Monthly Archives - مرداد ۱۳۹۶

آسیب های شایع در ورزش فوتبال

– آسیب های شایع در ورزش فوتبال چیست؟

– چگونه می توان از آسیب های ورزش فوتبال جلوگیری کرد و یا آنها را کاهش داد؟
–  فوتبال ورزشی است که در آن همه اعضاء بدن ورزشکار درگیر بوده و فعالیت می کنند.

– به گزارش سایت ورزش ها، بر اساس نظر کارشناسان ورزشی، در ورزش فوتبال بیشتر اعضاء بدن فوتبالست ها تحت تاثیر انواع نیروها مانند فشار، کشش، پیچش، ضربه، و سایر تنش های ناشی از برخورد با توپ یا بازیکن حریف، برخورد با زمین و غیره قرار می گیرند.

– تقریبا حدود نیمی از آسیب های وارد به ورزشکاران  در  فوتبال، آسیب به اندام های تحتانی بدن مانند لگن، ران ها، زانو و قوزک پاها می باشد، و در میان آسیب های وارد به بدن ورزشکار، صدمه به زانو حدود  ۳۶% ، اندام فوقانی مانند سر و گردن حدود  ۳۰% بوده و مابقی آسیب ها به ستون فقرات و سایر اعضاء بدن ورزشکار وارد می گردد.

 – امروزه هر تیم فوتبال دارای تیم  پزشکی  است و همه بازیکنان تحت کنترل هستند، و بدون احراز شرایط آمادگی کامل، اجازه بازی کردن به آنها داده نمی شود.

– مطابق اعلام منابع مطلع و براساس آمار حوادث پیش آمده در فوتبال، درصد بندی حدودی  بر حسب نوع آسیب و فراوانی آن،  به شرح زیر است .

– کشیدگی ۴۰% :

– کوفتگی ها ۲۵% :

– در رفتگی ها ۱۵% :

– شکستگی ها ۱۰% :

– ضربه های خفیف ۵% :

– سایر موارد ۵%

– یرای فردی که وظیفه از مراقبت از ورزشکاران را برعهده دارد، لازم و ضروری است که ماهیت و شدت این آسیب ها را بشناسد و با تشخیص، درمان و توان بخشی آنها آشنا بوده و قادر به آماده نمودن بموقع ورزشکاران باشد.

– در هر رشته ورزشی مخصوصا فوتبال که ورزشکاران همیشه در حال تمرین و حفظ آمادگی لازم هستند، مربیان و تیم پزشکی باید با اجرای تدابیر لازم، با کاهش اثرات ناتوان کننده و صدمات احتمالی در تمرینها و  رعایت نکات بهداشتی در تغذیه  اعضای تیم، میزان آمادگی ورزشکاران را افزایش دهند.

– بر حسب شدت صدمات وارده به ورزشکاران در هر یک از آسیب های ذکر شده، میزان توانایی و بازیافت و برگشت آنها به میادین ورزشی متفاوت است.

* صدمات مغزی ناشی از آسیب های وارده به سر:

– در ورزش فوتبال، سر ورزشکار یکی از اعضای پر تماس با توپ یا یازیکنان حریف است. در این میان یکی از خطرناکترین آسیب ها، صدمات مغزی ناشی از برخورد سر با توپ، زمین و یا بازیکن مقابل و بعضا با تیرک دروازه است.

– بر اساس آمار مراجع مطلع، صدمات مغزی به عنوان یکی از علل مهم منتهی به مرگ در زمین بازی شناخته شده است و طبق این آمار، میزان مرگ در محدوده ۵  تا۱۰ مرگ در سال است که تقریبا معادل نسبت خطری برابر ۶۵% به ازای هر صد هزار بازیکن است .

– این آسیب های مغزی ، شامل خونریزی های مغزی ، کوفتگی مغز و خونریزی های درون استخوان جمجمه عنوان شده است.

–  از نظر پزشکان، ورزشکارانی که صدمات متوسط تا شدید مغزی دیده اند، اجازه ادامه بازی های رقابتی را ندارند .

*آسیب های گردن :

– آسیب های گردن شامل طیف وسیعی از صدمات وارد به گردن نظیر آسیب کششی عضلات و ریشه های اعصاب ، در رفتگی و شکستگی مهره های گردن  است، که در اثر ضربات و برخوردها بین بازیکنان بوجود می آید.

– بر اساس آمار منابع مطلع، در یک دوره ۱۱ ساله ، ۱۱۶ مورد آسیب دائم نخاع گردنی در فوتبالیست ها گزارش شده است، که عمده آنها در مدارس عالی فوتبال رخ داده است. و با وجود مراقبتها و آموزشها، و آکادمیک شدن ورزشها از جمله فوتبال، هنوز هم در هر سال  حدود ۳ تا ۱۵ مورد آسیب دائم نخاعی در فوتبال رخ می دهد.

– کشیدگی عضلات و رگ به رگ شدن گردن در ورزش های تماسی شایع است.

– هر ورزشکاری که دامنه کامل حرکات گردن را نداشته باشد از ورزش های تماسی منع می گردد .

– یکی از آسیب های  شایع دیگر گردن، در اثر اصابت به زمین از ناحیه حدفاصل شانه و گردن است به طوری که شانه از یک سو و گردن از سوی دیگر تحت فشار قرار گیرند. در این حالت و در صورت وارد شدن این آسیب به یک ورزشکار، درد شدید ممکن است همراه با مورمور شدن و بی حسی در بازوی او ایجاد گردد.  این احساس کوتاه مدت است و گردن به راحتی حرکت می کند . اگر ورزشکار قادر به کشش کامل و متقارن دست ها و حرکات کامل گردن بدون درد شد می تواند به بازی باز گردد. در صورت تکرار صدمات مشابه ، قبل از برگرداندن ورزشکار به بازی، نیاز به بررسی تشخیصی بیشتر توسط پزشک دارد.

– به منظور پیشگیری از صدمات نخاع گردنی در ورزش های تماسی، همه مربیان ، پرسنل و کادر پزشکی باید استفاده از سر را در حرکت ورزشی منع نمایند .

– وسایل ایمنی باید کاملا متناسب و اندازه باشد و در نوجوانان متناسب با رشد آنها از وسایل جدید و به اندازه، باید استفاده شود .

– بر انجام تمرینات مناسب برای تقویت عضلات گردن باید تاکید گردد .

– صدمات وارده به گردن نیاز به بررسی فوری دارند و باید  در حین انتقال ورزشکار به مراکز پزشکی، تدابیر لازم برای جلوگیری از حرکت گردن و آسیب بیشتر ، بعمل آید .

* آسیب ها و صدمات وارد به پشت:

– صدمات وارد به پشت بدن، در ورزش های تماسی عمدتا در ناحیه کمر ایجاد می شود .

– این آسیب ها بیشتر شامل رگ به رگ شدن و کشیدگی عضلات است ولی آسیب های استخوانی و دیسک نیز دیده شده است . – رگ به رگ شدن و کشیدگی پشت، به دنبال پیچش و خم شدن، در کمر ایجاد می شود .

– درد در ناحیه کمر متمرکز است، و علائم انتشار درد به دیگر نواحی وجود ندارد، ولی برای تایید یا رد کردن احتمال آسیب استخوانی، عکسبرداری از موضع درد لازم است.

– کمردردی که با خم شدن به پشت بدتر می شود می تواند نشانه ای از شکستگی کمان مهره باشد و با رادیوگرافی و اسکن  تشخیص داده می شود.

– درمان این کمر درد شامل محدودیت فعالیت ، تمرینات انعطاف پذیری و کششی و استفاده از کرست کمری – پشتی، می باشد .

* آسیب های وارده به اندام فوقانی :

– شایع ترین صدمات کمربند شانه ای در ورزش های تماسی ، شکستگی  استخوان ترقوه و دررفتگی شانه می باشد.

– شایع ترین استخوانی که در کمربند شانه ای در این ورزش ها دچار شکستگی می شود ترقوه است که در ورزشکاران نوجوان در اثر ضربه مستقیم به ترقوه ایجاد می شود .

–  معمولا  یک سوم(ثلث) میانی ترقوه می شکند و تورم و تغییر شکل واضح پیدا می شود . شکستگی با عکسبرداری تایید می شود.

– برای درمان ، باندا‍ژ به شکل هشت لاتین ( ۸ ) برای عقب نگه داشتن شانه ها مورد استفاده قرار می گیرد، و استفاده از باند آویزان کننده دست برای راحتی بیشتر توصیه می شود .

– بازگشت ورزشکار به میادین ورزشی پس از ۸ هفته و در صورت فقدان علائم بالینی، و جوش خوردن شکستگی و بر اساس تایید تصاویر رادیولو‍‍ژیک، صورت می گیرد .

– به منظور کسب آمادگی ورزشکار برای انجام تمرین های ورزشی، مراحل توان بخشی و حرکات کششی شانه، تحت کنترل و نظارت مربیان، پیش از بازگشت به میدان ورزشی باید انجام گیرد.

* آسیب ها و صدمات وارد به آرنج :

– دررفتگی آرنج به دنبال نیروی بازکننده و فشارنده  در ورزش فوتبال شایع است.

– در صورت بروز این آسیب، در اولین فرصت، با ملایمت و دقت به وضعیت عروقی عصبی، اندام آسیب دیده جا انداخته می شود. پس از  جا اندازی عکسبرداری رادیولوژیک، جهت حصول اطمینان ضروری است.

– بازگشت به ورزش با استفاده از آتل محافظ، ظرف ۳ تا ۶ هفته برحسب دامنه حرکات و کشش، صورت می گیرد .

 

* صدمات وارد شده به دست و مچ ورزشکار :

– صدمات مچ و دست، شامل کشیدگی لیگامان ها یا رباط ها، دررفتگی ، شکستگی استخوان های مچ و انتهای ساعد می باشد .

– بسیار اتفاق می افتد که ورزشکا برای تصاحب توپ، در جدال با بازیکنان تیم حریف بر روی دست خود فرود آید و در اثر سنگینی وزن بدن خود، به دست یا مچ دست او آسیب وارد شود.

– این آسیب با بررسی دقیق حساسیت دامنه حرکت و وضعیت عروق و اعصاب، توسط پزشک مربوطه  تشخیص داده می شود، و در این صدمات، عکسبرداری به پزشک کمک می کند تا آسیب های محتمل بهتر تشخیص داده شده و درمان مناسب انجام گیرد.

– درمان برحسب نیاز و وضعیت فرد است و بازگشت ورزشکار، به تمرینات به شرایطاو بستگی دارد و از الگوی دقیقی تبعیت نمی کند .

– شکستگی انتهای استخوان های ساعد ممکن است پیش از بازگشت به فعالیت های ورزشی، به ۳ ماه استراحت نیاز داشته باشد . – شکستگی های کف دست اگر چرخش نامناسب یا کوتاهی استخوان ها ایجاد نشده باشد ، بدون جراحی درمان می شوند.

–  شکستگی انگشتان در اثر نیروهای پیچشی ، له کننده و خم کننده ایجاد می شوند . جااندازی و آتل بندی برای بسیاری از این صدمات مفید است و امکان برگشت زودتر ورزشکار به میادین ورزشی را فراهم می کند.

 * آسیب های وارده به اندام تحتانی ورزشکار :

– لگن :

لگن، یکی از اعضای حساس بازیکنان فوتبال است که در بازی تحت فشار زیاد قرار می گیرد و ممکن است در اثر افتادن بازیکن با لگن بر روی زمین علاوه بر صدمه به مفاصل لگن، باعث وارد شدن نیروی زیاد به ستون فقرات نیز گردد.

 

– لبه های استخوانی لگن در ورزش های تماسی مانند فوتبال که احتمال برخورد بازیکنان به هم و یا افتادن آنان با لگن بر روی زمین زیاد است، بسیار مستعد آسیب هستند.

– آسیب  وارده به لگن می تواند به صورت کوفتگی یا کنده  و پاره شدن اتصالات عضلات شکمی به استخوان باشد.

–  برای تشخیص این دو حالت از هم،  بررسی شرح حال و معاینه دقیق مصدوم  لازم است.

– کوفتگی به دنبال ضربه مستقیم ایجاد می شود و معمولا با یخ و پد، درمان می شود.

– در ورزشکاران نوجوان ممکن است ناحیه ” اپی فیز ” استخوان ران بلغزد . چنین حالتی یک وضعیت وخیم است که لازم است در هر ورزشکار نوجوانی که درد در ناحیه  لگن یا حتی زانو  وجود دارد، در نظر گرفته شود .

– ران :

ران، یک ورزشکار فوتبال از جمله، اعضای حساسی است که علاوه بر تحمل فشار، ضربه و نیرو های ناشی از برخورد، بخاطر ضربه به توپ و کنترل و مهار توپ یا دویدن، تحت نیروی کششی نیز قرار دارد و عضلات آن منقبض و منبسط می شوند، و به این دلیل، احتمال آسیب دید آن زیاد است و کشیدگی و یا گرفتگی عضلات ساعد و یا ران ورزشکار زیاد است.

–  علیرغم استفاده از پد محافظتی، کوفتگی عضله چهارسر رانی یک آسیب مهم در ورزش های تماسی است.

– ورزشکار اغلب به بازی ادامه می دهد و آسیب اولیه را بی اهمیت می انگارد، ولی  با ادامه خونریزی به داخل ران، عضلات سفت ، متورم و با حرکت، دردناک می شوند .

– در این حالت، سندرم کمپارتمنت می تواند به وجود آید و برای معالجه این آسیب، باید حتما معاینه دقیق صورت گیرد.

– در صورتی که تنها کوفتگی عضله چهارسر رانی وجود داشته باشد،  اقدامات لازم برای کاهش خونریزی، استفاده از باندکشی بی حرکت کردن و کیسه یخ خواهد بود و با نظر پزشکان تیم، در اولین فرصت ، عملیات توان بخشی صورت می گیرد .

– برای پرهیز از صدمه بیشتر به عضله در حال بهبود، بررسی دامنه کامل حرکات متقارن لگن و زانو، پیش از بازگشت به میدان ورزشی، لازم است .

