیس چهارشنبه

۱۸/۱۲/۹۶

۱۵:۴۵ ورزشگاه تختی آبادان
استقلال تهران سپیدرود رشت چهارشنبه

۱۸/۱۲/۹۶

۱۸:۱۵ ورزشگاه آزادی تهران
پیکان سیاه جامگان پنجشنبه

۱۹/۱۲/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه شهدا شهر قدس
تراکتورسازی گسترش فولاد پنجشنبه

۱۹/۱۲/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز

(دربی تبریز)

پدیده پارس جنوبی جم جمعه

۲۰/۱۲/۹۶

۱۵:۰۰ یکی از ورزشگاه های شهر مشهد
استقلال خوزستان فولاد جمعه

۲۰/۱۲/۹۶

۱۵:۳۰ ورزشگاه غدیر اهواز

(دربی اهواز)

سایپا ذوب آهن جمعه

۲۰/۱۲/۹۶

۱۵:۳۰ ورزشگاه پاس قوامین تهران
هفته بیست و چهارم سیاه جامگان سپاهان جمعه

۴/۱۲/۹۶

۱۵:۰۰ یکی از ورزشگاه های شهر مشهد
گسترش فولاد پیکان جمعه

۴/۱۲/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
سپیدرود رشت سایپا جمعه

۴/۱۲/۹۶

۱۵:۳۰ ورزشگاه سردار جنگل رشت
ذوب آهن پدیده جمعه

۴/۱۲/۹۶

۱۵:۳۰ ورزشگاه فولادشهر اصفهان
پارس جنوبی جم تراکتورسازی شنبه

۵/۱۲/۹۶

۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی جم
نفت تهران صنعت نفت آبادان شنبه

۵/۱۲/۹۶

۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی تهران
فولاد استقلال تهران شنبه

۵/۱۲/۹۶

۱۶:۰۰ ورزشگاه غدیر اهواز
پرسپولیس استقلال خوزستان شنبه

۵/۱۲/۹۶

۱۸:۴۵ ورزشگاه آزادی تهران
هفته بیست و پنجم استقلال خوزستان نفت تهران چهارشنبه

۹/۱۲/۹۶

۱۵:۳۰ ورزشگاه غدیر اهواز
تراکتورسازی پیکان چهارشنبه

۹/۱۲/۹۶

۱۶:۰۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز
استقلال تهران پرسپولیس پنجشنبه

۱۰/۱۲/۹۶

۱۵:۳۰ ورزشگاه آزادی تهران

(دربی تهران)

پدیده سپیدرود رشت جمعه

۱۱/۱۲/۹۶

۱۵:۰۰ یکی از ورزشگاه های شهر مشهد
سایپا فولاد جمعه

۱۱/۱۲/۹۶

۱۵:۰۰ ورزشگاه پاس قوامین تهران
پارس جنوبی جم ذوب آهن جمعه

۱۱/۱۲/۹۶

۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی جم
سپاهان گسترش فولاد جمعه

۱۱/۱۲/۹۶

۱۶:۰۰ ورزشگاه نقش جهان اصفهان
صنعت نفت آبادان سیاه جامگان جمعه

۱۱/۱۲/۹۶

۱۶:۰۰ ورزشگاه تختی آبادان
هفته بیست و ششم نفت تهران استقلال تهران چهارشنبه

۸/۱/۹۷

۱۸:۴۵ ورزشگاه تختی تهران
سپیدرود رشت پارس جنوبی جم پنجشنبه

۹/۱/۹۷

۱۷:۰۰ ورزشگاه سردار جنگل رشت
گسترش فولاد تبریز صنعت نفت آبادان پنجشنبه

۹/۱/۹۷

۱۷:۰۰ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
پرسپولیس سایپا پنجشنبه

۹/۱/۹۷

۱۸:۴۵ ورزشگاه آزادی تهران
پیکان سپاهان جمعه

۱۰/۱/۹۶

۱۷:۴۵ ورزشگاه پاس قوامین تهران
سیاه جامگان استقلال خوزستان جمعه

۱۰/۱/۹۶

۱۸:۱۵ یکی از ورزشگاه های شهر مشهد
ذوب آهن تراکتورسازی جمعه

۱۰/۱/۹۶

۱۸:۴۵ ورزشگاه فولادشهر اصفهان
فولاد پدیده جمعه

۱۰/۱/۹۶

۱۹:۰۰ ورزشگاه غدیر اهواز
هفته بیست و هفتم صنعت نفت آبادن پیکان پنجشنبه

۱۶/۱/۹۷

۱۹:۰۰ ورزشگاه تختی آبادان
ذوب آهن سپیدرود رشت جمعه

۱۷/۱/۹۷

۱۸:۵۰ ورزشگاه فولادشهر اصفهان
استقلال خوزستان گسترش فولاد جمعه

۱۷/۱/۹۷

۱۹:۰۰ ورزشگاه غدیر اهواز
پارس جنوبی جم فولاد جمعه

۱۷/۱/۹۷

۱۹:۰۰ ورزشگاه تختی جم
پدیده پرسپولیس شنبه

۱۸/۱/۹۷

۱۵:۱۵ یکی از ورزشگاه های شهر مشهد
تراکتورسازی سپاهان شنبه

۱۸/۱/۹۷

۱۸:۰۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز
سایپا نفت تهران شنبه

۱۸/۱/۹۷

۱۸:۰۰ ورزشگاه پاس قوامین تهران
استقلال تهران سیاه جامگان شنبه

۱۸/۱/۹۷

۲۰:۱۵ ورزشگاه آزادی تهران
هفته بیست و هشتم گسترش فولاد استقلال تهران چهارشنبه

۲۲/۱/۹۷

۱۷:۳۰ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
نفت تهران پدیده چهارشنبه

۲۲/۱/۹۷

۱۷:۳۰ ورزشگاه تختی تهران
سپیدرود رشت تراکتورسازی چهارشنبه

۲۲/۱/۹۷

۱۸:۰۰ ورزشگاه سردار جنگل رشت
پرسپولیس پارس جنوبی جم چهارشنبه

۲۲/۱/۹۷

۲۰:۱۵ ورزشگاه آزادی تهران
سیاه جامگان سایپا جمعه

۲۴/۱/۹۷

۱۷:۱۵ یکی از ورزشگاه های شهر مشهد
پیکان استقلال خوزستان جمعه

۲۴/۱/۹۷

۱۷:۴۵ ورزشگاه شهدای شهر قدس
سپاهان صنعت نفت آبادان جمعه

۲۴/۱/۹۷

۱۹:۰۰ ورزشگاه نقش جهان اصفهان
فولاد ذوب آهن جمعه

۲۴/۱/۹۷

۱۹:۱۵ ورزشگاه غدیر اهواز
هفته بیست و نهم استقلال تهران پیکان یکشنبه

۲/۲/۹۷

۱۸:۰۰ ورزشگاه آزادی تهران
استقلال خوزستان سپاهان یکشنبه

۲/۲/۹۷

۱۸:۰۰ ورزشگاه غدیر اهواز
پارس جنوبی جم نفت تهران یکشنبه

۲/۲/۹۷

۱۸:۰۰ ورزشگاه تختی جم
پدیده سیاه جامگان یکشنبه

۲/۲/۹۷

۱۸:۰۰ یکی از ورزشگاه های شهر مشهد
تراکتورسازی صنعت نفت آبادان یکشنبه

۲/۲/۹۷

۱۸:۰۰ ورزشگاه یادگار امام تبریز
ذوب آهن پرسپولیس یکشنبه

۲/۲/۹۷

۱۸:۰۰ ورزشگاه فولادشهر اصفهان
سایپا گسترش فولاد یکشنبه

۲/۲/۹۷

۱۸:۰۰ ورزشگاه پاس قوامین تهران
سپیدرود رشت فولاد یکشنبه

۲/۲/۹۷

۱۸:۰۰ ورزشگاه سردار جنگل رشت
هفته سی ام

پایان دوره هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران

پرسپولیس سپیدرود رشت جمعه

۷/۲/۹۷

۱۸:۰۰ ورزشگاه آزادی تهران
پیکان تهران سایپا تهران جمعه

۷/۲/۹۷

۱۸:۰۰ ورزشگاه شهدا شهر قدس
سیاه جامگان مشهد پارس جنوبی جم جمعه

۷/۲/۹۷

۱۸:۰۰ یکی از ورزشگاه های شهر مشهد
فولاد مبارکه سپاهان استقلال تهران جمعه

۷/۲/۹۷

۱۸:۰۰ ورزشگاه نقش جهان اصفهان
فولاد خوزستان تراکتورسازی تبریز جمعه

۷/۲/۹۷

۱۸:۰۰ ورزشگاه غدیر اهواز
گسترش فولاد تبریز پدیده مشهد جمعه

۷/۲/۹۷

۱۸:۰۰ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
صنعت نفت آبادان استقلال خوزستان جمعه

۷/۲/۹۷

۱۸:۰۰ ورزشگاه تختی آبادان
نفت تهران ذوب آهن اصفهان جمعه

۷/۲/۹۷

۱۸:۰۰ ورزشگاه شهدا شهر قدس
Read more...