– همانند  تمام ورزش هایی که با دویدن همراهند، کشش عضلات خلف ران ، در فوتبال نیز شایع است. تغییر ناگهانی نیرو می تواند باعث کشش یا حتی پارگی اتصال عضلانی – تاندونی گردد . شدت کشش از پارگی خفیف تعدادی فیبر عضلانی تا پارگی کامل عضله متغیر است .

– برای درمان آسیب وارده به عضلات ران، در ابتدا از یخ و بانداژ فشاری استفاده می شود . با تخفیف درد، عملیات و مراحل، توان بخشی شروع می شود . بازگشت تدریجی به فعالیت با طبیعی شدن ، انعطاف پذیری ، کشش و  افزایش تحمل عضلات صورت می گیرد .

– در فعالیت های توان بخشی، پرهیز از فعالیت های سخت برای جلوگیری از آسیب بیشتر مهم است، و با ادامه تمرینات کششی ، تکنیک صحیح و بانداژ مناسب برای جلوگیری از بازشدن بیش از حد زانو،  بازگشت ورزشکار به شرایط آمادگی، تسریع می گردد.

 

زانو :

– در میان بخشهای تحتانی  ورزشکاران زانو، که امکان حرکات چند جهتی و انعطاف پذیری لازم مانند راه رفتن، دویدن، پرش، دریبل و غیره را به ورزشکار می دهد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

– آسیب و صدمات وارده به زانو در فوتبال و ورزش های تماسی بسیار شایع است . تقریبا تمام ساختمان های زانو می توانند صدمه ببینند که در هر مورد تست های مورد نیاز و اقدامات لازم تشخیصی و درمانی توسط پزشک معالج صورت می گیرد .

– آسیب لیگامان یا رباط های داخلی زانو بسیار شایع است، در این حالت حساسیت موضعی در تمام طول لیگامانی و در انتهای رانی و ساقی آن وجود دارد .

– در صدمات زانو در ورزشکاران نوجوان برای اطمینان از عدم آسیب صفحه رشد، بررسی تصاویر رادیولو‍ژیک ضروری است .

– دررفتگی زانو در ورزشکاران فوتبال، یک آسیب نادر است .

– در صورت در رفتگی زانو، باید در عین محافظت از اندام آسیب دیده، مصدوم سریعاً از زمین خارج شود و در حین انتقال، ساق پا نباید در وضعیت آویزان قرار گیرد و  برای جلوگیری از آسیب شدید، باید جا اندازی زانو در اولین فرصت صورت گیرد .

– در تکمیل اقدامات درمانی و برای بازگرداندن مصدوم به ورزش، با نظر تیم پزشکی تیم،  عملیات توان بخشی نیز صورت می گیرد.

– قوزک :

– قوزک پا نیز مانند زانو و شاید بیش از آن در مانور ورزشکار مخصوصا فوتبالیست ها نقش اساسی دارد.

– صدمات قوزک پا در فوتبال شایع است . علت عمده آن پیچش پا و خم شدن پا یا برخورد و فشار پای بازیکن تیم مقابل بر پای ورزشکار است، که بر ساختارهای لیگامانی پا صدمه می زند.

 – در آسیب های قوزکی، درد در محل قوزک داخلی یا قوزک خارجی بر حسب جهت گردش پا در هنگام آسیب حس می شود، و

احتمال تورم و حساسیت موضعی نیز وجود دارد.

–  در آسیب های قوزک پا، در ۲۴ تا ۴۸ ساعت اول درمان، با توجه به حروف کلمه « Rice » انجام می گیرد.

: Rest استراحت – تحمل وزن در حد توان.

Ice استفاده از یخ ۲۰ دقیقه یا کمتر – چهار بار در روز.

Compression – بانداژ یا آتل هوا.

 Elevation  –  یعنی بالا نگه داشتن عضو مصدوم جهت کنترل ورم، که پس از آن انجام فعالیت های توان بخشی و آماده سازی برای بازگشت به ورزش صورت می گیرد .

 

Read more...

تاریخچه ورزش بانوان در ایران

– به گزارش سایت ورزش ها، با توجه به منابع و نظر کارشناسان اهل فن و محققین و پژوهشگران، دختران به دلیل نقش مادری، در جامعه سهمی بزرگ دارند و ورزش، آنها را برای انجام وظایف مقدس مادری، آماده تر می سازد و سبب می شود، نسلی سالم، پویا و نیرومند به وجود آورند.

– دختران امروز در آینده ، به طورکلی، وظایف و مسئولیت های سنگین، چون خانه داری، بچه داری و تربیت کودک و دوران سخت بارداری و زایمان، و به طور خاص بخشی از کارهای اجتماعی(اداری،خدماتی، فنی، آموزشی، درمانی و …) را بر دوش دارند که هر یک از این وظایف، عضلات قوی و بنیه سالم و نیرومند را می طلبد، زنان رنجور، افسرده و ناتوان هرگز نمی توانند این وظایف مهم و خطیر را انجام دهند.

– حرکت و فعالیت، غریزه طبیعی در انسان است .

– نداشتن تحرک کافی و فعالیت های مناسب بدنی، دستگاه های مختلف بدن را با مشکل روبه رو  می کند. این اشکال با احساس ضعف و تبدیل آن به انواع بیماری ها، نمایان می شود. برای مثال، بالا رفتن سریع ضربان قلب با انجام کوچک ترین حرکت، به خستگی زودرس منجر می گردد و این نشانه های ضعف در دستگاه گردش خون، به ویژه در زنان که قلب کوچک تر، تعداد سلول قرمز کمتر و هموگلوبین کمتری در مقایسه با مردان دارند، با ورزش نکردن وکم تحرکی، به آسانی دیده می شوند.

– دختران از نظر بدنی، دوره های مختلفی در زندگی باید پشت سر بگذارند که این دوره ها تغییرهای زیادی در جسم و روان آنها ایجاد می کند. از این رو، داشتن برنامه ویژه فعالیت های جسمانی و تمرین های ورزشی در این دوره ها، ضروری است .

– فعالیت بدنی و ورزش، موجب افزایش تراکم استخوان می شود.

– زنان در سنین بعد از میان سالی، به دلیل کاهش هورمونی، با کاهش تراکم استخوان و افزایش احتمال دچار شدن به پوکی استخوان، روبه رو می شوند. بنابراین، برای جلوگیری از بروز این عارضه، دختران و زنان به تغذیه و ورزش مناسب نیاز دارند.

– پژوهش های علمی نشان می دهد زنان ورزشکار در مقایسه با زنان دیگر، هنگام بارداری و زایمان، مشکلات کمتری خواهند داشت.

– دختران امروز، همسران و مادران آینده، و بعظا کارگزاران و کارمندان جامعه و همکار مردان در عرصه کارها و فعالیتهای اجتماعی هستند، همان ها که هسته مرکزی خانواده های فردا را تشکیل خواهند داد. بدیهی است، سلامت زن، بر تصویر کلی سلامت خانواده و به تبع آن سلامت جامعه، تأثیر مستقیم می گذارد.
– تأمین بهداشت جسم و روان برای زنان که در زندگی دوره های مختلفی چون بارداری، زایمان و از همه مهم تر پرورش و تربیت فرزندان را پشت سر می گذارند، از اهمیتی والا برخوردار است .

– شخصیت کودک با نگرش های مادر در دوران بارداری شروع به شکل گیری می کند و از آن پس، در آغوش مادر و در کنار او از نظر جسمانی، روانی، اخلاقی، اجتماعی و معنوی رشد و تکامل می یابد.
بی شک، مادر سالم و با نشاط بهتر می تواند از انجام این مسئولیت برآید و خود نیز الگوی عملی و طبیعی سالم تری برای فرزند خویش خواهد بود. همچنین زنان با ورزش کردن می توانند، ویژگی های رفتاری، اخلاقی و شخصیتی مطلوب برای یک زندگی سالم و شاداب به دست آورند.

– در میان کشورهای مشرق زمین، ایران کشوری است که در نظام تعلیم و تربیت خود اولویت زیادی را به ورزش و تربیت بدنی می دهد.

– ایرانیان باستان به اهمیت و ارزش توانایی و سلامتی بدن به عنوان وسیله بسیار مهمی برای فراهم آوردن ارتشی سلحشور و پیروزمند، پی برده بودند.

– هرودوت ، مورخ مشهور یونانی می نویسد: ایرانیان از پنج سالگی تا بیست سالگی سه چیز را می آموختند: ۱- سوار کاری ،۲- تیر و کمان ،۳- راستگویی. جوانان تمرینات روزانه را از طلوع آفتاب با دویدن و پرتاب سنگ و پرتاب نیزه آغاز می کردند، و از جمله تمرینات معمولشان، ساختن با جیره اندک و تحمل گرمای بسیار و پیاده روی های طولانی و عبور از رودخانه، بدون تر شدن سلاح ها و خواب در هوای آزاد بود. سوارکاری و شکار نیز دو فعالیت معمول و رایج بود و پریدن بر روی اسب و فرو پریدن از روی آن در حال دویدن و به طور کلی سرعت و چالاکی، از ویژگی های سوارکاران سوار نظام ایران بود.

– شرح فتوحات قوم آریایی پارت ها و حکومت پانصد ساله آن ها پر از دلاوری ها و کوشش های این مردم است.

– کلمه پهلوان و پهلوانی، ریشه پارتی است که هر فرد زورمند را منتسب به پارت یا پرتو و پهلو دانسته اند.

– پارت ها  مردمی جنگجو و شکارچی بودند.

– هنستین ، مورخ یونانی می نویسد: “پارت ها جنگ و شکار را دوست داشتند. این قوم از دوران طفولیت تا به هنگام کهولت همیشه با ورزش و تمرینات سخت جنگی و شکار بار آمده بودند ” .

  – ورزشهای ایران یا پرشیای باستان مانند هنر نظامی ایرانیان درزمان زرتشتیان ارتباط نزدیکی با مهارتهای دفاعی ورزمی جنگی داشت. درمیان ورزشهای دیگری که در پرشیا رواج داشت چوگان و شمشیربازی سوار بر اسب بود.

 

 

– واژه ورزش در تاریخ ۱۶ شهریور ماه سال ‌ ۱۳۰۶ شمسی،‌ پس از تصویب قانون‌ ورزش‌ اجباری‌ در مدارس‌ ایران، به طور رسمی به معنای امروزی وارد قاموس‌ واژگان‌ دولتی‌ ایران‌ شد، و به تبع آن زنان هم از آن بهره‌مند شدند.

– تاسیس دانشگاه‌ها نیز در پیشبرد و گسترش ورزش در میان دختران کمک بسیاری کرد.

– از دوران محمدرضا پهلوی، مسابقات ورزشی زنان در ایران برگزار شد و حتی اعزا‌م بانوان ورزشکار ایرانی به مسابقات بین‌المللی ورزشی آغاز گشت.

– نمود بارز حضور بانوان ورزشکار ایرانی در مسابقات بین المللی، بازی‌های آسیایی تهران بود که به قصد تبلیغات هم که شده، زنان ورزشکار زیادی از ایران در آن حضور پیدا کردند.

– در زمان حکومت پهلوی به دلیل پایبند نبودن رژیم به مسئله حجاب و پوشش بانوان، زنان نماد فرهنگ اسلامی جامعه نبودند، لذا بسیاری از دختران و زنان با ایمان، میل به حضور در میادین ورزشی نداشتند.

– پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به ویژه با تهاجم عراق به ایران و آغاز جنگ، تا مدتی، بهبود شرایط ورزش بخوبی فراهم نشد، اما پس از مدتی ورزش جدی‌تر گرفته شد و حرکتی نو را آغاز کرد که امروزه به حرفه‌ای یا نیمه حرفه‌ای شدن بسیاری از رشته‌های ورزشی انجامیده است.

– با توجه به شرایط جامعه و حساسیت‌های دینی، مدت‌ها طول کشید تا ورزش بانوان هم بتواند در کنار ورزش آقایان حرفی برای گفتن داشته باشد. ولی موضوع پوشش بانوان ورزشکار ایرانی که جزء لاینفک فرهنگ و شخصیت زن مسلمان است، موجب شده است تا زنان ایرانی نتوانند در مسابقات بین‌المللی برخی رشته‌ها همچون شنا و ژیمناستیک حضور پیدا کنند.این در حالی است که مشاهده می‌کنیم زنان ایرانی در مسابقات اخیر بین المللی حضور موفقی داشته‌اند و علیرغم تمام محرومیت‌ها و محدودیت‌ها، در پی اثبات شایستگی‌ها و توانایی‌های خود گام بر می‌‌‌‌دارند.

– گسترش سالن‌های ورزشی ویژه بانوان، ایجاد پارک بانوان در چند شهر کشور، تعداد قابل توجه دانشجویان دختر در رشته تربیت‌بدنی و گرایش بسیاری از دختران به اشکال مختلف ورزش، باعث توسعه و فراگیر شدن ورزش بانوان کشور و هموار شدن این راه شده است. راهی که از حضور بانوان تکواندوکار محجبه ایرانی در مسابقات آسیایی پوسان کره جنوبی شروع شد و تاکنون که به کسب مدال‌های خوش رنگی برای ورزش بانوان ایران در بازی‌های آسیایی نائل شده‌اند، ادامه داشته است.

– به طور کلی از مشاهده تاریخ ورزش زنان می‌توان دریافت که ورزش زنان، همچون بسیاری دیگر از امور ایشان، به شرایط اجتماعی و فرهنگی زمان و مکان وابسته بوده است و هر جا و هرگاه به زنان میدان وسیعتری برای فعالیت اجتماعی داده شده، ورزش زنان نیز پیشرفت کرده است.

– فارغ از بعد حرفه‌ای و مسابقات و قهرمانی، ورزش برای تمام اقشار یک جامعه، چه زن و چه مرد، نه تنها مفید، بلکه لازم، ضروری و حیاتی است.

 

Read more...

ورزش بانوان

به گزارش سایت ورزش ها، به استناد منابع  تاریخی ورزشی:

– با آغاز قرن بیستم و با تشکیل نخستین مسابقات المپیک نوین، زنان هم در این مسابقات شرکت یافتند.

– در اولین المپیکی که در عصر جدید برگزار شد، تعداد قلیلی زن شرکت کردند اما سال به سال تعداد زنانی که در این مسابقات شرکت می کردند، افزایش یافت. به عنوان مثال در سال ۱۲۷۹ (۱۹۰۰ میلادی) در المپیک پاریس، تعداد زنان شرکت کننده ۶ نفر بودند ولی در المپیک سئول ۱۳۶۷ این تعداد به ۲۴۷۰ نفر زن از ۱۱۹ کشور رسید و این رقم در المپیک بارسلون ۱۳۷۱ نیز افزایش یافت.

 

– سرانجام زنانی که در جوامع کهن و باستانی به شدت از ورزش و حتی تماشای مراسم ورزشی منع  می شدند، فرصت حضور در میادین ورزشی و مسابقات ورزشی پیدا کردند.

ورزش زنان همه مسابقات خاص زنان چه در شکل حرفه ای، آماتور یا ورزش همگانی در تمام رشته های ورزشی را شامل می شود.

– مشارکت زنان در ورزش در اواخرقرن بیستم میلادی، افزایش چشمگیری یافت. این افزایش تحت تاثیر تغییرات فرهنگی جامعه بود که بر برابری جنسیتی تاکید داشت.

– در دنیای امروز شاید هیچ رشته ورزشی که زنان در آن مشارکت نداشته باشند، یا آنکه ورزش ویژه ای برای زنان تلقی شوند یافت نمی گردد، اما میزان این مشارکت در هر رشته ورزشی و هر کشور تفاوت دارد.

– اولین تورنومنت پرتاب نعل اسب برای زنان در آسبری پارکِ نیو جرسی برگزار شد که مارجوری وورهیز برنده این دور از مسابقات شد.

– درسال۱۹۲۰، اولین تیم آمریکاییِ هاکی روی چمن زنان که در سطح بین الملل رقابت داشتند، تیم آل فیلادلفیا بودند.از پذیرش آنها در بازیهای المپیک ۱۹۲۰ بلژیک، ممانعت بعمل آمد، ولی آنها در مسابقات قهرمانی انگلیس شرکت کردند. همچنین درهمان سال شناگران زن، اولین زنان شرکت کننده در مسابقات المپیک بودند که موفق به کسب عناوین قهرمانی شدند.

-“اِثِلدا بلیبتری، بعد از اضافه شدن مسابقات شنای زنان به برنامه های المپیک، در شنای کرال پشت ۱۰۰ یاردی، رکورد جدیدی به ثبت رساند. او در شنای آزاد ۱۰۰ متر و ۳۰۰ متر و ۴ در ۱۰۰ متر امدادی، شرکت کرده و در هر سه مدال طلا را از آنِ خود نمود.

– اِیلین ریگین ۱۴ ساله، در سال ۱۹۲۰برندهء اولین مسابقه تخته پرش ژیمناستیک در المپیک شد. زنان آمریکایی از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۰، کلیهء مدالهای طلا، نقره و برنز را در مسابقات تخته پرش ژیمناستیک در بازیهای المپیک از آنِ خود کردند.

– در سال ۱۹۲۰ ترزا وِلد بلانشارد، توانست در مسابقات المپیک زمستانی، اولین مدال را برای ایالات متحده، به ارمغان آورد و در اسکیت نمایشی، برندهء مدال برنز شد. او را به خاطر افزودن یک پرش نمایشی به برنامه اش بسیار نکوهش کردند.

– تیم حرفه ای سوکر زنان، دیک کِرز، در سال ۱۹۲۰ به ایالات متحده سفر کرده و در آنجا، حریفان مرد خود را مغلوب ساختند.

– سوزان لنگلِن از فرانسه، در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۲۰، دو مدال طلا و یک مدال برنز کسب کرد و نامش به عنوان اولین زن ورزشکار نامدار در صفحه های تاریخ ورزش، ثبت گردید.

– دردهه ۱۹۲۰، باشگاه لِیک پلاسید در نیویورک، برای زنان دانشجو، یک سری مسابقات اسکی را برگزار کرد.

– در سال  ۱۹۲۱در ایالات متحده آمریکا، هلن مینی، در اولین مسابقات قهرمانی شیرجه از روی تخته شیرجه، قهرمان شد. او در سالهای ۱۹۲۲، ۱۹۲۶ و ۱۹۲۷ نیز در همین مسابقات مقام قهرمانی را کسب کرد. او همچنین، در سالهای ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۳، ۱۹۲۵ و ۱۹۲۸ قهرمانی مسابقات شیرجه از روی سکو را نیز از آنِ خود نمود.

– در ماه می ۱۹۲۱، در موناکو، اولین مسابقات المپیکِ زنان برگزار شد.

– در سال ۱۹۲۱ گروهی از زنان فرانسوی، شکل جدیدی از مسابقات ورزشی زنان ، به نام بازیهای المپیک زنان جهان، را ترتیب دادند. این مسابقات در سالهای ۱۹۲۲ و ۱۹۲۳ نیز برگزار شد. در این مسابقات، ۳۰۰ زن از ۵ کشور جهان، در رشته های دو و میدانی و بسکتبال با هم به رقابت پرداختند.

– بِسی کولمن، اولین زن سیاه پوست در جهان است که در سال ۱۹۲۱ موفق به اخذ گواهینامهء خلبانی گردید.

– آندریِن بولاند، اولین زنی است که در سال ۱۹۲۱ بر فراز آندز پرواز کرده است. هواپیمای او از میندوزا در آرژانتین بلند شد و ۱۰ ساعت بعد، در سانتیاگو واقع در شیلی به زمین نشست. او در آن هوای بسیار سرد، به ارتفاع ۷۵۰ ۱۴ پا، پرواز کرد. ارتفاع کوههای اطراف بیش از ارتفاعی بود که هواپیمای او می توانست اوج بگیرد ، بهمین دلیل، او همزمان می بایست مراقب قله کوهها نیز می بود.

– انجمن ورزشکاران ملی زن در سال ۱۹۲۱ در ایالات متحده تاسیس گردید.

– گرترود ترودی اِدِرلی، ۱۴ ساله، در سال ۱۹۲۱ موفق شد در مقابل ۵۰ تن از بهترین شناگران انگلیسی و امریکایی، در مسابقهء بین المللی شنای ۳ مایلی در خلیج نیویورک، قهرمانی را از آنِ خود کند.

– گلِنا کولِت (وار) اولین قهرمانی خود از بین ۶ رکورد خود در مسابقات قهرمانی گلف آماتور ایالات متحده را در سال ۱۹۲۲ بدست آورد. او رکوردهای بعدی خود را در سالهای ۱۹۲۲، ۱۹۲۵، ۱۹۲۸، ۱۹۲۹، ۱۹۳۰ و ۱۹۳۵ به ثبت رساند. مسابقات وار در گلف، به افتخار او نامگذاری شده است.

– انجمن هاکی روی چمن ایالات متحده، که نخستین گروه اجرایی ِ ملی ِ هاکی روی چمن در ایالات متحده امریکاست، در سال ۱۹۲۲ تشکیل شد.

– جِی. آی. کِیو، در مسابقات قهرمانی اُپن اسکواش زنان در بریتانیا، در سال ۱۹۲۲ اولین عنوان قهرمانی را از آنِ خود کرد.

– فدراسیون ملی ورزشکاران حرفه ای و آماتور در سال ۱۹۲۲ تاسیس شد. زنان و مردان، با موقعیتی برابر، استانداردها و مقررات مساوی و برنامه های یکسان، در این فدراسیون به عضویت در آمدند.

– فدراسیون بین المللی زنان ورزشکار، نخستین بازیهای المپیک زنان که شامل ۱۱ مسابقهء دو و میدانی می شد و حدود ۲۰۰۰ ورزشکار از ۶ کشور جهان، از جمله ایالات متحده امریکا، در آن شرکت کرده بودند، را در سال ۱۹۲۲ برگزار کرد.

– لیلیان گاتلین، در ۲۳ اکتبر سال ۱۹۲۲، موفق شد به عنوان نخستین زن، با زمان ۲۷ ساعت و ۱۱ دقیقه، بر فراز قاره امریکا پرواز کند.

– در سال ۱۹۲۲، سیبِل بور، موفق شد با زمان ۱ دقیقه و ۱۷٫۶ ثانیه، ۱۰۰ یارد را با کرال پشت شنا کند.

– اولین مسابقات قهرمانی تنیس زنان استرالیا در سال ۱۹۲۲ برگزار شد.

– در سال ۱۹۲۳، ۲۲% از دانشگاه های ایالات متحده، تیم های ورزشی مختلفی برای زنان دانشجو تشکیل دادند.

– اولین مسابقات المپیک زمستانی در چامونیکس ، فرانسه در سال ۱۹۲۴ برگزار شد و اسکی نمایشی تنها رشته ای بود که زنان در آن به رقابت پرداختند.

– جانت آلِن، ریاست انجمن هاکی اُنتاریو ی زنان در کانادا، در سال۱۹۲۴ برگزیده شد.

– اولین شمارهء مجلهء ورزش زنان در سال ۱۹۲۴ منتشر شد وانتشار آن تا سال ۱۹۳۶ ادامه داشت.

– در سال ۱۹۲۴، سیبل بور، توانست در بازیهای المپیک، ۱۰۰ متر کرال پشت را در زمان ۱:۲۳٫۲ شنا کرده و نخستین زنی بود که موفق شد رکورد مردان را بشکند.

– آیلین ریجین، نخستین زنی است که موفق شد در سال ۱۹۲۴ در بازیهای المپیک، در دو رشته شنا و شیرجه مدال بگیرد. او در سال ۱۹۲۰، که ۱۴ سال سن داشت، موفق شد در بازیهای المپیک آنت ورپ، به عنوان نخستین زن، عنوان قهرمانی شیرجه از روی تخته شیرجه را از آن ِ خود کند. ۴ سال بعد، در سال ۱۹۲۴، در این رشته مدال نقره و در کرال پشت ۱۰۰ متر، مدال برنز را کسب کرده و نخستین ورزشکاری است که توانست در این دو رشته همزمان مدال آوری کند.

مسابقات شمشیر بازی فویل زنان، برای اولین بار در سال ۱۹۲۴  به بازیهای المپیک تابستانی در پاریس افزوده شد.

– هلن ویلز، از امریکا، در بازیهای المپیک ۱۹۲۴ پاریس، موفق به کسب مدال طلا، در دو رشته تنیس تک نفره و دو نفره گردید.

– روث لاو، نخستین زنی است که در سال ۱۹۲۴ موفق به اخذ گواهینامه بین المللی همواپیمای دریایی شد.

– اتحادیه ورزشکاران آماتور، با حضور ۶ تیم، نخستین تورنومنتِ ملی ِ بسکتبالِ زنان را در سال ۱۹۲۴ برگزار کرد.

– در سال ۱۹۲۵ برای نخستین بار بعد از سال ۱۶۶۵، یک سوارکار زن، قهرمانِ مسابقه اسبدوانی ۴ مایلی در شهر نیومارکتگردید،ِیلین جواِل، ۱۸ ساله، با غلبه بر ۴ زن و ۳ مرد حاضر در این مسابقه، توانست در قدیمی ترین مسابقه اسبدوانی در طول تاریخ، قهرمان میدان شود.

 

Read more...

سوپر جام ایران

به گزارش سایت ورزش ها، سرانجام پس از یک دهه توقف و تایید و تکذیب ها، سوپر جام سوم(سال سیزدهم)،فوتبال ایران بین قهرمانان لیگ برتر و جام حذفی بر گزارشد.

سوپر جام فوتبال ایران که در پایان هر فصل، دو تیم شرکت کننده آن از بین تیمهای حاضر در مسابقات لیگ برتر و جام حذفی، یعنی قهرمان هر جام مشخص می شوند، در ابتدای فصل بعد به عنوان یک مسابقه پیش فصل، بین قهرمان لیگ برتر و قهرمان جام حذفی برگزار می گردد.

اولین دوره این جام در سال ۱۳۸۴، بین قهرمان دوجام فصل قبل آن زمان برگزار شد.

در این مسابقه که در تاریخ ۶/۶/۱۳۸۴ یعنی ۴ روز پیش از برگزاری لیگ برتر دوره جدید فوتبال، بین تیم فوتبال فولاد خوزستان به عنوان قهرمان لیگ برتر و تیم صبا باتری تهران به عنوان قهرمان جام حذفی برگزار گردید، تیم صبا باتری تهران موفق شد با نتیجه ۴ بر صفر تیم فولاد خوزستان را شکست داده و قهرمان این دوره سوپر جام فوتبال ایران گردد.

در این یازی ۲ گل از ۴ گل صبا توسط علی دایی زده شد.

در سال ۸۵ به دلیل اینکه قهرمان جام حذفی در پایان فصل قبل مشخص نشده بودبطور طبیعی سوپرجامی هم برگزارنشد.

در سال ۸۶ که تیم های سایپا و سپاهان اصفهان، قهرمان لیگ برتر و جام حذفی شده بودند، قرار بود طبق برنامه، پیش از آغاز لیگ فصل جدید، دو تیم در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم بروند اما به دلیل تغییر ورزشگاه محل برگزارى بازی از آزادی تهران به ورزشگاه شهید درخشان رباط کریم،،چند روز مانده به مسابقه، توسط فدراسیون فوتبال، دو باشگاه سایپا و سپاهان با تغییر ورزشگاه محل بازی،مخالفت کرده و حاضر به برگزاری مسابقه نشدند و به این دلیل سوپر جام ۸۶ برگزار ند.