تماشاگران سرخابی

– تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس از محبوبترین و پر طرفدارترین تیم های فوتبال در ایران هستند.

– این دو تیم از زمان تاسیس که با نام های تاج و پرسپولیس نام گذاری شدند، در بین سایر تیم ها طرفداران بیشتری داشتند.

– به گزارش سایت ورزش ها، پس از پیروزی انقلاب و نام گذاری تیم ها به نام های متناسب با فرهنگ انقلاب، تیم پرسپولیس به نام پیروزی و تاج به نام استقلال نام گذاری شدند، ولی با توجه به اینکه کلمه پرسپولیس یک کلمه تاریخی بود و در تاریخ باستانی کشور ریشه داشت، با موافقت مسئولین وقت، پس از چند سال نام تیم پیروزی مجددا به پرسپولیس تغییر یافت.

– در سالهای بعد از دوران دفاع مقدس، گرایش مردم بالاخص جوانان کشور به ورزش مخصوصا فوتبال بیشتر شد و مسئولین نیز به ورزش اهمیت بیشتری دادند.

– بر اساس آمار منتشر شده از طرف سازمان لیگ فوتبال ایران، آمار تماشاگران این دو تیم پر طرفدار در دو فصل گذشته لیگ برتر فوتبال کشور به شرح زیر بوده است.

۱- فصل ۹۵-۹۴ :

– در این دوره یعنی لیگ پانزدهم تیم استقلال خوزستان قهرمان شد.

– در این فصل تیم فوتبال استقلال تهران در ۱۵ بازی ۴۵۲ هزار تماشاگر داشته است.

– در این فصل تیم پرسپولیس در  ۱۴ بازی و یک بازی کمتر(بازی با تیم سیاه جامگان مشهد بدون تماشاگر برگزار شد)،

۶۵۸ هزار و۵۰۰  نفر تماشاگر داشته است.

– بر اساس آمار منابع مطلع تقریبا بیشترین تعداد تماشاگران در مسابقاتی که یک طرف آن تیم پرسپولیس بوده است حضور داشته اند.

۲- فصل ۹۶-۹۵ :

– در این فصل تیم پرسپولیس قهرمان لیگ برتر شد.

– دراین فصل استقلال در ۱۳ مسابقه ۳۵۵هزار ۵۰۰ تماشاگر داشته است.

– ۲ بازی این تیم با تیم های نفت تهران و استقلال خوزستان بدون تماشاگر برگزار شد.

– در این دوره از لیگ برتر تیم فوتبال پرسپولیس در ۱۵ مسابقه ۷۲۸ هزار و ۵۰۰ تماشاگر را در وزشگاه ها  به خود دیده است.

– با توجه به این آمار رسمی سازمان لیگ، تیم پرسپولیس در دو فصل گذشته لیگ برتر فوتبال ایران بیشترین تماشاگر را داشته است.

 

لینک مرتبط: اخبار ورزشی

Read more...

استقلال به سختی برد

 

– تیم استقلال اگر چه در هفته سوم موفق شد تیم تراکتور سازی را شکست دهد ولی در حد ستاره هایش ظاهر نشد.

– به گزارش سایت ورزش ها، در آخرین و مهمترین بازی هفته سوم لیگ هفدهم، تیم های رقیب دیرینه استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز با وضعیت هایی کاملا متفاوت به مصاف هم رفتند.

– تیم پر از ستاره استقلال تهران که با جذب بازیکنان مورد نظر خود توقع زیادی در هواداران خود ایجاد کرده بود، در دو بازی خود در هفته های اول و دوم خود نتیجه خوبی نگرفته بود و درانتهای جدول قرار داشت.

– تیم تراکتور سازی تیریز دچار تغییرات زیادی شده و وضعیت خوبی ندارد، مربی با تجربه این تیم جدا شده و هر چند که مربی جدید سابقه موفقی در برابر استقلال دارد، ولی با مشکلات زیادی روبروست.

– در مقابل تیم استقلال که بازیکنان خوبی جذب کرده، تیم تراکتور سازی  همچنان با محرومیت روبروست و امکان جذب بازیکن ندارد، و از طرفی بازیکنان با تجربه ای از جمله دروازه بان موفق خود را از دست داده است.

– بازی در ساعت ۲۰:۴۵ روز جمعه ۲۰/۵/۹۶ در ورزشگاه آزادی آغز شد.

– داوری این بازی بر عهده بیزن حیدر با دو کمک او بیژن حسن ظهیری و سعید قاسمی  بود و  محمدحسین ترابیان نیز وظیفه داوری چهارم را بر عهده داشت.

– در این مسابقه آقای مسعود مرادی، داور بین المللی پیشکسوت کشورمان ناظر داوری بودند.

اسامی زیر یازده بازیک تیم استقلال در این مسابقه بودند.

۱- سید مهدی رحمتی(دروازه بان)

– پژمان منتظری

۳- مجید حسینی

۴- یعقوب کریمی

۵-  وریا غفوری

۶- روزبه چشمی

۷-  امید نورافکن

۸- جباروف

۹- داریوش شجاعیان

۱۰- حسن بیت سعید

۱۱- سجاد شهباززاده

– سر مربی استقلال برای تقویت تیم خود سه نفر از داخل زمین خود را با سه نفر از بازیکنان نیمکت نشینان آماده تعویض نمود.

۱- دقیقه ۶۷: مهدی قائدی جوانترین بازیکن تیم به جای حسن بیت سعید.

۲- دقیقه ۷۷: جابر انصاری به جای امید نورافکن.

۳- دقیقه ۸۵: مجتبی جباری به جای سرور جباروف زننده گل استقلال و تنها گل بازی.

– در تیم تراکتورسازی بازیکنان زیر در توسط یحیی گل محمدی سرمربی تراکتور سازی در ترکیب اصلی قرار گرفتند.

۱- فرزین گروسیان(دروازه بان)

۲- محمد نادری

۳- علی طاهران

۴= محمد ایرانپوریان

۵- شهرام گودرزی

۶- محمدرضا مهدی‌زاده

۷- مهدی کیانی

۸- محمد ابراهیمی

۹- مهدی شریفی

۱۰- محمد نورزی

۱۱ – فرزاد حاتمی

– در تیم تراکتور سازی نیز تغییرات زیر توسط سرمربی برای تقویت تیم اعمال گردید.

۱- دقیقه ۷۴ سید فاخر تهامی به جای محمد نوری.

۲- در دقیقه ۷۷ رضا عبدی به جای مهدی شریفی

۳- در ۸۷ نصر آزادانی به جای علی طاهران

– هر دو تیم در بازی فرصتهای خوبی برای باز کردن دروازه حریف داشتند ولی فرصت های تیم تراکتور بیش از تیم استقلال بود اما مهاجمان این نتوانستند از آنها استفاده کنند.

– تنها گل بازی و تیم استقلال، در دقیقه ۴۲ توسط جباروف از راه دور وارد دروازه تیم تراکتور سازی شد و علیرغم شیرجه دروازه بان به سمت توپ، نتوانست آن را مهار کند.

– بازیکنان تیم تراکتور سازی چند فرصت خوب گل زنی را از در یکی از بهترین فرصت های آنان در دقیقه ۷۱، توپ با تیرک افقی دروازه استقلال برخورد کرده و وارد دروازه نشد وتوپ برگشتی نیز با بی دقتی بازیکن تراکتور سازی به بیرون رفت،  هم چنین در یک موقیت تک به تک با دروازه بان استقلال در دقیقه ۷۹ ، مهاجم تراکتور سازی با بی دقتی توپ را به بیرون زد و این فرصت استثنایی از دست دادند.

– سرانجام تیم استقلال به سختی و با زحمت اولین برد این فصل خود را در ورزشگاه آزادی به دست آورد و در جدول، چند پله صعود کرد، و تیم تراکتورسازی هم به دلیل بی دقتی مهاجمان خود، سومین باخت پیاپی را متحمل شد و در انتهای جدول باقی ماند

– تیم های استقلال و تراکتورسازی پس از شروع لیگ ضعیفی که در هفته های اول ودوم در لیگ هفدهم داشتند هر دو برای جبران ناکامی و دشت اولین پیروزی و کسب امتیاز آمده بودند.

– این دو تیم که در فصل قبل در رده های دوم و سوم قرارداشتند، هنوز نتوانستند بودند در جایگاه مناسب خود در جدول قرار بگیرند. و خودی نشان دهند.