با  توجه به قهرمانی پرسپولیس در جام حذفی و استقلال در لیگ برتر، دیدار سوپرجام  سال ۸۷،باید بین این دو تیم پرطرفدار تهرانی  و کشور،برگزار می‌شد. ولی این دیدار حساس سوپر جام، به دلیل اردویی که پرسپولیسی‌ها در آن ایام، در کشور اسپانیا برپا کرده بودند، لغو شد، و بدین تریب سریال برگزار نشدن سوپرجام ها دو باره تکرار شد و سوپر جام ۱۳۸۷ نیز برگزار نگردید.

باشگاه سپاهان که در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ چند بار قهرمان لیگ برتر یا جام حذفی شده بود، تلاش زیادی برای برگزاری سوپرجام کرد و حتی پس از درگذشت ناصر حجازی، دروازه بان نام آور تیم ملی فوتبال کشور، پیشنهاد نامگذاری سوپر جام به نام ایشان را داد، ولی موفق به جلب موافق مسئولین فدراسیون و برگزاری مسابقات سوپر جام نشد.

در پایان فصل منتهی به سال ۱۳۹۴، تیمهای فوتبال سپاهان اصفهان و ذوب آهن اصفهان به ترتیب قهرمان لیگ برتر فوتبال و جام حذفی شدند و علیرغم تعیین تاریخ برگزاری مسابقه سوپرجام، این بازی احتمالابه دلیل اینکه دو تیم باید در هفته دوم لیگ برتر فصل جدید،به مصاف هم می‌رفتند لغو شد، تا سریال برگزارنشدن سوپرجام همچنان ادامه یابد.

سرانجام  با  قهرمانی تیم فوتبال استقلال خوزستان در لیگ برتر و تیم ذوب آهن اصفهان درجام حذفی در پایان فصل منتهی به تیر ماه ۱۳۹۵،  مقررشد که ۶ روز قبل از شروع فصل جدید، دیدار قهرمانان در مسابقه سوپر جام ۹۵ در  ورزشگاه فولادشهر  اصفهان برگزار گردد و از گذشت بیش از یک دهه، مسابقات سوپر جام مجدا از سر گرفته شود، که در نهایت این دیدار برگزار شو  و تیم ذوب آهن اصفهان با نتیجه ۴ بر ۲ بر استقلال خوزستان پیروز گردیده و قهرمان سوپرجام دوم در سال ۹۵ شد.

 

در فصل اخیر لیگ برتر فوتبال منتهی به بهار ۹۶ که تیمهای فوتبال پرسپولیس تهران قهرمان لیگ برتر شانزدهم و تیم نفت تهران قهرمان جام حذفی شدند، مسابقه سوپر جام در تاریخ ۳۰/۴/۹۶، در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد و تیم پرسپولیس که تازه از اردوی تدارکاتی اوکراین برگشته بود، با استفاده از برخی بازیکنان جدید خود، در یک بازی هماهنگ و تماشاگر پسند، موفق شد تیم نفت تهران را با نتیجه پر گل ۳ بر صفر شکست دهد، تا در آستانه آغاز فصل جدید با روحیه ای بالا وارد بازیهای لیگ هفدهم گردد.

 

مسابقه سوپر جام  به صورت تک بازی  و مانند بازی حذفی یک مرحله می‌باشد و چند روز پیش از آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر برگزار می‌شود، و باید برنده مسابقه در پایان بازی مشخص گردد، در صورت تساوی در پایان ۹۰ دقیقهف بازی به وقت اضافه می کشد و در صورت تساوی، با ضربات پنالتی ب نده تعیین می گردد.

* در صورتی قهرمان لیگ برتر و جام حذفی هر دو یک تیم باشد،نایب قهرمان جام حذفی به عنوان تیم دوم سوپر جام انتخاب می گردد.

* ورزشگاه محل برگزاری مسابقه سوپر جام، توسط سازمان لیگ انتخاب می‌شود.

* جدول نتایج  مسابقات ادوار سوپر جام ایران:

ردیف

سال

ورزشگاه قهرمان لیگ برتر

نتیجه

قهرمان جام حذفی

جام

 

۱

 

۱۳۸۴

 

شهید دستگردی فولاد خوزستان ۴-۰ صبا باتری تهران
۲ ۱۳۸۵ استقلال  

 

برگزار نشد

سپاهان
۳ ۱۳۸۶ شهید درخشان سایپا سپاهان
۴ ۱۳۸۷ آزادی پرسپولیس استتقلال
۵ ۱۳۸۸  

استقلال ذوب آهن
۶ ۱۳۸۹ سپاهان پرسپولیس
۷ ۱۳۹۰ سپاهان پرسپولیس
۸ ۱۳۹۱ سپاهان استقلال
۹ ۱۳۹۲ استقلال سپاهان
۱۰ ۱۳۹۳ فولاد تراکتور سازی
۱۱ ۱۳۹۴ فولاد شهر سپاهان ذوب آهن
 

۱۲

۱۳۹۵ فولاد شهر استقلال خوزستان ۴-۲

ذوب آهن

 
 

۱۳

۱۳۹۶

آزادی پرسپولیس ۰-۳ نفت تهران

Read more...
قوانین فوتبال,قوانین بازی فوتسال,دانلود قوانین فوتبال,خلاصه قوانین فوتبال,قوانین جدید فوتبال,قانون عبور توپ از خط دروازه,قوانین داوری فوتبال,قوانین 17 گانه فوتبال,تعداد داوران فوتبال

قوانین فوتبال

قوانین فوتبال – قوانین ۱۷ گانه فوتبال

قوانین فوتبال

به گزارش سایت ورزش ها، و به استناد منابع ورزش فوتبال، ورزش فوتبال نیز مانند سایر ورزشها قوانین و مقررات خاص خود را دارد که از بدو پیدایش این رشته ورزشی به مرور زمان تکامل یافته است.

– درایتالیای دوره رونسانس وضع چنین نبود(آنتونیو اسکائینو) نخستین کسی است که کتابی به عنوان (کتاب توپ بازی)،انتشار داد.

-این کتاب که عموما از بازیهای توپ حرف می زند از فوتبال هم سخن به میان می آورد و مجموعه قواعد آن را هم بیان می کند.

– مختصری از این قواعد بقرار زیر است:
– توپی که بکار برده می شد پر از باد بود و حداکثر ۱۰ اونس وزن داشت.

 

– طول زمین بازی چندان بود که انسان هر چه نیرومند می بود نمی توانست سنگی را از این سر به آن سر زمین بیندازد.

– عرض زمین معادل نصف طول آن بود.

– خود بازی هم تا اندازه ای به راگبی امروز شباهت داشت.

– تعداد بازیکنان از ۲۰ تا ۴۰ نفر متغیر بود.

– در این سر و آن سر زمین تیری جای داده میشد.

– هر گروهی لباس متفاوت داشت .

– برای آنکه بازی آغاز بشود توپ را به وسط زمین می آوردند و برای شروع بازی قرعه کشی می کردند.

– هر یک از دسته ها برای خودش کاپیتان داشت.

– ترتیب و آرایش دستهها تقریبا مثل امروز بود.
– فوتبال در اواخر قرن نوزده در همه اروپا بازی میشد و هر جا هم قوانین و مقررات خاصی داشت.

 

– در سال ۱۸۶۳ انجمنی به نام انجمن فوتبال در انگلیس تشکیل شد و اولین قوانین فوتبال وضع شد.

– در سال ۱۸۷۰ در انگلستان تعداد بازیکنان هر تیم مشخص گردید .
– در سال ۱۹۰۴ (فدراسیون جهانی فوتبال) تاسیس شد.

– دو سال بعد از این تاریخ، انجمن فوتبال انگلیس نیز به این فدراسیون پیوست.

– انگلیس پس از جنگ جهانی اول به خاطر بخاطر اینکه نمی خواست با دشمنان پیشین خود مثل آلمان ,اتریش و مجارستان همکاری داشته باشد خود را از فدراسیون جهانی فوتبال کنار کشید،ولی مجددا در سال ۱۹۲۴ به آن ملحق شد.
– جام جهانی شاید مهمترین واقعه در تاریخ فوتبال باشد که از سال ۱۹۳۰ برای اولین باردراروگوئه آغاز شد.

– اولین جام جهانی ، به نام مبتکر و بانی فرانسوی آن، جام ژول ریمه، نامیده شد.

– این مسابقات هر چهار سال یکبار صورت می گیرد.

– قوانین و مقررات فوتبال از سال۱۸۶۳، به شکل امروزی رایج گردید.

– قوانین فوتبال در طی این سالها تغییرات تکاملی خود را طی کرد و در سال۱۹۳۸ به صورت قوانین هفده گانه در آمد.

– برای مثال، در سال۱۸۶۳ میلادی دروازه فوتبال دو تیر عمودی با عرض۵۷/۴ متر بود و تیر افقی نداشت.

– عرض دروازه ها در سال۱۸۶۶ به۵/۵ متر افزایش یافت و طنابی نیز در بالای آن به جای تیر افقی بستند.

– در سال۱۸۷۵ میلادی اندازه دروازه ها به صورت فعلی در آمد.

– تا سال۱۸۷۱ دروازه بان اجازه نداشت برای گرفتن توپ از دستهایش استفاده کند.

– در سال۱۹۱۳ دروازه بان می توانست تا خط وسط زمین برای گرفتن توپ از دست استفاده نماید که پس از آن به گرفتن توپ با دست در محوطه جریمه(پنالتی) محدود گردید و به شکل امروزی در آمد.

قوانین ۱۷گانه فوتبال

* قوانین هفده گانه بازی فوتبال :

– قانون اول زمین بازی:

– زمین بازی یک مربع مستطیلی است که طول آن از۹۰ تا۱۲۰ متر و عرض آن از۴۵ تا۹۰ متر متغیر است.

 

– در مسابقات بین المللی و رسمی طول زمین نباید بیش از۱۱۰ و کمتر از۱۰۰ متر و عرض آن نباید بیشتر از۷۵ و کمتر از۶۴ متر باشد.

– زمین بازی به وسیله یک خط عرضی به دو قسمت مساوی تقسیم می شود.

– مرکز زمین به وسیله علامت مشخص می گردد و دایره ای به شعاع۱۵/۹ متر از این مرکز رسم می شود.

– قسمت طولی زمین را خط اوت و بخش عرضی آن را خط  دروازه می نامند.

– در انتهای زمین بازی و در روی خط عرضی، از تیر دروازه، ۵/۵ متر به دو طرف گوشه زمین پیش می رویم.

– مستطیلی که از عمود کردن دو خط ۵/۵ متری بر دو نقطه ای که هر کدام به فاصله۵/۵ متر از تیرها قرار دارند تشکیل می شود، محوطه دروازه نام دارد.

– محوطه جریمه:

– در روی خط دروازه و به فاصله۵/۱۶ متر از تیرهای دروازه، دو خط به طول  ۵/۱۶ متر عمود می کنیم که خط موازی با خط دروازه را قطع نماید.

– نقطه پنالتی باید در فاصله۱۱ متری عمود بر مرکز دروازه رسم شود.

– از نقطه پنالتی به شعاع۱۵/۹ متر دایره ای رسم می شود که در خارج از محوطه جریمه، قوس جریمه را به وجود می آورد.

دروازه ها :

– دروازه ها در وسط خط دروازه  قرار دارند که از دو تیر عمودی و یک تیر افقی تشکیل می شوند. فاصله داخلی این دو تیر عمودی از یکدیگر۳۲/۷ متر و ارتفاع تیر افقی از زمین ۴۴/۲ متر است. عرض تیرهای دروازه نباید بیشتر از۱۲ سانتی متر باشد.

 

قانون دوم (توپ):

 

توپ بازی باید گرد و قسمت خارجی آن از چرم یا از جنس دیگری باشد ولی نباید جنسی به کار رود که برای بازیکنان خطر ایجاد کند.

– محیط توپ نباید بیش از۷۱ سانتی متر و کمتر از۶۸ سانتی متر باشد.

– وزن توپ در موقع شروع بازی نباید بیش از۴۵۳ گرم و کمتر از۳۹۶ گرم باشد.

قانون سوم (تعداد بازیکنان):

 

– تعداد بازیکنان هر یک از دو تیم۱۱ نفر است و یکی از این۱۱ نفر دروازه بان است.

– در مسابقات رسمی می توان۳ بازیکن را تعویض نمود.

– در مسابقات دوستانه و غیر رسمی با توافق طرفین می توان تعداد بیشتری بازیکن را تعویض نمود.

– در مسابقات رسمی، برای بازیکنی که از زمین اخراج می شود نمی توان جانشینی وارد بازی کرد و بازیکنی که تعویض می گردد مجددا نمی تواند وارد بازی شود.

– حداقل تعداد بازیکنان برای آنکه بتوان مسابقه را شروع نمود، هفت نفر است.

قانون چهارم(وسایل بازیکنان):

طبق مقررات بین المللی، وسایل معمولی بازیکن عبارت اند از:

الف: پیراهن، شورت، جوراب و کفش

قبل از مسابقات رسمی و بین المللی، داور یا کمکهای او وسایل بازیکنان را کنترل می کنند.

ب: بازیکن نباید چیزی بپوشد که برای سایر بازیکنان ایجاد خطر بکند.

ج: جنس پلهای کفش بازیکنان بایستی از چرم یا لاستیک و در عرض کفش به کار رفته باشد و نباید کمتر از۷/۱۲ میلیمتر پهنا داشته باشد. استوک ها ممکن است به کفش چسبیده یا به وسیله پیچ نصب شود.

د: رنگ لباس دروازه بان باید با رنگ لباس سایر بازیکنان دو تیم و داوران تفاوت داشته باشد.

قانون پنجم(داور):

برای قضاوت هر بازی یک داور تعیین می شود.

– در این بازی دوکمک داور به او کمک می نمایند.

 

– در بازیهای رسمی یک داور ذخیره نیز وجود دارد.

– اختیارات داور در مورد مجازات بازیکنان از زمانی که وارد زمین بازی می شود شروع می گردد.

– این اختیارات حتی در مورد خطاهایی که هنگام خارج شدن توپ یا توقف توپ در زمین انجام می گیرد، گسترش می یابد.