– تراکتورسازی با یاران از دست داده از یکطرف ابتدا و محرومیت در جذب بازیکن از طرف دیگر، در هفته اول در اهواز به استقلال خوزستان باخت و در هفته دوم در خانه مقابل  پرسپولیس شکست خورد.

– تیم استقلال اما با وضعیتی متفاوت با حریف، به رغم جذب ستاره های فراوان، ولی روحیه ای نسبتا ضعیف از ناکامی های گذشته از جمله ناموق بودن در لیگ قهرمانان آسیا، هم با یک باخت در خوزستان شروع کرد و در آبادان یک بر صفر مغلوب صنعت نفت شد، و در هفته دوم نیز مقابل تیم هم نام خود استقلال خوزستان که دچار مشکلات فراوان از جمله بحران مالی شده، به تساوی صفر-صفر رسید.

– هر دو تیم برای فرار از ناکامی های بیشت و جلب رضایت هواداران متعصب خود، نیاز به پیروزی داشتند.

– با نگاهی به آمار و سوابق گذشته دو تیم و مربیان آنها در مقابل هم، کفه ترازوی مقایسه به سود تراکتورسازی بوده است.

۱- تیم تراکتور سازی در پنج سفر قبلی خود به تهران استقلال را شکست داده است.

۲- تیم تراکتور با مربیگری آقای قلعه نوعی در دیدارهای رفت و برگشت فصل قبل استقلال را شگست داد.

۳- تیم استقلال در هشت بازی گذشته خود در لیگ برتر موفق نشده بود تیم تراکتورسازی را شکست دهد.

۴- یحیی گل محمدی سرمربی فعلی تیم تراکتورسازی نیز سایقه و آمار خوبی در مقابل تیم استقلال دارد.

۵-آقای گل محمدیکه قبلا سرمربیتیم  پرسپولیس بوده، تا این فصل ۱۰ بار مقابل استقلال قرار گرفته و تنها یک از این تیم شکست خورده است.

– در هر صورت تیم استقلال با بهره گیری از امتیازات میزبانی، و بهره گیری از بازیکنان با تجربه و ستاره های پر تعداد خود، هر چند نتوانست در حد انتظارات هواداران و تحلیل و توقع کارشناسان بازی خوبی و مطلوبی ارائه نماید، ولی حریف پر تلاش خود را با نتیجه یک بر صفر شکست داد و اولین برد خود در لیگ هفدهم را ثبت کرد.

 

لینک مرتبط: اخبار ورزشی

Read more...

نقل و انتقالات لیگ برتر هفدهم

به گزارش سایت ورزش ها، به استناد آمار منابع مطلع، نقل و انتقالات باشگاه های لیگ برتری فوتبال تقریبا کامل شده و باشگاه ها تا حدود زیادی بازیکنان مورد نظر خود را برای نیم فصل اول جذب کرده اند، و بنا به اخبار موجود هنوز جابجایی تعداد کمی از بازیکنان در تیم های مختلف قطعی نیست و شاید با تیم های مورد علاقه به توافق نهایی نرسیده اند. از تیم های حاضر در لیگ شانزدهم، دو تیم صبای قم و ماشین سازی تبریز به دسته یک سقوط کردند، و به جای آنها دو تیم پارس جنوبی جم و سپیدرود رشت به دوره هفدهم لیگ برتر راه یافتند.

ردیف نام باشگاه شهر بازیکنان جذب شده

(ورودی)

بازیکنان جدا شده (خروجی) جایگاه در جدول لیگ شانزدهم
۱ پرسپولیس تهران ۱- گاودین منشا

۲- شجاع خلیل زاده

۳- شایان مصلح

۴- سیامک نعمتی

۵-آیدین رضائی

۶- احسان حسینی

۷-سعید حسین پور

۸- شاهین عباسیان

۹- محمد امین اسدی

۱۰- احمد نورالهی

۱۱- بشار رسن

 

۱- رامین رضائیان

۲- سروش رفیعی

۳- سامان نریمان جهان

۴- شهاب کرمی

۵- رضا کرملاچعب

۶- حامد آقایی

۷- محمد آرام طبع

 

 

 

 

 

قهرمان

 لیگ شانزدهم

۲ استقلال تهران تهران ۱- مجتبی جباری

۲- روزبه چشمی

۳- سرور جباروف

۴-  پژمان منتظری

۵- حسن بیت سعید

۶- سجاد شهباز زاده

۷- سجاد آقایی

۸- داریوش شجاعیان

۹- آرمین سهرابیان

۱۰- محمدحواد محمدی

۱۱- امیر حسین شیخ الاسلام

۱۲- حسین حیدری

۱۳- مهدی قائدی

۱۴- فردین نحفی

۱- کاوه رضایی

۲- بهنام برزای

۳- میعاد یزدانی

۴- علیرضا سیار

۵- محمد حسین کنعانی زادگان

۶- میعاد حق دوست

۷- رابسون جانواریو

۸- هرائر مگوییان(احتمالی)

۹-  محسن کریمی(احتمالی)

 

 

 

نایب قهرمان

 لیگ شانزدهم

۳ تراکتورسازی تبریز تبریز تنها ورودی قطعی باشگاه تراکتور سازی، یحیی گل محمدی سرمربی این تیم است و طبق گزارشات محمد نوری قرارداد خود را باشگاه تمدید کرده است ۱- محمد رضا اخباری

۲- محسن بنگر

۳- کرار جاسم

۴- خالد شفیعی

۵- احمد نوراللهی

۶- سعید آقایی

۷- هاشم بیگ زاده

۸- امید عالیشاه(احتمالی)

 

 

 

رده سوم

 در لیگ شانزدهم

۴ ذوب آهن اصفهان ۱- اسماعیل شریفات

۲- حمید بو حمدان

۳- معراج اسماعیلی

۴- محمد باقر صادقی

۵-  جرج ولسیانی

۶- هرائر مگویان( احتمالی)

 

 

 

 

 

 

 

۱- جری بنگستون

۲- حجت حق وردی

۳- یاسر فیضی

۴- مهرداد قنبری

۵- حمید عرفانی

۶- قاسم حدادی فر(احتمالی)

 

 

 

 

 

 

رده چهارم

 در لیگ شانزدهم

 

۵ سپاهان اصفهان ۱- سسان انصاری

۲- سعید آقایی

۳- حسن جعفری

۴- سیاوش یزدانی

۵- شاهین ثاقبی

۶- عزت اله پورقاز

۷- ژایرو رودریگز

۸- مروان حسین

 

 

 

۱- موسی کولیبالی

۲- سرور جباروف

۳- احسان حاج صفی

۴- شجاع خلیل زاده

۵- محمد روشندل

۶- جلال عبدی

۷- طالب ریکانی

۸- فرید بهزادی کریمی

۹- آرمین سهرابیان

 

 

رده پنجم

 در لیگ شانزدهم

۶ پیکان ۱- بختیار رحمانی

۲- سعید صادقی

۳- حجت حق وردی

۴- مهدی مو منی

۵- ابوالفضل رزاقپور

۶- سجاد تالش

۷- کنت ایگه جووو

۸- هرائر مگویان(احتمالی)

 

 

 

 

 

 

 

۱-  گاودین منشا

۲- سیامک نعمتی

۳- سیاوش یزدانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رده ششم

در لیگ شانزدهم

 

۷ استقلال خوزستان اهواز ۱- رضا کرملا چعب

۲- میثم دورقی

۳- حجت اسلامی

۴- طالب ریکانی

۵- عباس بوعذار

۶- وحید عسگرپور

۷- محمد علی فرامرزی

۸- موسی کولیبالی

۹- جونیور مارینی

 

 

 

 

 

 

 

۱- آلویس نانگ

۲- حسن بیت سعید

۳- آرش افشین

۴- محمد طیبی

۵- نوید عاشوری

۶- فرشاد سالاروند

۷- مهدی مومنی

۸- مهدی زبیدی

۹- دانیال ماهینی

۱۰- فرزاد جعفری

۱۱- پیمان شیرزادی

۱۲- فرشاد جان افزا

۱۳- وحید شیخ ویسی(احتمالی)

 

 

رده هفتم

 در لیگ شانزدهم

۸ گسترش فولاد تبریز ۱- آندرانیک تیموریان

۲- میلاد فخرالدینی

۳- سید امد موسوی

۴- مهرداد قنبری

۵- مسیح زاهدی

۶- صادق رضانیا

۷- محمدامین حاج محمدی

۸- احمدرضا زنده روح

۹- کاخابر کاکاشویلی

 

 

 

۱- لوسیانو پریرا

۲- مگنو تاتیستا

۳- داریوش شجاعیان

۴- سید محسن حسینی

۵- مرتضی اسدی

۶- محسن حمیدی

 

 

 

 

 

 

رده هشتم

 در لیگ شانزدهم

۹ نفت تهران تهران ۱- هاشم بیگ زاده

۲- حمید رضا علی عسگری

۳- امیر حسین فشنگچی

۴- محمد نصرتی

۵- محسن بنگر

۶- مهدی دغاغله

۷- حامد آقایی

۸- سامان آقازمانی

۹- علی زینالی

۱۰- محمد حسین نائیجی

۱۱- ایمان موسوی

۱۲- نادر هوشیار

۱۳- رضا حبیب زاده

۱۴- مجتبی حق دوست

۱۵- رضا وکیلی

۱۶- میلاد احمدی

۱۷- پیمان میری

۱۸- پوریا امین

۱۹- سابا تاوازاده

۲۰- سامان نریمان جهان(احتمالی)

۲۱- محمد آرام طبع(احتمالی)

۲۲- شهاب کرمی(احتمالی)

۲۳- مهرداد کفشگری(احتمالی)

 

 

 

۱- آندرانیک تیموریان

۲- سجاد شهباز زتده

۳-  ایمان مبعلی

۴-  محمد قاضی

۵- محمد کاظمی

۶- میلاد فخرالدینی

۷- وحید حمدی نژاد

۸- محمد دانشگر

۹- رضا علیاری

۱۰- آرش رضاوند

۱۱- رضا اسدی

۱۲- عباس بوعذار

۱۳- ارسلان تیموری(احتمالی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رده نهم

در لیگ شانزدهم

۱۰ فولاد خوزستان اهواز ۱- ایمان مبعلی

۲- حامد لک

۳- آرش افشین

۴- فرزاد جعفری

۵- فرشاد جان افزا

۶- آرمان رمضانی

۷- حمید گلزاری

۸- رحیم زهیوی

۹- نوید عاشوری

۱۰- پیمان شیرزادی

۱۱- حسین غریبی

۱۲- رضا دهقان

۱۳- امیر زلیکانی

 

۱- بختیار رحمانی

۲- سسان انصاری

۳- اسماعیل شریفات

۴- حمید بوحمدان

۵- مهرداد جماعتی

۶- میثم دورقی

۷- بهرام رشید فرخی

۸- سروش سعیدی

۹- وحید طالب لو(احتمالی)

۱۰- مهرداد طهماسبی(احتمالی)

 

 

 

رده دهم

در لیگ شانزدهم

۱۱ پدیده مشهد مشهد ۱- محمد قاضی

۲- بابک حاتمی

۳- محمدرضا خلعتبری

۴- محمدرضا خانزاده

۵- امیر حسین حسین پور

۶- اکبر صادقی

۷- محمدمهدی مهدیخانی

۸- محمد آقاجانپور

۹- امین قاسمی نژاد

 

 

 

 

۱- یونس شاکری

۲- کریم احمدی

۳- مجتبی روشنگر

۴- حسن جعفری

۵- محمد علی فرامرزی

 

 

 

 

 

 

 

 

رده یازدهم

 در لیگ  شانزدهم

 

۱۲ صنعت نفت آبادان آبادان ۱- امید جهانبخش

۲- محسن حمیدی

۳- محمد جواد کردونی

۴- فرید بهزادی کریمی

۵- امین پورعلی

۶- مرتضی اسدی

۷- وحید اسماعیل بیگی

۸- کرار جاسم

۹- لوسیانو پریرا

۱۰- مگنو باتیستا

 

 

۱- رضا نور محمدی

۲- میلاد شعبانلو

۳- امیر زلیکانی

۴- مجتبی ممشلی

 

 

 

 

 

 

 

 

رده دوازدهم

در لیگ شانزدهم

۱۳ سایپا کرج ۱- محمدرضا خلعتبری

۲- حامد لک

۳- عزت اله پورقاز

۴- ابراهیم صادقی

۵- غلامرضا رضایی

۶- احمد گوهری

۷- مهدی ترابی(احتمال)

 

 

 

 

۱- محمدرضا اخباری

۲- دانیال ماهینی

۳- محمد عباس زاده

۴- محود دانشگر

۵- محمد حسین کنعانی زادگان

۶- رضا اسدی

۷- آرش رضاوند

۸- رضا علیاری

۹- محمد آرام طبع(احتمالی)

 

رده سیزدهم

در لیگ شانزدهم

۱۴ سیاه جامگان مشهد ۱- یونس شاکری

۲- بهتاش میثاقیان

۳- مجید کیانی

۴- پوری جلاک

۵- – کیوان امرایی

۶- سجاد باغکی

۷- آرمان فرهمندیان

۸- محمدمهدی عسگری

۹- محمد بائوج رضایی

۱۰- امیر حسین صالحی

۱۱- سهیل صالحی

۱۲- دانیال موسوی

۱۳- حسین مندی

۱۴- بهروز افشار

۱۵- محمدحسین عین افشار

۱۶- کریم احمدی

۱۷- امیر محمد پناهی

۱۸- احسان پیرهادی

۱۹- سبحان خاقانی

۲۰- دانیال موسوی

۱- محمدرضا خانزاده

۲- سالار افراسیابی

۳- محسن آذرپاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رده چهاردهم

لیگ شانزدهم

۱۵ پارس جنوبی حم جم ۱- محسن فروزان

۲- فرشاد سالاروند

۳- مهدی زبیدی

۴- وحید حمدی نژاد

۵- ایمان سلیمی

۶- احسان اسدزاده

۷- یاسر فیضی

۸- احمد گوهری

۹- مهدی عبدی

۱۰- واحد بخشی

۱۱- ابراهیم صالحی

۱۲- الویس نانگ

۱۳- الساندرو فیلیپ

 

۱- محمود خمیسی

۲- محمدحسین مهرآزما

۳- – داوود نوشی صوفیانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صعود به دوره هفدهم  لیگ برتر از دسته یک

۱۶ سپید رود رشت رشت ۱- غلامرضا رضایی

۲- میلاد صادقیان

۳- مهرداد جماعتی

۴- احمد آهی

۵- توحید غلامی

۶- علی دهقان

۷- ایمان صادقی

۸- امید سام کن

۹- عماد میر جوان

۱۰- میعاد یزدانی

۱۱- حسین ابراهیمی

۱۲- سید محسن حسینی

۱۳- مهدی محمدیاری

۱- شایان مصلح

۲- حافظ یعقوبی

۳-علیرضا نظیف کار(احتمالی)

۴- محمد باقر شعبانی(احتمالی)

۵- حامد حجتی(احتمالی)

 

 

 

 

 

 

صعود به دوره هفدهم  لیگ برتر از دسته یک

 

* صبای قم قم سقوط به دسته یک  

سقوط

 به دسته یک

* ماشین سازی تبریز سقوط به دسته یک

سقوط

 به دسته یک

 

لینک مرتبط: اخبار ورزشی

Read more...

زنگ خطر برای سرخابی ها

– با توجه به هشدارهای جدید  AFC ، تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران که به مربیان و بازیکنان داخلی و خارجی پیشین خود بدهکار هستند، در خطر حذف از لیگ قهرمان آسیا قرار دارند.

– به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از منابع مطلع، در حالی که تیم های پرسپولیس و استقلال و نفت تهران به به دلیل قهرمانی و نایب قهرمانی لیگ برتر و قهرمانی جام حذفی فصل ۹۵-۹۶ فوتبال ایران، مجوز حضور در لیگ قهرمانان آسیا در فصل آینده را کسب کرده و باشگاه های مربوطه برای حضور قوی و فعال و کسب مقام در این مسابقات برنامه ریزی کرده اند، ولی به دلیل موضوع  بدهی‌های این سه باشگاه تهرانی ممکن است از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا(  AFC) ، مجوز حضور آنها در لیگ قهرمانان آسیا در فصل آینده، لغو گردد.

– لازم به ذکر است که چند سالی است که تیمهای ایرانی به دلیل شکایت بازیکنان و بعضا مربیان خارجی، به خاطر پرداخت نشدن حقوق و مطالباتشان، به مجامع بین اللملی ورزشی، با کسر امتیاز یا محکومیت و محرومیت روبرو شده اند.

– در سالهای اخیر برخی از باشگاه های ایرانی از جمله پرسپولیس و استقلال به دلیل مشکلات اقتصادی و وابستگی آنها به بودجه های دولتی، بدهی‌های کلان و میلیاردی به بازیکنان و مربیان خارجی دارند.

– اگرچه مسئولین ورزش کشور و مدیران این دو باشگاه در تلاش هستند تا پرونده‌های خود در فیفا را مختومه کنند اما ممکن است که  با توجه به هشدارهای جدید AFC  ، بدهی‌های داخلی این دو باشگاه بزرگ و محبوب کشور، برایشان مشکل آفرین شود.