-داور باید با کمک دو داور خط، قوانین را اجرا کند و هر بازیکنی را که به عقیده او به سبب رفتار خشن و اشتباه در بازی یا صحبت اعتراض آمیز مقصر است، اخطار داده و یا از زمین بازی اخراج نماید.

 

– داور باید هرگونه بد رفتاری و کردار نامطلوب تماشاچیان، سرپرستان، بازیکنان ذخیره یا اشخاص دیگر را که در زمین بازی یا در مجاورت آن، و در هر موقع از بازی و پس از بازی رخ میدهد، جهت اتخاذ تصمیم و اقدامات مقتضی به مقامات برگزار کننده گزارش نماید.

قانون ششم(داوران خط):

– برای هر بازی دو داور خط تعیین می شود و وظایف آنها تابع تصمیمات داور است.

– آنها باید نشان دهند که چه موقع توپ از بازی خارج گردیده و کدام طرف بایستی ضربه کرنر و ضربه دروازه و پرتاب اوت را انجام دهد.

 

 

– داوران خط باید  برای ادامه بازی بر طبق قوانین به داور کمک نمایند.

– در مواقعی که داور مشاهده نماید که داور خط وظیفه ناشناس است و نادرست عمل می کند، نفر دیگری را به جای او انتخاب می کند.

– داور خط باید دارای پرچم باشد؛ این پرچم را میزبان که بازی در زمین او انجام می شود، تهیه می کند.

– طبق تصمیمات برد بین المللی، داور خط باید توجه داور وسط را نسبت به خطاهایی که در قانون پیش بینی شده و تصور می نماید که داور آنها را ندیده است، جلب نماید.

– ولی داور است که تصمیم لازم را اتخاذ و اعلام می نماید.

– در مسابقات رسمی و بین المللی داوران خط نیز از کشورهای بی طرف انتخاب می شوند.

قانون هفتم(زمان بازی):

– مدت زمان بازی در رده بزرگسالان، جوانان و نوجوانان دو وقت   ۴۵ دقیقه ای است، ولی ممکن است با توافق طرفین(در مسابقات غیر رسمی) این مدت تغییر یابد.

– تصمیم گیری درباره وقت های تلف شده که در نتیجه حوادث مختلف اتفاق افتاده وبه هر نیمه وقت بازی اضافه می شود،  با داور خواهد بود.

– در صورتی که پنالتی در آخر وقت هر نیمه اتفاق بیفتد، باید وقت لازم برای زدن ضربه پنالتی اضافه شود.

– زمان استراحت بین دو نیمه اصولا۱۰ دقیقه است، اما داور حق دارد این زمان را تا ۱۵ دقیقه افزایش دهد.

– در مسابقات حذفی  باید حتما یکی از دو تیم باید برنده شود.

– در صورتی که در مسابقات حذفی دو تیم در وقت قانونی بازی به نتیجه ی مساوی برسند، قانون دو وقت پانزده دقیقه به اجرا در می آید.

– به این ترتیب که دو وقت پانزده دقیقه به زمان بازی افزوده می شود و اگر بعد از این دو وقت هم دو تیم مساوی شوند بازی به ضربات پنالتی کشیده می شود.

 

قانون هشتم(شروع بازی):

-انتخاب ضربه شروع و زمین بازی، با قرعه کشی(پرتاب سکه) انجام می شود و برنده می تواند زمین یا توپ را انتخاب کند.

 

– با علامت داور، بازی شروع می شود.

– توپ باید در مرکز زمین بدون حرکت قرار گرفته باشد و ضربه به طرف زمین مقابل زده شود.

– در موقع شروع ، بازیکنان تیم مقابل باید در پشت دایره  مرکزی و به فاصله ۱۵/۹ متری قرار گیرند.

– تا زمانی که توپ زده نشده و به اندازه محیطش مسافت طی نکرده و در بازی قرار نگرفته باشد، نباید داخل محوطه شوند.

– بازیکنی که به توپ ضربه زده است حق ندارد تا وقتی که بازیکن دیگری آن را لمس نکرده، دو مرتبه با توپ بازی کند.

– پس از گل شدن توپ، برای شروع مجدد بازی، به ترتیبی که در بالا گفته شد بازی را بازیکنی از دسته ای که گل خورده است شروع خواهد کرد.

– بعد از نیمه اول در موقع شروع مجدد بازی برای آغاز نیمه دوم، بعد از اینکه تیم ها جای خود را عوض نمودند، بازی به وسیله یکی از نفرات تیم مقابل که بازی را ابتدا شروع کرده بود، شروع خواهد شد.

– هنگامی که توپ از زمین خارج نشده باشد ولی به هر دلیلی که در قانون پیش بینی نشده است بازی قطع گردد، برای شروع مجدد، داور توپ را در همان محل بین دو بازیکن رها می کند.

– اگر قبل از اصابت توپ به زمین، بازیکنی به آن ضربه بزند، داور رها کردن توپ را تکرار می کند.

– در هنگام رها کردن توپ اگر پس از اینکه توپ زمین را لمس نمود توسط بازیکن مدافع وارد دروازه خودشان شود گل محسوب نمی شود. زیرا توپ به کس دیگری برخورد نکرده، در این حالت ضربه کرنر اعلام می گردد. – ولی اگر توپ توسط بازیکن حریف وارد دروازه شود گل محسوب می شود.

– اگر توپ با ضربه شروع بازی مستقیما وارد دروازه مقابل گردد گل محسوب می شود.

 

قانون نهم(توپ در بازی و خارج از بازی):

– وقتی توپ خارج از بازی محسوب می شود که تمام توپ از خطوط محدوده زمین، چه از روی زمین و چه در هوا، گذشته باشد یا بازی توسط داور متوقف شده باشد.

– توپ در تمام موارد دیگر، از شروع تا ختم مسابقه، داخل بازی محسوب می شود.

– در موارد زیر نیز توپ داخل بازی محسوب می شود:

–  چنانچه توپ به یکی از قسمتهای تیر دروازه(عمودی یا افقی) یا میله پرچم گوشه برخورد کرده باشد و در زمین باقی بماند.

– اگر توپ به داور یا کمک داوران در داخل زمین برخورد کند و در زمین باقی بماند. زیرا داور در بازی فضای خالی تلقی می شود.

–  اگر اعمالی که نقض قانون است اتفاق بیفتد و داور تصمیمی را اعلام نکرده باشد.

 

* قانون دهم(روش امتیاز دادن):

– وقتی که تمام توپ از روی خط دروازه و از بین دو تیر عمودی دروازه و زیر تیر افقی دروازه بگذرد، در صورتی که با دست حمل نشده باشد گل محسوب می شود.

– تیمی که بیشتر گل زده باشد برنده بازی محسوب می شود.

– اگر طرفین هیچ گلی نزده باشند یا تعداد گل های زده آنها برابر باشد، بازی مساوی خواهد شد.

– در مسابقات دوره ای که بازی نباید حتما برنده ای داشته باشد، به تیم پیروز سه امتیاز داده می شود.

– اگر دو تیم مساوی شدند به هر یک از آنها یک امتیاز داده می شود.

– تیم بازنده امتیازی دریافت نمی کند.

 

قانون یازدهم(آفساید):

– اگریک بازیکن، از توپ به دروازه حریف نزدیکتر باشد، در وضعیت آفساید خواهد بود.

 

 

 

موارد استثناء آفساید:

– بازیکن در زمین متعلق به تیم خودش قرار گرفته باشد.

 

– اگر بازیکنی از تیم مقابل به خط دروازه خودشان نزدیکتر از بازیکن مفروض باشد.

– بازیکن تاثیری در بازی نداشته باشد، به عنوان مثال، اگر بازی در سمت چپ زمین در جریان است، او در سمت راست زمین باشد.

– اگر مستقیما توپ را از ضربه کرنر، پرتاب اوت یا پرتاب داور دریافت نموده باشد.

– نکته قابل توجه و بسیار مهم این است که نباید در لحظه ای که بازیکن توپ را به دست می آورد، در باره آفساید قضاوت شود؛ بلکه زمان قضاوت لحظه ای است که بازیکن هم تیمی او توپ را به طرف بازیکن می زند.

– اگر یک بازیکن در لحظه ای که همبازی او به توپ ضربه می زند یا ضربه آزاد زده می شود، داخل منطقه آفساید نباشد و بعد از ضربه به منطقه آفساید وارد شود و توپ را به دست آورد، آفساید محسوب نخواهد شد. – جریمه آفساید یک ضربه غیر مستقیم است که به تیم حریف داده می شود.

 

قانون دوازدهم(خطا ها و رفتار ناشایسته):

– بازیکنی که عملا هر یک از ۹ خطای زیر را انجام دهد، خطاکار محسوب می شود:

–  لگد زدن یا اقدام به لگد زدن به بازیکن حریف.

– پشت پا زدن، پرتاب کردن یا اقدام به پرتاب کردن با پا، یا متوقف شدن در جلو یا عقب حریف.

– پریدن بر روی حریف.

– تنه زدن خطرناک.

– تنه زدن به حریف از عقب مگر در موقعی که حریف راه را سد کرده باشد.

– کتک زدن حریف یا اقدام به این کار یا تف انداختن.

– گرفتن حریف با دست یا با هر قسمت از بازو.

– هُل دادن.

– دست زدن به توپ، حمل کردن، زدن، بردن توپ با دست و بازو(این قسمت شامل دروازه بان در محوطه جریمه نخواهد بود).

اگر این ۹ خطا اتفاق افتاد، خطا کننده با یک ضربه آزاد مستقیم تنبیه می شود.

– ضربه را بازیکن حریف از نقطه ای که خطا اتفاق افتاده است می زند.

– اگر این خطاها در داخل محوطه دروازه اتفاق افتاده باشد جریمه اش یک ضربه پنالتی است.

 

قانون سیزدهم(ضربه های آزاد):

ضربات آزاد دو نوع هستند:

– ضربه آزاد مستقیم(یک ضرب):

– اگر بر اثر این ضربه، توپ مستقیما وارد دروازه حریف شود گل محسوب می شود.

– ضربه آزاد غیر مستقیم(دو ضرب):

– اگر بر اثر این ضربه توپ مستقیما وارد دروازه شود گل محسوب نمی شود، مگر اینکه در بین راه توپ به نفر دیگری برخورد کند یا به وسیله او لمس و بعد وارد دروازه شود.

– در هنگامی که  بازیکنی می خواهد ضربه آزاد مستقیم  یا غیر مستقیم را از داخل محوطه جریمه خودی بزند، تمام بازیکنان تیم مقابل باید در خارج محوطه جریمه قرار گرفته باشند.

– فاصله بازیکنان تیم مقابل از توپ باید ۱۵/۹ متر باشد.

– توپ باید در نقطه معین بدون حرکت باشد تا ضربه زده شود.

– زننده توپ نباید بعد از زدن توپ، دوباره با توپ بازی کند مگر اینکه نفر دیگری آن را لمس یا با آن بازی کرده باشد.

– داور برای متمایز ساختن ضربه مستقیم از ضربه غیر مستقیم، وقتی که ضربه آزاد غیر مستقیم را اعلام می کند باید دست خود را به علامت دو ضرب بالای سر خود بلند کند و تا وقتی که ضربه زده نشده، دست خود را بالا نگه دارد.

خطاهایی که جریمه آنها یک ضربه آزاد غیر مستقیم است عبارتند از:

– بازی کردن  به گونه ای که به عقیده داور خطرناک تشخیص داده شود، مثلا هنگامی که توپ در اختیار دروازه بان باشد و بازیکن آن را با پا بزند.

– تنه زدن صحیح و با شانه، زمانی که توپ در اختیار بازیکن نباشد و بازیکن سعی نکند با توپ بازی کند.

– بازیکن با توپ بازی نکند ولی مخصوصا جلوی راه بازیکن را سد کند و یا با دویدن خود را بین توپ و بازیکن حریف قرار دهد.

– تنه زدن به دروازه بان، مگر آنکه دروازه بان از محوطه دروازه(جریمه) خارج شده باشد یا راه بازیکن مقابل را سد کرده باشد یا اینکه بازیکن در داخل محوطه جریمه توپ را در اختیار داشته باشد.

– اگر دروازه بان اعمال زیر را انجام دهد:

– توپی را که بازیکن خودی با پا به طرف او شوت کرده است با دست بگیرد.

– در حالی که توپ را در اختیار دارد بیش از چهار قدم بردارد و آن را بعد از برداشتن چهار قدم دوباره به زمین بزند یا  به هوا پرتاب بکند و آن را دوباره بگیرد، بدون اینکه بازیکن دیگری با توپ بازی کند.

– توپ را با دست در اختیار داشته باشد و بازی را از نظر تاکتیکی به تعویق بیندازد و داور تشخیص دهد که با این تعویق انداختن، یک برتری غیر قانونی برای تیم او به وجود می آید. معمولا مدت زمان قانونی در اختیار داشتن توپ با دست توسط دروازه بان ۶ ثانیه است.

– در این حالت یک ضربه غیر مستقیم از مکانی که خطا اتفاق افتاده است به تیم مقابل داده می شود.

– خارج از محوطه جریمه توپ را لمس کند یا در اختیار خود بگیرد.

– همان طور که در قانون آفساید نیز گفته شد، جریمه آفساید یک ضربه غیر مستقیم برای تیم مقابل است.

* قانون چهاردهم(پنالتی):

– ضربه پنالتی از نقطه پنالتی که در فاصله۱۱ متری عمود بر مرکز دروازه واقع است، زده می شود.

– در موقع زدن ضربه پنالتی، تمام بازیکنان غیر از زننده ضربه پنالتی و دروازه بان،  باید داخل زمین  بازی و خارج از محوطه جریمه و پشت قوس جریمه قرار بگیرند.

– ضربه پنالتی باید به طرف جلو زده شود.

– زننده ضربه، اجازه ندارد دو بار با توپ بازی کند، مگر اینکه توپ به نفر دیگری تماس پیدا کند یا زده شود.

– دروازه بان باید قبل از زدن ضربه روی خط دروازه قرار گیرد.

 

 

– توپ وقتی در بازی خواهد بود که یک دور محیط خوش را طی نماید و اگر مستقیما وارد دروازه شود گل محسوب می شود.