– در سنوات و  فصول گذشته  کنفدراسیون فوتبال آسیا به استناد مجوزهای صادره از طرف فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ ایران برای این دو باشگاه پرطرفدار کشور تاییدیه و اجازه حضور آنها را در لیگ قهرمانان آسیا را صادر می‌کرد.

– با توجه به حساسیت‌های زیاد AFC بر روی باشگاه‌های ایرانی و همچنین گزارش‌هایی که چند بازیکن ایرانی درمورد بدهی‌های داخلی این دو باشگاه به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرده‌اند، حتی در صورت صدور مجوز حرفه‌ای از طرف فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برای این سه باشگاه(پرسپولیس ، استقلال و نفت تهران)، بالاخص تیم های استقلال و پرسپولیس که از رقبای سرسخت و قدرتمند تیم های آسیایی هستند، خطر حذف آنها از لیگ قهرمانان آسیا و وضع جرائم سنگین مالی از جانب AFC ، وجود دارد.

– بنا به گفته منابع آگاه، با توجه به حساسیت ها و سختگیری های جدید، اگر یک بازیکن ایرانی یا حتی یک شرکت خصوصی یا یک هتل، گزارشی به کنفدراسیون آسیا ارائه کند و با ارائه صورت‌های مالی مدعی شود که باشگاهی به آنها بدهکارند در آن صورت آن باشگاه  جریمه یا از لیگ قهرمانان آسیا حذف خواهد شد.

– در سال‌های گذشته بدهی های داخلی باشگاه‌ها مورد توجه و حساسیت AFC قرار نمی‌گرفت اما در فصل جدید این شرایط تغییر کرده، علاوه بر اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا هم از فیفا بابت بدهی‌های خارجی باشگاه‌های آسیایی استعلام گرفته است، لذا در حال حاضر شرایط دو باشگاه پرسپولیس و استقلال برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا بسیار خطرناک است و می طلبد که مسئولین ورزش کشور به فکر  چاره م حل اساسی این مشکل باشند.

 

لینک مرتبط: اخبار ورزشی

 

 

 

Read more...

تست همسترینگ سید جلال

با شروع مسابقات  لیگ برتر، کاپیتان تیم پرسپولیس در هفته اول در ترکیب تیم دیده نشد، و با تکرار این اتفاق برخی هواداران از غیبت کاپیتان مطمئن تیم نگران شدند.

– به گزارش سایت ورزش ها، سیدجلال حسینی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس که در تمرین های تیم دچار مصدومیت شده بود، دو هفته ابتدایی لیگ را از دست داده و نتوانست به میدان برود.

– کاپیتان تیم پرسپولیس  برای کسب آمادگی لازم و رسیدن به شرایط مناسب، زیر نظر پزشکان تیم تمرینات سنگینی انجام میدهد و با وجود اینکه گفته می شود به شرایط خوبی رسیده، اما احتمال حضور او در بازی با نفت تهران زیاد نیست، زیرا احتمالا سرمربی پرسپولیس نمی خواهد در خصوص این بازیکن موثر در خط دفاعی تیمش ریسک کند و تا قبل از کسب آمادگی کامل و شرایط ایده آل او را در ترکیب تیم قرار دهد.

سید جلال حسینی که در تمرینات تیم دچار مصدومیت از ناحیه همسترینگ شده بود توانست در چند روز اخیر در تمرینات گروهی تیم شرکت کند، اما شنیده ها حاکی است که  برانکو قصد ندارد تا حصول بهبودی کامل او را در ترکیب تیم قراردهد.

– قرار است حسینی زیر نظر پزشکان تست‌های مرتبط با همسترینگ مبنی بر زدن استارت‌های کوتاه و سریع را انجام دهد تا از نظر پزشکان  و مربیان تیم وضعیت قطعی او برای همراهی پرسپولیس مشخص شود، اما به گفته افراد مطلع اگر حتی  اگر او در لیست  ۱۸ نفره تیم هم قرار گیرد احتمال حضورش در میدان بازی با نفت تهران کم خواهد بود.

– ماهیچه‌های همسترینگ ( Hamstring muscles)    ، سه ماهیچه در ناحیه پشت استخوان ران هستند. وترهای این ماهیچه‌ها به استخوان‌های ساق پا درشت نی یا نازک‌نی و یا هر دو استخوان اتصال دارند.

– عمل اصلی این گروه از ماهیچه‌ها، خم کردن فلکسیون زانو است.

– کشیدگی همسترینگ همانند کشیدگی ماهیچه چهارسر رانی، باعث اختلال در عملکرد مفصل زانو می‌گردد که میزان آن به شدت آسیب بستگی دارد.

لینک مرتبط: اخبار ورزشی

Read more...

سردار به ایتالیا می رود

بنا بر اخبار موجود با توافق باشگاه های لاتزیو و روبین کازان سردار آزمون احتمالا در ماه ژانویه به ایتالیا  منتقل می‌شود.

– به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از منابع مطلع، به ادعای سایت ایتالیایی لازیونیوز ۲۴(Lazionews24 ) ، باشگاه لاتزیو ایتالیا به دنبال جذب سردار آزمون بازیکن ایرانی باشگاه روبین کازان روسیه است و در این خصوص با باشگاه روبین کازان به توافق رسیده است.

قبل از پیوستن آزمون به روبین کازان تیم روستوف روسیه نیز به دنبال جذب او بود ولی در جدال دو باشگاه روستوف و روبین‌کازان بر سر جذب آزمون باشگاه روبین کازان پیروز گردید و موفق شد با قراردادی سه ساله آزمون را به خدمت بگیرد.

–  بنا به ادعای باشگاه لاتزیو مذاکرات میان این باشگاه با روبین کازان برای خرید سردار آزمون، به اتمام رسیده است.

– قبل از جدایی آزمون از باشگاه روستوف و پیوستن او به روبین کازان، لاتزیو برای جذب آزمون با روستوف نیز مذاکره کرد ولی موفق نشد از انتقال آزمون به روبین کازان جلوگیری کند.

–  تیم لازیو برای سردار آزمون مشهور به ایبراهموویچ ایران، اهمیت زیادی قائل است و حاضر شده این بازیکن را با مبلغ ۱۸ میلیون یورو خریداری کند تا او را در خط حمله خود بکار گیری نماید.

 

– خرید کاسیدو توسط باشگاه لاتزیو، باعث تاخیر در انتقال مهاجم ایرانی روبین کازان شده، و  باشگاه لاتزیو برای جذب آزمون در فرصت نقل و انتقالات زمستانی ژانویه انتقال آزمون به ایتالیا را دنبال خواهد کرد.

Read more...

هفته دوم لیگ هفدهم فوتبال

– به گزارش سایت ورزش ها، هفته دوم دوره هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران برابر قرعه کشی انجام شده و برنامه ریزی کلی لیگ، مطابق زمان بندی تعیین شده از روز پنجشنبه ۹۶/۵/۱۲ آغاز شد و چند دیدار برگزار گردید.

* نتایج بازی های هفته دوم دوره هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران:

ردیف تیم میزبان گل زده تیم میهمان گل زده تاریخ و زمان بازی محل بازی
۱ تراکتور سازی ۱ پرسپولیس ۲ ۱۲/۵/۹۶

۱۹:۳۰

ورزشگاه یادگار امام تبریز
۲ سایپا ۳ صنعت نفت آبادان ۲ ۱۲/۵/۹۶

۲۰:۳۰

ورزشگاه شهید دستگردی تهران
۳ فولاد ۱ نفت تهران ۱ ۱۲/۵/۹۶

۲۰:۴۵

ورزشگاه غدیر اهواز
۴ سپید رود رشت ۱ سیاه جامگان مشهد ۲ ۱۲/۵/۹۶

۲۱:۰۰

ورزشگاه شهید عضدی رشت
۵ پدیده ۴ سپاهان ۰ ۱۳/۵/۹۶

۱۹:۰۰

ورزشگاه ثامن الائمه(ع) مشهد
۶ ذوب آهن ۳ گسترش فولاد ۰ ۱۳/۵/۹۶

۲۱:۰۰

ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
۷ پارس جنوبی جم ۳ پیکان ۲ ۱۳/۵/۹۶

۲۱:۰۰

ورزشگاه تختی جم
۸ استقلال تهران ۰ استقلال خوزستان ۰ ۱۳/۵/۹۶

۲۱:۰۰

ورزشگاه آزادی تهران

 

*جدول نهایی و کامل هفته دوم دوره هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران:

ردیف تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پارس جنوبی جم ۲ ۲ ۰ ۰ ۷ ۳ ۴ ۶
۲ پرسپولیس ۲ ۲ ۰ ۰ ۴ ۱ ۳ ۶
۳ پدیده ۲ ۱ ۱ ۰ ۵ ۱ ۴ ۴
۴ ذوب آهن ۲ ۱ ۱ ۰ ۵ ۲ ۳ ۴
۵ سایپا ۲ ۱ ۱ ۰ ۴ ۳ ۱ ۴
۶ سیله جامگان ۲ ۱ ۱ ۰ ۴ ۳ ۱ ۴
۷ نفت تهران ۲ ۱ ۱ ۰ ۳ ۲ ۱ ۴
۸ استقلال خوزستان ۲ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۴
۹ صنعت نفت آبادان ۲ ۱ ۰ ۱ ۳ ۳ ۰ ۳
۱۰ پیکان ۲ ۰ ۱ ۱ ۳ ۴ ۱- ۱
۱۱ استقلال تهران ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱- ۱
۱۲ فولاد ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ ۳ ۲- ۱
۱۳ سپاهان ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ ۵ ۴- ۱
۱۴ سپیدرود رشت ۲ ۰ ۰ ۲ ۲ ۴ ۲- ۰
۱۵ تراکتور سازی ۲ ۰ ۰ ۲ ۱ ۳ ۲- ۰
۱۶ گسترش فولاد ۲ ۰ ۰ ۲ ۱ ۷ ۶- ۰

 

* نتایج دیدارهای  هفته دوم لیگ های برتر ادوار گذشته:

*۱- هفته دوم، اولین دوره لیگ برتر سال ۸۱- ۱۳۸۰:

ردیف تیم میزبان گل زده تیم میهمان گل زده توضیح
۱ استقلال تهران ۱ پاس تهران ۳
۲ تراکتور سازی تبریز ۰ پرسپولیس تهران ۱
۳ فولاد خوزستان ۱ سپاهان اصفهان ۱
۴ سایپا ۰ پیکان تهران ۱
۵ ذوب آهن اصفهان ۰ برق شیراز ۰
۶ فجر سپاسی ۰ ابو مسلم خراسان ۰
۷ استقلال رشت ۱ ملوان بندر انزلی ۲

 

*۲- هفته دوم، دومین دوره لیگ برتر سال ۸۲- ۱۳۸۱:

* تیم های تراکتور سازی تبریز و استقلال رشت در پایان لیگ اول، به دسته یک سقوط کرده بودند، و در دوره دوم لیگ برتر حضور ندارند.

* تیم های صنعت نفت آبادان و استقلال اهواز به دوره دوم لیگ برتر صعود کردند.

ردیف تیم میزبان گل زده تیم میهمان گل زده توضیح
۱ صنعت نفت آبادان ۱ استقلال تهران ۰ صعود به لیگ برتر
۲ پرسپولیس ۱ پیکان تهران ۰
۳ استقلال اهواز ۱ برق شیراز ۲ صعود به لیگ برتر
۴ فجر سپاسی ۱ فولاد ۰
۵ ابو مسلم ۱ سپاهان ۱
۶ ذوب آهن ۰ سایپا ۱
۷ پاس تهران ۲ ملوان ۰

(تیم استقلال رشت)

*۳- هفته دوم، سومین دوره لیگ برتر سال ۸۳- ۱۳۸۲:

* لیگ برتر تا این دوره ۱۴ تیمی بوده است.

* تیم های صنعت نفت آبادان و ملوان بندرانزلی در پایان لیگ دوم، به دسته یک سقوط کردنده بودند و در دور سوم لیگ برترحضور نداند.

* تیم های پگاه گیلان و شموشک نوشهر به دوره سوم لیگ برتر صعود کردند.

ردیف تیم میزبان گل زده تیم  میهمان گل زده توضیح
۱ استقلال تهران ۳ برق شیراز ۲
۲ ابومسلم ۰ پرسپولیس ۱
۳ سپاهان ۱ سایپا ۱
۴ فجر سپاسی ۱ فولاد ۲
۵ پیکان تهران ۰ ذوب آهن ۳
۶ پگاه گیلان ۱ پاس تهران ۰ صعود به لیگ برتر
۷ استقلال اهواز ۱ شموشک نوشهر ۲ صعود به لیگ برتر

(صنعت نفت آبادان)

*۴- هفته دوم ، چهارمین دوره لیگ برتر سال ۸۴- ۱۳۸۳:

* تیم سایپا تهران و شموشک نوشهر در پایان لیگ سوم، به دسته یک سقوط کرده و  می بایست در دوره چهارم لیگ برتر حضور نداشته باشند ولی چون لیگ ۱۶ تیمی شده در لیگ برتر مانده اند..

* از این دوره لیگ برتر ۱۶ تیمی شده است.

 

ردیف تیم میزبان گل زده تیم میهمان گل زده توضیح
۱ صبا باتری تهران ۱ استقلال تهران ۱  

 

۲ پرسپولیس ۱ برق شیراز ۱
۳ سایپا ۱ ذوب آهن ۰
۴ استقلال اهواز ۱ سپاهان ۱
۵ ابو مسلم ۰ فولاد ۰
۶ پاس تهران ۰ پیکان ۰
۷ پگاه گیلان ۲ ملوان ۲
۸ فجر سپاسی ۲ شموشک ۱

(سایپا)

*۵- هفته دوم ، پنجمین دوره لیگ برتر سال ۸۵- ۱۳۸۴:

* تیم های پیکان تهران و پگاه گیلان به دسته یک سقوط کردند و در دوره پنجم لیگ برتر حضور ندارند.

– تیمهای راه آهن و شهید قندی یزد از دسته یک به دوره پنجم لیگ برتر راه یافتند.

ردیف تیم میزبان گل زده تیم میهمان گل زده توضیح
۱ پاس تهران ۱ استقلال تهران ۰
۲ پرسپولیس ۰ سایپا ۰
۳ ذوب آهن ۱ استقلال اهواز ۰
۴ فولاد ۰ راه آهن ۱
۵ صبا باتری تهران ۳ ملوان ۲
۶ شموشک ۰ فجر سپاسی ۰
۷ برق شیراز ۱ ابومسلم ۱
۸ شهید قندی یزد ۰ سپاهان ۱

(پیکان)

 

 

*۶- هفته دوم ، ششمین دوره لیگ برتر سال ۸۶- ۱۳۸۵:

* تیم های شموشک نوشهر و شهید قندی یزد به دسته یک سقوط کردند و در دوره پنجم لیگ برتر حضور ندارند.

*تیم مس کرمان  از دوره ششم و پیکان تهران مجددا به لیگ برتر راه یافتند.

ردیف تیم میزبان گل زده تیم میهمان گل زده توضیح
۱ مس کرمان ۰ استقلال تهران ۱  

تیم مس کرمان از دوره ششم به لیگ راه یافت

۲ پرسپولیس ۱ برق شیراز ۱  

 

۳ راه آهن ۱ سپاهان ۲
۴ ذوب آهن ۱ ابومسلم ۱
۵ فولاد ۱ سایپا ۰
۶ صبا باتری تهران ۰ پیکان ۰ تیم پیکان تهران از دوره ششم  مجددا به لیگ برتر راه یافت
۷ ملوان ۰ استقلال اهواز ۱
۸ فجر سپاسی ۰ پاس تهران ۱

(شموشک)

*۷- هفته دوم ، هفتمین دوره لیگ برتر سال ۸۷- ۱۳۸۶ :

*از این دوره لیگ برتر ۱۸ تیمی شده است.

* تیم فولاد خوزستان به دسته یک سقوط کرده و در دوره پنجم لیگ برتر حضور ندارد.

ردیف تیم میزبان گل زده تیم میهمان گل زده توضیح
۱ ملوان ۲ استقلال تهران ۱
۲ پرسپولیس ۲ پگاه گیلان ۰ پگاه گیلان که در پایان لیگ چهارم به دسته یک سقوط کرده بود، مجددا به لیگ برتر راه یافت
۳ سپاهان ۲ ابومسلم ۱
۴ مس کرمان ۱ ذوب آهن ۱
۵ صبا باتری تهران ۱ پیکان ۱
۶ شیرین فراز کرمانشاه ۰ پاس همدان ۱ – تیم پاس تهران از این دوره به استان همدان تحویل شده ، و با نام پاس همدان بازی می کند.

– تیم شیرین فراز از این دوره به لیگ برتر راه یافته است.

۷ برق شیراز ۱ راه آهن تهران ۰
۸ سایپا تهران ۱ فجر سپاسی ۲
۹ استقلال اهواز ۰ صنعت نفت آبادان ۰ تیم صنعت نفت آبادان از این دوره مجددا به لیگ برتر راه یافت

(فولاد خوزستان)

*۸- هفته دوم ، هشتمین دوره لیگ برتر سال ۸۸- ۱۳۸۷

** تیم های صنعت نفت آبادان و شیرین فراز کرمانشاه در پیانلیگ هفتم به دسته یک سقوط کرده و در دوره هشتم لیگ برتر حضور ندارند.