– اگر داور قبل از تمام شدن نیمه اول و آخر وقت بازی، ضربه پنالتی اعلام کرد، تا وقتی که ضربه پنالتی زده نشود بازی پایان نمی پذیرد.

– هرگاه بازیکنان تیمی که ضربه پنالتی بر ضد آنها زده می شود خطایی مرتکب شوند، مثلا در هنگام زدن ضربه در محوطه جریمه و یا درون قوس حضور داشته باشند، تصمیمات زیر گرفته می شود:

– اگر توپ گل نشود، ضربه پنالتی تکرار می شود.

– اگر توپ گل شود، گل قبول می شود.

هرگاه بازیکنان تیم زننده ضربه پنالتی خطایی مرتکب شوند، اگر ضربه پنالتی گل شود گل قبول نمی شود و ضربه پنالتی تکرار می شود.

– در صورتی که پس از زدن ضربه پنالتی توپ پس از برخورد با تیرهای عمودی و افقی به زمین باز گردد، زننده ضربه مجددا نمی تواند توپ را به دروازه بزند ولی سایر بازیکنان می توانند از آن استفاده کنند.

– در صورتی که پس از برخورد توپ به تیر دروازه، بازیکن مهاجم دوباره از آن استفاده کند، با یک ضربه آزاد غیر مستقیم جریمه می شود.

– روش زدن ضربه پنالتی برای تعیین نتیجه بازی:

در مسابقات حذفی یا مسابقاتی که دو تیم از هر نظر با یکدیگر مساوی هستند، ضربات پنالتی تعیین کننده نتیجه بازی خواهد بود.

– در این صورت پس از خاتمه وقت قانونی و اضافی، به طریق زیر پنالتی ها زده می شود:

– داور دروازه ای را که باید ضربات پنالتی در آن زده شود انتخاب می کند.

– داور برای تعیین اینکه کدام تیم اول ضربه را بزند، بین کاپیتانهای دو تیم با سکه قرعه کشی می کند.

– هر تیم ابتدا باید پنج ضربه پنالتی بزند. ضربه ها به طور یکی در میان، توسط دو تیم زده می شود.

– اگر بعد از اینکه هر دو تیم پنج پنالتی زدند تعداد گلهایشان مساوی بود، بایستی پنالتی زدن ادامه پیدا کند تا یکی از تیم ها تعداد گلهایش بیشتر شود.

– هر بازیکن فقط می تواند یک بار ضربه پنالتی را بزند مگر اینکه تمام افراد واجد شرایط تیم یک پنالتی زده باشند.

– اگر در طول بازی بازیکن یا بازیکنانی از تیمی اخراج شود در هنگام ضربه پنالتی تیم مقابل نیز باید به همان تعداد بازیکن خود را از لیست پنالتی  خط بزند.

– در صورتی که دروازه بان در حین گرفتن ضربات پنالتی مصدوم شود و از جانشین استفاده نشده باشد، می توان دروازه بان را با دروازه بان ذخیره تعویض کرد.

– در غیر این صورت از سایر بازیکنان می توان به عنوان دروازه بان استفاده نمود.

قانون پانزدهم(پرتاب اوت):

– هرگاه تمام توپ از خطوط طولی زمین، چه از روی زمین و  چه از روی هوا بگذرد،خارج از بازی محسوب می شود.

– برای شروع مجدد به وسیله یکی از بازیکنان تیم مقابل تیمی که آخرین بار توپ را لمس یا بازی کرده، از نقطه ای که توپ خارج شده به داخل زمین پرتاب می شود.

– پرتاب کننده باید هنگام پرتاب رو به زمین باشد و یک قسمت از هر دو پای او روی خط یا خارج از خط قرار گرفته باشد و زمین را لمس نماید.

– پرتاب کننده باید از هر دو دست استفاده کند و توپ به محض وارد شدن به میدان داخل بازی خواهد بود.

– پرتاب کننده حق ندارد بلافاصله بعد از پرتاب توپ با آن بازی کند، مگر اینکه توپ با بازیکنان دیگر تماس پیدا کرده باشد یا با آن بازی شده باشد.

– اگر توپ از پرتاب اوت مستقیما وارد دروازه شود، گل محسوب نخواهد شد.

– اگر توپ طبق مقررات پرتاب نشود، خطا محسوب شده وپرتاب توپ به دسته مقابل واگذار خواهد شد.

– چنانچه بازیکن پرتاب کننده اوت قبل از اینکه توپ به وسیله بازیکن دیگری لمس یا با آن بازی شود به آن ضربه بزند، خطا انجام داده است و از آن نقطه یک ضربه آزاد غیر مستقیم به تیم مقابل داده می شود.

– در صورتی که توپ از اوت به خارج زمین پرتاب شود، پرتاب تجدید می شود.

قانون شانزدهم(ضربه دروازه):

– هر گاه تمام توپ توسط یکی از بازیکنان تیم مهاجم، خارج از دو تیر عمودی دروازه، چه از روی زمین وچه از هوا، از خط دروازه عبور داده شود، برای شروع مجدد بازی باید یکی از افراد تیم مدافع توپ را از داخل یا روی خط منطقه۵/۵ متر دروازه به داخل زمین بزند.

– دروازه بان نمی تواند توپ حاصل از ضربه دروازه را با دست به بازی بگذارد.

– اگر ضربه دروازه از محوطه جریمه خارج نشده باشد، باید ضربه دروازه تکرار شود.

-زننده ضربه نمی تواند در داخل محوطه جریمه دو مرتبه با توپ بازی نماید یا اینکه بازیکن دیگری با آن بازی کند.

– اگر ضربه دروازه مستقیما وارد دروازه حریف شود، گل محسوب می شود.

– هنگام زدن ضربه دروازه بازیکنان دسته مقابل باید در خارج از محوطه جریمه قرار گیرند تا توپ زده شده از محوطه جریمه خارج شود.

– اگر بازیکن زننده ضربه بعد از خروج توپ از محوطه جریمه دوباره به آن ضربه بزند، قبل از آنکه توپ به وسیله  بازیکن دیگری لمس یا بازی شده  باشد، از آن نقطه یک ضربه آزاد غیر مستقیم به تیم حریف داده می شود.

-اگر ضربه دروازه که به وسیله بازیکن مدافع زده می شود به داور برخورد نماید و داخل همان دروازه گردد، در صورتی که توپ در داخل محوطه جریمه با داور برخورد نماید، ضربه دروازه تجدید ولی اگر توپ در خارج محوطه جریمه به داور بخورد ضربه کرنر اعلام می شود.

قانون هفدهم(ضربه کرنر):

– هرگاه توپ توسط یکی از بازیکنان تیم مدافع از خط دروازه زمین خودی و خارج از بین دو تیر عمودی دروازه و زیر تیر افقی، چه از روی هوا و چه از زمین، خارج شود، از گوشه زمین(محل کرنر) که نزدیک به محل خروج توپ باشد توسط تیم مهاجم به داخل زمین ضربه کرنر زده می شود.

 

– زننده توپ نباید قبل از آنکه توپ توسط بازیکن دیگری لمس یا با آن بازی شده باشد دوباره به توپ ضربه بزند.

– بازیکنان تیم مدافع باید در هنگام زدن ضربه کرنر۱۵/۹ متر با توپ فاصله داشته باشند و تا توپ یک دور محیط خود را طی نکرده است به آن نزدیک نشوند.

– اگر بازیکن زننده ضربه کرنر قبل از آنکه توپ به وسیله بازیکن دیگری لمس یا با آن بازی شده باشد دوباره به توپ ضربه بزند، از آن منطقه یک ضربه غیر مستقیم به تیم حریف داده می شود.

– اگر ضربه کرنر به طور مستقیم وارد دروازه گردد گل محسوب می شود.

– در صورتی که ضربه کرنر مستقیما با تیر دروازه اصابت کند و مجددا زیر پای زننده کرنر قرار گیرد و او توپ را وارد دروازه نماید، گل محسوب نمی شود؛ چون دوبار با توپ بازی کرده است؛ در این صورت با یک ضربه آزاد غیر مستقیم جریمه می شود.

 

* مقررات انضباطی:

 

– در موارد زیر به بازیکن اختار داده می شود:

– اگر بازیکن پس از شروع بازی بدون کسب اجازه از داور، داخل زمین بازی شود.

-چنانچه بازیکن بدون کسب اجازه از داور زمین بازی را در هنگامی که بازی در جریان است ترک نماید.(به استثنای موقعی که بازیکن مجروع شده باشد) در این مورد باید از داور علامتی که مبتنی بر اجازه داور به او باشد، دریافت نماید.

– اگر بازیکن مصرانه قوانین بازی را نقض کند.

– بازیکن با گفتار و کردار، نارضایتی خود را از تصمیمات داور ابراز دارد.

– بازیکن برای رفتار ناشایسته گناهکار شناخته شود.

– برای هر یک از سه خطای آخر علاوه بر اخطار، یک ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع تیم حریف از نقطه ای که خطا روی داده است، داده می شود.

– در موارد زیر بازیکن از بازی اخراج می شود:

– چنانچه به عقیده داور رفتاری خشن یا خطایی شدید از بازیکن سر بزند.

– وقتی بازیکن مرتکب خطا شود و کلمات رکیک بر زبان بیاورد.

– وقتی بازیکن پس از دریافت اخطار بر رفتار ناشایست اصرار بورزد و آن را ادامه دهد.

 

لینک های مرتبط:

کلمات کلیدی:

قوانین فوتبال | قوانین بازی فوتسال | دانلود قوانین فوتبال | خلاصه قوانین فوتبال | قوانین جدید فوتبال | قانون عبور توپ از خط دروازه | قوانین داوری فوتبال | قوانین ۱۷ گانه فوتبال | تعداد داوران فوتبال | قوانین بازی فوتسال | دانلود قوانین فوتبال | خلاصه قوانین فوتبال | قوانین جدید فوتبال | قانون عبور توپ از خط دروازه | قوانین داوری فوتبال | قوانین ۱۷ گانه فوتبال | تعداد داوران فوتبال | دانلود کتاب قوانین فوتبال به زبان فارسی | قوانین فوتبال | خلاصه قوانین داوری فوتبال | قوانین جدید داوری فوتبال ۲۰۱۶ | دانلود کتاب قوانین فوتبال ۲۰۱۶ به زبان فارسی | قوانین کلی داوری فوتبال | قوانین ۱۷ گانه فوتبال | قوانین جدید فوتبال | قانون گل شدن توپ در فوتبال | قانون جدید شروع بازی فوتبال | خطا روی خط محوطه جریمه پنالتی هست ؟ | قوانین داوری فوتبال | تکنولوژی خط دروازه | قوانین بازی فوتسال | دانلود قوانین فوتبال | خلاصه قوانین فوتبال | قوانین جدید فوتبال | قانون داوری فوتبال | دانلود کتاب قوانین فوتبال ۲۰۱۶ به زبان فارسی | قوانین جدید فوتبال ۲۰۱۶ | قوانین جدید داوری فوتبال ۲۰۱۶ | قوانین جدید فیفا | آخرین تغییرات قوانین داوری فوتبال | دانلود کتاب قوانین فوتسال به زبان فارسی | قوانین ۱۷ گانه فوتبال | قوانین فوتبال | دانلود کتاب قوانین فوتبال به زبان فارسی | قوانین جدید داوری فوتبال ۲۰۱۶ | قانون داوری فوتبال | زمین بازی فوتبال | دانلود قوانین داوری فوتبال | دانلود کتاب قوانین فوتبال ۲۰۱۶ به زبان فارسی | دانلود قوانین فوتبال | قانون عبور توپ از خط دروازه | خطا روی خط محوطه جریمه پنالتی هست ؟ | قوانین پنالتی | زمین بازی فوتبال | خطاهای دو ضرب در فوتسال | انواع خطا در فوتبال | قوانین داوری فوتبال | قوانین جدید فوتبال | خلاصه قوانین فوتبال | قوانین ۱۷ گانه فوتبال | فوتبال چند داور دارد؟ | قانون جدید شروع بازی فوتبال | قوانین بازی فوتسال | دانلود قوانین فوتبال | قانون جدید هند در فوتبال | قوانین جدید فوتبال ۲۰۱۶ | آخرین تغییرات قوانین داوری فوتبال | دانلود کتاب قوانین فوتبال ۲۰۱۶ به زبان فارسی | دانلود کتاب قوانین فوتبال به زبان فارسی | قوانین جدید داوری فوتبال ۲۰۱۶ | خلاصه قوانین فوتبال

Read more...

ورزش در سنین مختلف

– به گزارش سایت ورزش ها، به استناد منابع ورزشی و تربیتی، انسان در هر سنی برای حفظ سلامت روح و روان خود و ادامه زندگی سالم وبا نشاط، نیاز به انجام حرکات بدنی و ورزشی متناسب با وضعیت جسمانی خود دارد.

– در هر سنی انسان جهت حفظ شادابی و سلامتی به نوعی ورزش نیازمند است.

– ورزشهای مناسب برای دوره های مختلف زندگی در طول عمر، ورزش و فعالیت های بدنی بر حسب سن ، جنس و وضع سلامتی بدن فرق می کند.

* سنین ۲ تا ۴ سال:

– در سنین کودکی ورزشها و بازیها باید در حدّ توان کودک باشد و کودکان معتدل بازی کنند.

– اگر کودکان به طور حرفه‌ای به ورزش بپردازند و برای شرکت در مسابقه‌های المپیک ورزش کنند، تندرستی‌شان آسیب می‌بیند.

– کسانی که در خردسالی قهرمان می شوند در سالخوردگی به ندرت باز به چنین مقامی می‌رسند.

– دراین دوره سنی بازی های سرگرم کننده و  بدون ساختار و مقررات، برای کودکان در نظر گرفته می شود، و بیشتر یک بازی و سرگرمی است تا یک ورزش.
– از فعالیت های عمومی مانند راه رفتن، دویدن ، بالا رفتن ، پریدن، توپ بازی و سوار سه چرخه مناسب، به عنوان ورزشهای این دوره سنی می نوان نام برد.