ردیف تیم میزبان گل زده تیم میهمان گل زده توضیح
۱ پگاه گیلان

(داماش گیلان)

۱ استقلال تهران ۰ باشگاه فوتبال پگاه گیلان در اواسط فصل فعالیت‌های خود را متوقف کرده و داماش گیلان امتیاز این باشگاه را خریده و جایگزین آن شد
۲ پرسپولیس ۳ پاس همدان ۱
۳ مس کرمان ۴ استقلال اهواز ۰
۴ برق شیراز ۳ ملوان ۰

 

۵ پیکان قزوین ۱ ذوب آهن ۲ تیم پیکان به استان قزوین واگذار شده است
۶ فجر (مقاومت)سپاسی ۰ راه آهن ۰
۷ ابومسلم ۱ صبای قم ۰ با توجه به سیاست واگذاری برخی تیمها به استان ها، تیم صبا به استان قم شده است
۸ سپاهان ۳ پیام خراسان ۲ پیام خراسان از این دوره به لیگ برتر راه یافت
۹ فولاد ۱ سایپا ۱ تیم فولاد خوزستان به لیگ برتر برگشت

(شیرین فراز کرمانشاه)

*۹- هفته دوم ، نهمین دوره لیگ برتر سال ۸۹- ۱۳۸۸

* تیم های استیل آذین و شاهین بوشهر از دوره نهم به لیگ برتر راه یافته و تراکتور سازی مجددا به لیگ برتر برگشت.

* تیم های پیام خراسان، پگاه(داماش)گیلان و برق شیراز در پایان لیگ هشتم به دسته یک سقوط کرده و در دوره نهم لیگ برتر حضور ندارند.

ردیف تیم میزبان گل زده تیم میهمان گل زده توضیح
۱ فجر(مقاومت) سپاسی ۰ استقلال تهران ۰
۲ پرسپولیس ۱ استقلال اهواز ۱
۳ استیل آذین ۴ صبای قم ۳ تیم استیل آذین از دوره نهم به لیگ برتر راه یافت.
۴ فولاد ۱ پیکان ۱
۵ تراکتور سازی ۰ ذوب آهن ۰ تیم تراکتور سازی به لیگ برتر برگشت
۶ سایپا ۱ شاهین بوشهر ۲ تیم شاهین بوشهر از دوره نهم به لیگ برتر راه یافت.
۷ ابو مسلم ۰ پاس ۰
۸ ملوان ۲ راه آهن ۱
۹ سپاهان ۳ مس ۰

(استیل آذین)

 

*۱۰- هفته دوم ، دهمین دوره لیگ برتر سال ۹۰- ۱۳۸۹

** تیم های فجر(مقاومت) سپاسی، ابومسلم و و استقلال اهواز در پایان لیگ نهم به دسته یک سقوط کرده و در دوره دهم لیگ برتر حضور ندارند.

ردیف تیم میزبان گل زده تیم میهمان گل زده توضیح
۱ استقلال تهران ۱ فولاد خوزستان ۲
۲ صبای قم ۲ پرسپولیس ۱
۳ استیل آذین تهران ۳ پاس همدان ۰
۴ سپاهان ۰ ملوان ۰
۵ مس کرمان ۱ ذوب آهن ۲ ۱
۶ تراکتور سازی ۳ راه آهن ۱
۷ نفت تهران ۳ شهرداری تبریز ۱ – تیم نفت تهران از این دوره مجددا به لیگ برتر راه یافت

– تیم شهرداری تبریز از دوره دهم به لیگ برتر راه یافت

 

۸ پیکان قزوین ۰ شاهین بوشهر ۱ – تیم شاهین بوشهر از دوره دهم به لیگ برتر راه یافت
۹ صنعت نفت آبادان ۱ سایپا کرج ۰  

–تیم صنعت نفت آبادان از این دوره مجددا به لیگ برتر راه یافت.

– پس از ایجاد استان البرز، تیم سایپا به کرج منتقل شد.

(ابو مسلم)

* هفته دوم ، یازدهمین دوره لیگ برتر سال ۹۱- ۱۳۹۰

*تیم های پاس، پیکان و استیل آذین در پایان لیگ دهم به دسته یک سقوط کرده و در دوره یازدهم لیگ برتر حضور ندارند .

ردیف تیم میزبان گل زده تیم میهمان گل زده توضیح
۱ استقلال تهران ۱ داماش گیلان ۰
۲ شاهین بوشهر ۲ پرسپولیس ۱
۳ ذوب آهن ۰ تراکتورسازی ۱
۴ صنعت نفت آبادان ۱ فجر سپاسی ۱
۵ صبای قم ۰ سپاهان ۰
۶ نفت تهران ۳ مس کرمان ۲
۷ مس سر چشمه ۰ فولاد ۱ – تیم مس سرچشمه از دوره یازدهم به لیگ برتر راه یافت
۸ ملوان ۰ راه آهن شهر ری ۰ تیم راه آهن به شهر ری واگذار شده است
۹ شهرداری تبریز ۱ سایپا کرج ۱ با توجه به توقف فعالیت تیم پگاه گیلان، امتیاز این تیم توسط داماش خریداری شد

(پاس همدان)

*۱۲- هفته دوم ، دوازدهمین دوره لیگ برتر سال ۹۲- ۱۳۹۱

*تیم های شاهین بوشهر، شهرداری تبریز و مس سرچشمه در پایان لیگ یازدهم به دسته یک سقوط کردو در دوره دوازدهم لیگ برتر حضور ندارند.

* تیم های گهر درود لرستان، آلومینیم هرمزگان، و تیم پیکان قزوین(مجددا)، به لیگ برتر راه یافتند.

ردیف تیم میزبان گل زده تیم میهمان گل زده توضیح
۱ سایپا کرج ۲ استقلال تهران ۱
۲ پرسپولیس ۲ فجر سپاسی ۳
۳ فولاد ۱ سپاهان ۳
۴ پیکان ۱ تراکتورسازی ۱ تیم پیکان در دوره دوازدهم مجددا به لیگ برتر برگشت
۵ ذوب آهن ۱ صبا ۲ تیم گهر درود لرستان در دوره دوازدهم به لیگ برتر راه یافت
۶ راه آهن ۳ گهر دود لرستان ۱
۷ مس کرمان ۰ نفت تهران ۱
۸ آلومینیم هرمزگان ۰ داماش ۰ تیم آلومینیم هرمزگان در دوره دوازدهم به لیگ برتر راه یافت
۹ ملوان ۲ نفت آبادان ۲

(مس سر چشمه)

 

*۱۳- هفته دوم ، سیزدهمین دوره لیگ برتر سال ۹۳- ۱۳۹۲

*تیم های صنعت نفت آبادان، گهر درود لرستان،پیکان و آلومینیم هرمزگان در پایان لیگ دوازدهم به دسته یک سقوط کرده ودر دوره سیزدهم حضور ندارند

*از این دوره تعداد تیمهای لیگ برتر از ۱۸ تیم، مجددا به ۱۶ تیم کاهش یافت.

ردیف تیم میزبان گل زده تیم میهمان گل زده توضیح
۱ استقلال تهران ۱ سپاهان ۲
۲ ذوب آهن ۰ پرسپولیس ۰
۳ تراکتور سازی ۱ گسترش فولاد ۱
۴ مس کرمان ۱ استقلال خوزستان ۱
۵ ملوان ۰ داماش گیلان ۰ تیم گسترش فولاد تبریز از دوره سیزدهم به لیگ برتر راه یافت
۶ نفت تهران ۱ صبا ۲
۷ فولاد ۱ فجر سپاسی ۰
۸ سایپا ۰ راه آهن ۳

(گهر درود لرستان)

 

 

*۱۴- هفته دوم ، چهاردهمین دوره لیگ برتر سال ۹۴- ۱۳۹۳

*تیم های مس کرمان و داماش گیلان در پایان لیگ سیزدهم به دسته یک سقوط کرده ودر دوره چهاردهم لیگ برتر حضور ندارند.

*تیم های نفت مسجد سلیمان و پدیده مشهد در دوره چهاردهم به لیگ برتر راه یافتند.