 

 

 

* سنین ۵ تا ۷ سال:

– ورزشها در این دوره سنی، بازیهای متنوعی هستند.

– زمان فعالیت و بازی دراین بازه سنی نباید طولانی باشد، و کودکان با استراحت داشته با شند.

– فعالیت های فردی مانند دوچرخه سواری و اسکیت را می توان در این دوره سنی، به منظور افزایش اعتماد به نفس در نظر گرفت.

 – به منظور افزایش و تقویت تعادل ، مهارت، سرعت ، قدرت و انعطاف پذیری و رفلکس افراد این رده سنی، ورزشیهایی مانند دویدن، پریدن و ژیمناستیک  مورد توجه می باشد.

– طناب کشی، کوهنوردی، حرکات رو یک یا دوپا (رقص یک پا یا دو پا) به منظور تحمل وزن بدن روی پاها، ازفعالیت های خوبی هستند که در رده سنی تشویق و سفارش می گردد.

 

 

– بهترین ورزش برای افزایش قدرت و ظرفیت هوازی در این گروه سنی  شنا کردن است.

 

*  سنین ۸ تا ۹ سال:

-در این رده سنی  ورزش منظم می شود.
– در این دوره ورزش باید تحت نظارت مربیان متخصص انجام شود.
– این بازه سنی برای کار بر روی قدرت، تعادل ، انعطاف پذیری ، سرعت مناسب است.

 

 

 

*  سنین ۱۰ تا ۱۲  سال:

– دراین رده سنی قوانین و تاکتیک های بازی را بیشتر می توان آموزش داد.

– بازی ها و ورزش های رقابتی نیز در این بازه سنی قابل انجام می باشد

 

* سنین ۱۳ تا ۱۵ سال:

– کار با وزنه، دویدن در مسافتی طولانی ، کشتی و ورزشهایی که نیاز به مهارت زیادی دارد، برای این گروه سنی مناسب نیست.

– ورزش های تیمی مانند فوتبال، بسکتبال و والیبال، که در آنها کار گروهی انجام می شود، برای این گروه سنی مناسب هستند.

 

 

 

– در جوانی باید عضلات را قوی و محکم کرد تا در سنین بالاتر به آسانی دچار رخوت و سستی نگردند.

* سنین ۱۶ تا ۱۹ سال:

-در این مرحله یک فرد جوان دارای سطح از توانایی و توسعه فیزیکی نزدیک به یک فرد بالغ است.

– یک فرد از این سن می تواند هر ورزش مورد علاقه خود را دنبال کند.

 

 

– ورزشهایی مانند تکواندو و کاراته می تواند در این دوره آغاز گردد.

– ورزشهای قدرتی مانند وزنه برداری و بوکس در این دوره سنی قابل انجام است.

 

* دهه ۲۰:

* دهه ۳۰:

* دهه ۴۰:

– از چهل سالگی به بعد دیگر نباید در بند تحکیم عضلات و حفظ زیبائی اندام بود بلکه ورزش را باید به منظور حفظ سلامت و طول عمر انجام داد.

 

 

– از پنجاه سالگی به بعد باید سعی کرد هر قدر ممکن است پیری را به عقب انداخت و از عوارض آن جلوگیری نمود .

 

– قابلیت و زمان لازم برای برگشتن به وضع طبیعی بعد از ورزش راهنمای خوبی برای تعیین مقدار و شدت ورزش در هر سنی است.

– برگشتن به وضع طبیعی بایستی سریع باشد.

 

 

Read more...

تقویت استخوان ها با ورزش

– به گزارش سایت ورزش ها، به استناد منایع ورزشی و تربیت بدنی و پزشکی و نظر متخصصین طب فیزیکی، در میان اعضای بدن انسان قوزک پا نقش مهمی در راه رفتن، دویدن و فعالیت و حرکات جسمی دارد، و در میان اعضای بدن سالمندان، کاهش انعطاف پذیری قوزک پا نقش مهمی در تعادل، پایداری و ثبات و یا سقوط و افتاذن انسان دارد.

– پیچیدن پا در حین راه رفتن یا دویدن برای همه حتی ورزشکاران و جوانان نیز ممکن است رخ دهد که با خطرات زیادی همراه است، و این اتفاق در بین سالمندان مشکلات بزرگتر و شاید ناگوار و جبران ناپذیری از جمله شکستگی پا و یا سایر اعضای بدن را ایجاد خواهد کرد.

– حرکات ورزشی و تمرین های افزایش دامنه حرکتی، به حفظ یا افزایش انعطاف پذیری سالمندان کمک می کنند.

– اختلال های حسی، مخصوصا مشکلات شنوایی و بینایی و آستانه بالاتر برای تشخیص محرک های محیط و فضای اطرافخود، به میزان  ۳۵تا ۴۰ درصد موجب افزایش احتمال و خطر سقوط در سنین بالای ۶۰ سال می شود.

– تحلیل و افت عملکرد عضلات بدن از حدود سن ۶۵ سالگی سبب افت ۲۵ درصدی عملکرد و کارآیی این عضلات می شود.

– میزان متابولیسم پایه در سنین بزرگ سالی به ازای هر دهه تقریبا ۵ درصد کاهش یافته و افت می کند.

– در سنین سالمندی، افزایش چربی بدن سبب راه رفتن آرام تر و محدودیت های عملکردی دیگر می شود.

– مجموعه عوامل فوق و موارد بسیار دیگری که در سنین بالا عارض انسان می شود، ایجاب می کند که مسئولین شبکه سلامت کشور به طور اعم و هر فردی بطور اخص، برای پیشگیری از عوارض سالمندی و کاهش هزینه های درمان و داشتن یک زندگی آرام و با نشاط و در نتیجه ایجاد جامعه ای سالم، برنامه های علمی و تربیتی فراگیری بمنظور فرهنگ سازی و گسترش ورزشهای همگانی و عمومی و آموزش مردم، در سطح کشور تهیه و اجرا نمایند.

– ورزش با وزنه  یکی از روش های مفید و سودمند برای تقویت استخوانها بوده و استخوانها را قوی تر می کند و می توان متناسب با وضعیت جسمی خود از آن بهره گیری نمود.

–  ورزش با وزنه از مفید ترین روشهای تقویت استخوانها بخصوص برای بانوان است که برای ساختن و نگهداری استخوانهای نیرومند در زندگی ضروری می باشد. بخصوص به منظور جلوگیری از عارضه پوکی استخوان بهتر است ورزش را هرچه زودتر آغاز کنیم ، هرچند که همه ورزش ها برای استحکام استخوانها  تاثیر یکسانی ندارند، ولی اصل انجام منظم ورزش مناسب برای هر مقطع سنی و جنسی از ضروریات زندگی است.

بهترین نوع ورزش برای تحریک رشد استخوان، فعالیتی است که برتمام استخوانها اثر گذار باشد و یکی از آنها جز تحمل وزن است. البته این کار تنها به معنای راه رفتن یا وارد کردن سنگینی به استخوانها نیست، بلکه هر نوع فعالیتهایی است که به اسکلت بدن بیش از فعالیتهای بی تحرک یا کم تحرک هر روزه که به آن عادت داریم یا فشار عادی و معمولی ماهیچه هایی که استخوانها را احاطه کرده اند، فشار وارد می کند.

انجام دویدن آرام باعث تقویت استخوانهای مچ ، ساق پا و حتی مفاصل رانها می شود اما تاثیری بر استخوانهای مچ دست و یا نواحی بازوها نخواهد داشت زیرا در این حالت به مچ دست و بازوها فشاری وارد نمی شود.

تمامی استخوانها به هر فشاری که به آن وارد می شود واکنش نشان می دهدند. هنگامیکه استخوان احساس فشار کند یا در اثر یک فعالیتی برانگیخته شود، تمایل بیشتری به محکمتر شدن پیدا می کند و بدن را مجبور به ساختن استخوانهای بیشتری می کند. این مکانیزم بسیار خاص است و تنها استخواهایی که به آنها فشار آمده محکمتر می شوند، مانند مثال بالا که حالت دویدن آرام باعث تقویت استخوانهای مچ ، ساق پا و حتی مفاصل رانها می شود ولی ا استخوانهای مچ دست و یا نواحی بازوها را تقویت نمی کند، لذا برای تقویت همه استخوان های بدن باید به مقتضای وضع جسمی و سن خویش، ورزش مناسب آنها را انجام داد.

 

Read more...

افزایش سن مانع ورزش نیست

به گزارش سایت ورزش ها،به نقل از منابع علمی و امور تربیتی و طب ورزشی:

– همه ما، از کودکی تا سالمندی در هر سطحی از سلامتی به ورزش نیاز داریم.
– اگر دلایلی برای منع فعالیت فیزیکی وجود داشته باشد، مطمئناً افزایش سن و ضعف جسمانی جزو آنها نیست.

– امروزه حتی برنامه های ورزشی خاصی برای افرادی که به بیماری هایی نظیر نارسایی قلبی عروقی، فشارخون بالا، افزایش قند خون ، پوکی استخوان، افسردگی ، سرطان دستگاه گوارش و چاقی مزمن مبتلا هستند، طراحی و آموزش داده می شود.
– تمریناتی که آموزش داده می شود برای افراد سالم است.

– بنابراین لازم است پس از مشورت با پزشک، تمرینات ورزشی را آغاز کنید.

– اگر سال هاست که ورزش نکرده و بی تحرک بوده اید باید تمرینات ورزشی را با تعداد کم و طول مدت کوتاه آغاز کنید.
– حتی افراد بسیار ضعیف و ناتوان نیز می توانند با فعالیت های فیزیکی مناسب سلامتی شان را به دست بیاورند و به دیگران وابسته نباشند.

 

– پس بیایید ورزش و فعالیت های بدنی را به عنوان بخشی از زندگی روزمره خود قرار دهیم.

– به یاد داشته باشیم ورزش زمانی مفید خواهد بود که به طورمنظم انجام شود.

 

– بدون شک ورزش کمک شایانى به ایجاد و تقویت سلامت جسمانى و روانى مى کند.

– افرادى که با روش صحیح ورزش مى کنند یا داراى کارهاى با تحرک هستند، سالم تر بوده و عمرشان از افرادى که کارهاى بدون تحرک دارند بیشتر است.

 

 افزایش سن مانع ورزش نیست:

– انعطاف پذیری مفاصل با بالا رفتن سن به تدریج کاهش می یابد؛ مخصوصا تاندون ها و لیگامان ها انعطاف پذیری خود را به مرور از دست می دهند و این سبب کاهش حرکت مفاصل می شود.

– در دوران سالمندی، تحلیل مفاصل، مخصوصا در ستون مهره ها، رخ می دهد.

 

– در اثر تحلیل مفاصل، مشکل در تحرک و جابجایی بالاخص خطر سقوط و در نتیجه وقوع حوادث و آسیب برای سالمند افزایش می یابد.

 

Read more...

قرعه کشی سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال بانوان

مراسم قرعه کشی رقابتهای لیگ برتر فوتسال بانوان فصل ۹۷-۹۶ پیش از ظهر امروز دوشنبه ۱۲/۴/۹۶، در مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مراسم قرعه کشی سیزدهیمن دوره رقابتهای لیگ برتر فوتسال بانوان با حضور دکتر لیلا صوفی زاده، نایب رئیس فدراسیون در امور بانوان، شیرین نصیری، مسئول برگزاری رقابتهای لیگ برتر فوتسال بانوان و با شرکت نمایندگان تیم های پالایش نفت آبادان، ملی حفاری ایران، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، دختران کویر کرمان، بازرگانی امیر نوشهر، شهرداری رشت، می رشت سپید رود، شهرداری البرز زنجان، کارا شیراز، سپاهان اصفهان، سایپا تهران، پیروزی کامیاران، استقلال ساری و مس رفسنجان برگزار شد.
در این دوره از پیکارها ۱۴ تیم به صورت رفت و برگشت (۱۳ هفته رفت- ۱۳ هفته برگشت) به رقابت با یکدیگر می پردازند و طبق آیین نامه جدول امتیازات کلی در دور رفت و برگشت، دو تیم آخر (تیمهای سیزدهم و چهاردهم) به مسابقات دسته یک فصل بعد سقوط خواهند کرد.
همچنین آخرین مهلت ارسال مدارک تیم ها روز ۱۴ مرداد ماه است و تیم هایی که تا تاریخ فوق مدارک خود را ارسال نکنند از جدول مسابقات حذف و به یک رده پایین تر سقوط می کنند.
در هفته نخست این دوره از مسابقات تیم های زیر به رقابت با یکدیگر می پردازند:
روز جمعه ۲۷ مرداد ماه- ساعت ۱۱:۰۰
سایپا تهران-سپاهان اصفهان
می رشت سپید رود- دانشگاه آزاد تهران
مس رفسنجان- ملی حفاری ایران
شهرداری رشت- پالایش نفت آبادان
بازرگانی امیر نوشهر- شهرداری زنجان
پیروزی کامیاران- استقلال ساری
کویر کرمان- کارا شیراز

لینک های مرتبط:

خانه فوتسال بانوان

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال بانوان

لیگ یک فوتسال بانوان

لیگ برتر فوتسال بانوان

 

Read more...

مسابقات قهرمانی کشور اسلالوم بانوان

در مسابقات قهرمانی کشور اسلالوم بانوان ، در رودخانه کرج تیم اصفهان با ۳ مدال طلا قهرمان شد.

مسابقات قهرمانی کشور اسلالوم بانوان امروز ۱۲ تیرماه ۱۳۹۶ در رودخانه کرج برگزار گردید و تیم  استان اصفهان در این مسابقات قهرمان شد.

به گزارش  سایت ورزش ها، به نقل از گروه ورزشی خبرگزاری فارس، مسابقات قهرمانی کشور اسلالوم بانوان با قهرمانی استان اصفهان امروز ۱۲ تیرماه در رودخانه کرج برگزار شد.

این رقابت‌ها در رده سنی بزرگسالان و جوانان و در مواد کایاک و کانو برگزار شد.