ردیف تیم میزبان گل زده تیم میهمان گل زده توضیح
۱ استقلال تهران ۱ استقلال خوزستان ۰
۲ فولاد خوزستان ۲ پرسپولیس ۰
۳ گسترش فولاد تبریز ۰ سپاهان ۲
۴ ذوب آهن ۰ تراکتورسازی ۰
۵ نفت تهران ۱ راه آهن ۲ تیم نفت مسجد سلیمان در دوره چهاردهم به لیگ برتر راه یافت
۶ ملوان ۰ صبا ۰
۷ پیکان ۰ سایپا ۰
۸ نفت مسجد سلیمان ۰ پدیده مشهد ۳ تیم پدیده مشهد از دوره چهاردهم به لیگ برتر راه یافت

(داماش گیلان)

*۱۵- هفته دوم ، پانزدهمین دوره لیگ برتر سال ۹۵- ۱۳۹۴

* تیم های نفت مسجد سلیمان و پیکان در پایان لیگ چهاردهم به دسته یک سقوط کرده ور دوره پانزدهم لیگ برتر حضور ندارند.

* تیم سیاه جامگان مشهد از دوره پانزدهم به لیگ برتر راه یافت.

ردیف تیم میزبان گل زده تیم میهمان گل زده توضیح
۱ استقلال تهران ۲ ملوان ۰ تیم سیاه جامگان مشهد از دوره پانزدهم به لیگ برتر راه یافت
۲ استقلال خوزستان ۲ پرسپولیس ۱
۳ ذوب آهن ۰ سپاهان ۱
۴ گسترش فولاد تبریز ۱ تراکتورسازی ۳
۵ پدیده ۱ فولاد ۱
۶ نفت تهران ۱ صبا ۱
۷ استقلال اهواز ۱ سیاه جامگان ۰
۸ راه آهن ۰ سایپا ۲

(نفت مسجد سلیمان)

*۱۶- هفته دوم ، شانزدهمین دوره لیگ برتر سال ۹۶- ۱۳۹۵

* تیم های راه آهن، ملوان و استقلال اهواز در پایان لیگ پانزدهم، به دسته یک سقوط کرده و در دوره شانزدهم لیگ برتر حضور ندارند.

* تیم های ماشین سازی تبریز و تیم  نفت آبادان(مجددا) در دوره  شانزدهم، به لیگ برتر راه یافتند.

ردیف تیم میزبان گل زده تیم میهمان گل زده توضیح
۱ استقلال خوزستان ۲ استقلال تهران ۱
۲ پرسپولیس ۱ فولاد ۱
۳ نفت تهران ۰ سپاهان ۱
۴ صنعت نفت آبادان ۰ تراکتورسازی ۰
۵ پدیده ۱ سیاه جامگان ۱
۶ پیکان ۱ صبا ۱
۷ ذوب آهن ۱ سایپا ۱ تیم  نفت آبادان در دوره  شانزدهم، مجددا به لیگ برتر برگشت
۸ ماشین سازی تبریز ۰ گسترش فولاد ۰ تیم ماشین سازی تبریز در دوره شانزدهم به لیگ برتر راه یافت

*تیم های صبای قم و ماشین سازی تبریز در پایان لیگ شانزدهم، به دسته یک سقوط کرده و در دوره هفدهم لیگ برتر حضور ندارند.

(استقلال اهواز)

 

لینک های مرتبط:

 

لیگ برتر ایران | لیگ برتر | برنامه بازیهای لیگ برتر | جدول لیگ برتر | گلزنان لیگ برتر | جام خلیج فارس | تاریخچه لیگ برتر | نتایج بازیهای لیگ برتر

Read more...

ستاره های استقلال ندرخشیدند

به گزارش سایت ورزش ها، دیدار دو تیم استقلال تهران و استقلال خوزستان در دومین روز هفته دوم دوره هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران، روز جمعه ۱۳/۵/۹۶ در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد.

–  تیم استقلال در این فصل تغییراتی داشته و بازیکنان خوبی جذب کرده است. بازیکنان جوانی که به عنوان پدیه فوتبال نامیده می شوند، در کنار بازیکنان با تجربه ای که برخی از آنان فصل های گذشته نیز در تیم فوتبال استقلال بازی کرده اند.

– مسئولین باشگاه و کادر فنی استقلال قبل از شروع فصل جدید برنامه های تدارکاتی خوبی برای این تیم پیش بین و اجرا کردند، و تیم استقلال با ترکیب جدید و پر انرژی برای لیگ هفدهم آماده شد.

– علیرغم انتظارات هواداران از تیم جدید و وعده های مربیان، مخصوصا قول سرمربی این تیم برای قرار گرفتن در کورس قهرمانی از همان ابتدای لیگ هفدهم، تیم استقلال در ابتدای لیگ هفدهم، در اولین بازی خود شروع خوبی نداشت.

– اولین دیدار تیم استقلال، در هفته اول با صنعت نفت آبادان، در شهر آبادان برگزار شد و استقلال این بازی را با نتیجه یک بر صفر به تیم صنعت نفت باخت.

اگر چه هوای خوزستان گرم، و شرایط به نفع استقلال نبود، ولی تیم نفت در این فصل دچار تغییراتی شده بود و مربی جدید آن، احتمالا مانند مربی استقلال شناخت کافی از تیمش نداشته و از نظر بازیکنان نیز در سطح استقلال نیست، لذا از نظر فنی امتیازی بر استقلال نداشت، ولی تنها عذری که مربیان استقلال داشتند، محرومیت سه نفر از باریکنان مهم این تیم بود، که باعث شدید سرمربی استقلال به فدراسیون فوتبال، پس از بازی شد.

– بازی های هفته دو لیگ از روز پنجشنبه ۱۲/۵/۹۶ شروع شد و تیم استقلال در روز جمعه ۱۳/۵/۹۶ در ورزشگاه آزادی تهران در حالی به مصاف هم نام خود، تیم استقلال خوزستان رفت که نگرانی مربیان بابت محرویت سه نفر از ستاره های خود که در بازی با نفت آبادان نیز حضور نداشتند، برطرف شده بود.

– تیم استقلال در روز جمعه با تمام ستاره هایش در مقابل تیم در محروم خوزستانی قرارگرفت،که در فصل قبل با بحران مالی روبرو بود، و به همین دلیل بازیهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا را هم به سختی برگزار کرد.

در تیم فوتبال استقلال تهران، سید مهدی رحمتی، پژمان منتظری، مجید حسینی، میلاد زکی پور، خسرو حیدری، روزبه چشمی، امید نورافکن، جباروف، داریوش شجاعیان، جابر انصاری و علی قربانی ۱۱ بازیکنی بودند که در ترکیب اصلی قرار گرفته و به میدان رفتند.

– عبدالله ویسی سر مربی جدید استقلال خوزستان که امیدوار به کسب حداقل یک امتیاز از این بازی بود، نیز ترکیب زیر را برای رویا روی با تیم پر ستاره استقلال تهران مشخص کرده بود.

– وحید شیخ ویسی، عقیل کعبی،  ابوالفضل علایی، موسی کولیبالی، علیرضا زندوی، میثم دورقی، حکیم نصاری، حسین بهرامی، سعید زارع، رضا کرملاچعب و حسین صادقی.

وحید شیخ ویسی دروازه بان که در بازی با تراکتور نیز درخشان ظاهر شده بود،.ابوالفضل علایی،موسی کولی بالی ، علیرضا زندوی و عقیل کعبی مدافعین، میثم دورقی، حکیم نصاری و حسین بهرامی مثلث هافبک های تیم، سعید زارع، حسین صادقی وینگر راست و چپ و رضا کرملاچعب مهاجم هدف استقلال خوزستان بودند.

– دیدار دو تیم ساعت ۲۱ با داوری وحید کاظمی و دو کمک او  آرمان اسعدی و اسد حاج محمدی ،در ورزشگاه آزادی برگزار شد.

– استقلال در طول این دیدار بر بازی مسلط بود و بیشتر از حریف توپ را در اختیار داشت ولی با وجود مالکیت توپ نتوانست موقعیت گلزنی زیادی روی دروازه استقلال خوزستان ایجاد کند. و استقلال خوزستان نیز با دفاع خود حملات را دفع و دروازه حریف را نیز تهدید می کرد.

– مهمترین صحنه مشکوک بازی که موجب اعتراض بازیکنان استقلال تهران قرارگرفت، کشیدن پیراهن علی قربانی مهاجم استقلال تهران توسط مدافع استقلال خوزستان در درون محوطه جریمه بود ولی اجتمالا از دید داور پنهان ماند و مورد تایی او قرار نگرفت.

– استقلال موقیتهای دیگری هم بدست آورد ولی با واکنشهای خوب  دروازه بان استقلال خوزستان خنثی شد.

– در نهایت پس از حدود ۹۷ دقیقه، بازی با نتیجه صفر- صفر به پایان رسید، و استقلال تهران نتوانست هواداران منتظر خود را که تا پایان بازی در ورزشگاه ماندند، راضی کند. در حالیکه استقلال خوزستان با یک امتیاز خوب و امیدوار به بازیهای بعدی، زمین را ترک کرد.

 

 

Read more...