در کانوی جوانان فائزه روناسی از اصفهان مدال طلا، دنیا محمدی از کرمانشاه مدال نقره و حسنا اله قلی از مازندران مدال برنز بدست آوردند.

در کایاک جوانان فائزه روناسی از اصفهان مقام اول، دنیا محمدی از کرمانشاه مقام دوم و محدثه حسن پور از قزوین مقام سوم را بدست آوردند.

در کانوی بزرگسالان پگاه رضوان از خوزستان، جمیله طهماسبی از مازندران و کوثر هاشمی از مازندران مقام های اول تا سوم را بدست آوردند.

در کایاک بزرگسالان رکسانا رازقیان از اصفهان مدال طلا بدست آورد، شقایق سیدیوسفی از تهران دوم شد و الهام طهماسبی از مازندران جایگاه سوم را بدست آورد.

بر این اساس در بخش نتایج تیمی اصفهان با کسب ۳ مدال طلا عنوان قهرمانی را بدست آورد، خوزستان با ۱ مدال طلا نائب قهرمان شد و کرمانشاه با ۲ مدال نقره در رده سوم قرار گرفت.

 

Read more...

غلبه چوگان بازان هندی بر ایران

در جام جهانی چوگان منطقه E – تهران، چوگان‌بازان ایران مقابل هند مغلوب شدند.

تیم ملی چوگان ایران در پیکارهای مقدماتی راه‌یابی به جام ‌جهانی در دیدار مقابل هند مغلوب شد.

به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از خبرگزاری فارس، پیکارهای مقدماتی راه‌یابی به جام‌جهانی چوگان در منطقه E (آفریقا و غرب آسیا)، به میزبانی تهران عصر امروز از ساعت ۱۷ میان تیم‌های ایران و هند آغاز شد و تیم ملی ایران با نتیجه ۱۰ بر ۸ نتیجه را واگذار کرد.

در این پیکارها علاوه بر ایران سه تیم هند، پاکستان و آفریقای جنوبی حضور دارند و تیم قهرمان به پیکارهای جهانی که در سیدنی استرالیا برگزار خواهد شد، صعود خواهد کرد.

در دیگر دیدار از ساعت ۱۹ تیم ملی چوگا آفریقای جنوبی به مصاف پاکستان خواهد رفت.

این رقابت‌ها تا روز جمعه به میزبانی مجموعه ورزشی قصر فیروزه تهران پیگیری می‌شود.

 

Read more...

پخش مستقیم لیگ وزنه‌برداری جوانان

پخش مستقیم لیگ وزنه‌برداری جوانان با هماهنگی های فدراسیون وزنه برداری و شبکه ورزش سیما ، جدول زمانبندی پخش مستقیم لیگ وزنه‌برداری جوانان مشخص شد.

جدول زمانبندی و ساعت پخش مستقیم مرحله نخست لیگ وزنه‌برداری باشگاههای کشور از طریق شبکه ورزش سیما مشخص شد.

به گزارش سایت ورزشها، به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ به دنبال هماهنگی های صورت گرفته از سوی فدراسیون وزنه‌برداری و مساعدت مدیریت شبکه ورزش، رقابت‌های مرحله اول لیگ وزنه برداری جوانان در دو نوبت، روزهای سه شنبه( ۱۳ تیر ۱۳۹۶) ساعت ٢٠ لغایت ٢٢شب و چهارشنبه( ۱۴ تیر ۱۳۹۶)  ساعت ١٠ صبح لغایت ١٣بعدازظهر به صورت زنده از شبکه ورزش سیما پخش خواهد شد.

یادآوری می شود که، لیگ وزنه برداری جوانان باشگاههای کشور در سه مرحله و به صورت متمرکز با حضور ۷ تیم (نفت و گاز مسجد سلیمان، مناطق نفت خیز جنوب خوزستان، شرکت ملی حفاری اهواز، عقاب نیروی هوایی، نیروی زمینی ارتش، نور همدان و کوثر ساری)، برگزار می شود و نخستین مرحله نیز به میزبانی باشگاه نیروی زمینی ارتش در تالار وزنه برداری مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز می گردد.

 

Read more...

برومند ملی پوش شد

در مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری خراسان رضوی، برومند در استقامت جاده ملی پوش شد،  مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جوانان کشور در استان یزد برگزار گردید.

به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از خبرگزاری فارس و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، اولین روز از مسابقات قهرمانی کشور جاده جوانان سال ۹۶، صبح امروز در شهر یزد به مسافت ۷۰ کیلومتر با حضور ۴۲ ورزشکار در قالب ۱۸ تیم آغاز شد.

در پایان این مسابقه نفرات ذیل موفق به کسب مقام های اول تا سوم شدند:

* نفر اول محمد مهدی برومند از خراسان رضوی

* نفر دوم آیدین علیاری از آذربایجان شرقی

* نفر سوم علی اصغر موسی زاده از آذربایجان شرقی

بدین ترتیب و با توجه به نتایج امروز محمدمهدی برومند به مدت یک سال پیراهن تیم ملی را در مسابقات استقامت جاده برتن خواهد کرد.

 

 

Read more...

کاروان استقلال در ایروان

کاروان تیم فوتبال استقلال روز دوشنبه تهران را به مقصد ایروان ترک کرد و دقایقی .

به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، کاروان آبی پوشان تهرانی ساعت ۱۳ روز دوشنبه تهران را به مقصد ایروان ترک کرد تا اردوی آماده سازی خود را در این شهر برگزار کند ، که دقایقی پیش وارد ایروان شد.

شاگردان منصوریان برای آماده سازی هر چه بیشتر خود اردویی ۱۰ روزه در کشور ارمنستان برگزار می کنند و پس از آن راهی آلمان خواهند شد.

برابر اعلام باشگاه استقلال، هواداران باشگاه استقلال می توانند گزارش لحظه به لحظه سفر و اردوی استقلال را در تنها کانال رسمی و صفحه اینستاگرام باشگاه استقلال  پیگیری کنند. همچنین روزانه گزارش تصویری و اخباری متنوعی از این اردو در سایت رسمی باشگاه منتشر خواهد شد.

استقلالی ها تا ۲۲ تیر در ارمنستان تمرین می کنند و بعد از آن راهی آلمان می شوند تا خود را برای دربی روز ۲۵ تیرماه در آلمان آماده کنند.
گفتنی است اولین جلسه تمرینی استقلالی ها بعد از ظهر امروز در ایروان برگزار خواهد شد.

Read more...

سومین پیروزی بانک سرمایه

تیم بانک سرمایه در سومین مسابقه خود در رقابت های قهرمانی آسیا موفق به شکست نماینده ژاپن شد.
به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، روز دوم مرحله دوم رقابت های والیبال قهرمانی باشگاه های آسیا امروز (دوشنبه ۱۲/۴/۹۶) با دیدار تیم بانک سرمایه از ایران و تویودا از ژاپن در شهر «نین بین» ویتنام آغاز شد.
تیم بانک سرمایه مدافع عنوان قهرمانی این رقابت ها در این دیدار در سه ست متوالی و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسید تا ضمن کسب سومین برد متوالی خود در این رقابت ها به عنوان تیم نخست گروه به مرحله پلی آف صعود کند.
مصطفی کارخانه سرمربی بانک سرمایه در ابتدای این دیدار از ترکیب فرهاد قائمی، عادل غلامی، شهرام محمودی، میلاد عبادی پور، لوکاس و فرهاد ظریف استفاده کرد.
سرمربی تیم تویودای ژاپن نیز برای پیروزی در این مسابقه با ترکیبی متفاوت بازی را آغاز کرد به گونه ای که ایگور امرسون در این ترکیب قرار نداشت.
در ست نخست این مسابقه میلاد عبادی پور، عادل غلامی و شهرام محمودی عالی کار کردند و در امتیاز ۲۱ بر ۱۰ به سود بانکی ها نیز سرمربی بانک سرمایه علیرضا جلالی و مهدی مهدوی را نیز به میدان فرستاد تا دو تعویضه انجام داده باشد.
در ست دوم تیم بانک سرمایه جلو بود اما در میانه از حریف عقب افتاد اما با ورود مهدوی و علی شفیعی در امتیاز ۱۹ دو تیم برابر شدند و در نهایت بانک سرمایه فاتح این ست شد.
بانک سرمایه در ست سوم موفق به کسب پیروزی شد تا به عنوان صدرنشین گروه F به مرحله پلی آف و حذفی صعود کند و در این مرحله به مصاف تیم چهارم گروه E برود.

مرحله پلی آف مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های آسیا در گروه هشت تیم برتر فردا (سه شنبه ۱۳/۴/۹۶) برگزار می شود و چهار تیم فاتح این مرحله در مراحل نیمه نهایی و نهایی برای رتبه های اول تا چهارم با یکدیگر رقابت می کنند. احتمالا تیم بانک سرمایه در این مرحله به مصاف نماینده عراق می رود اما تا مشخص نشدن نتایج سایر دیدارها، این موضوع قطعی نیست.
برنامه دیگر دیدارهای امروز (دوشنبه ۱۲/۴/۹۶) در هشت تیم برتر رقابت های قهرمانی باشگاه های مردان آسیا به قرار زیر است:
عراق – قطر
ویتنام – قزاقستان
چین – چین تایپه

 

 

Read more...

احتمالا طارمی می ماند

طارمی، مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس به احتمال زیاد با شرایط جدید در این تیم خواهد ماند.

به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از ورزش ۱۱، مهدی طارمی و مدیربرنامه‌هایش بعد از جلسات متعددی که با مسئولان باشگاه پرسپولیس برگزار کردند در نهایت برای جدایی این بازیکن از جمع سرخپوشان به نتیجه نرسیدند و با این شرایط احتمال ماندن طارمی در پرسپولیس اما با شرایط بهتر خیلی زیاد است.

طارمی فصل پیش انتقال ناموفقی به فوتبال ترکیه داشت و در شرایطی خاص به پرسپولیس برگشت. در همان مقطع مسئولان این باشگاه فرصت را غنیمت شمرده و قرارداد دو ساله با مبلغ ۹۰۰ میلیون (به اضافه چند آپشن) با این بازیکن امضا کردند. حالا که طارمی یک فصل خیلی خوب را در پرسپولیس سپری کرده خواهان این شده که مبلغ قراردادش افزایش پیدا کند.

مسئولان باشگاه پرسپولیس در ابتدا با خواسته طارمی مخالفت کردند، اما امکان اینکه نظرشان تغییر کند زیاد است. در حال حاضر چند بازیکن پرسپولیس مبلغ قراردادشان بیشتر از طارمی است و از این‌رو  شاید درخواست افزایش قرارداد از سوی او چندان خواسته غیرمنطقی نباشد.

برانکو ایوانکوویچ فقط تا امروز به طارمی مهلت داده تا در مورد آینده خود در پرسپولیس تصمیم بگیرد و با توجه به این قضیه احتمال اینکه طارمی از فردا در تمرین پرسولیس شرکت کند، زیاد است.

 

Read more...

تعیین تکلیف برزای تا پنجشنبه

برزای، هافبک تیم فوتبال استقلال تهران در شانزدهمین دوره لیگ برتر، برای بازی در لیگ هفدهم، تا پایان هفته جاری تیم جدیدش را انتخاب خواهد کرد.

به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از ورزش ۱۱، بهنام برزای که سال گذشته با پیراهن استقلال در لیگ برتر به میدان رفت، در نهایت از این تیم جدا شد. برزای در حال حاضر از چند تیم لیگ برتری پیشنهاد دارد، ولی منتظر این است تا شانس خود را برای حضور در تیم‌های اروپایی امتحان کند. این بازیکن در حال حاضر یک پیشنهاد آسیایی دارد، ولی مدیربرنامه‌هایش در تلاش است تا شرایط حضور او را برای حضور در فوتبال اروپا فراهم کند.

قرار است تکلیف برزای رفتن به فوتبال اروپا تا چند روز آینده مشخص شود و اگر این موضوع منتفی شد او به پیشنهاد آسیایی و همچنین پیشنهادهای لیگ برتری‌اش فکر خواهد کرد. قرار است تکلیف برزای تا روز پنجشنبه روشن شود.

به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از ویکی پدیا، بهنام برزای متولد ۲۲ بهمن ۱۳۷۱ در شهرستان بهبهان است که در حال حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران بازی می‌کند.

او  با شماره پیراهن ۱۸، سابقه حضور در باشگاه راه‌آهن را دارد و هم اکنون عضو باشگاه استقلال تهران است.

او فصل ۹۴–۹۵ از باشگاه فوتبال ختافه در لیگ برتر اسپانیا پیشنهاد داشت اما ترجیح داد این فصل در استقلال بماند. او همچنین عضو و کاپیتان تیم ملی امید ایران نیز بوده است.

Read more...

پایان مهلت ۱۴ روزه

با توجه به پایان مهلت ۱۴ روزه پرسپولیس به طارمی یاندر تاریخ ۱۲/۴/۹۶(امروز)، درصورتی که طارمی در پرسپولیس ماندنی شود، به دلیل پایان یافتن مهلت ۱۴ روزه‌اش، از فردا سه شنبه ۱۳/۴/۹۶، باید در تمرینات این تیم شرکت کند.

به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری فارس، مهدی طارمی مهاجم ملی‌پوش تیم پرسپولیس که با پیشنهاد‌هایی از تیم‌های خارجی روبرو شده،در صورتی‌که بتواند خواسته‌های مسئولان باشگاه پرسپولیس را عملی کند، قادر خواهد بود در سال منتهی به جام جهانی به‌عنوان یک لژیونر به فوتبالش در خارج از کشور ادامه دهد.

این در حالی است که طارمی از تاریخ ۳۰ خرداد به مدت ۱۴ روز از مسئولان باشگاه پرسپولیس فرصت خواسته تا به کارهای مربوط به لژیونر شدنش بپردازد. وی قرار شد در این ۱۴ روز با تحقق خواسته مالی باشگاه پرسپولیس بتواند زمینه ترانسفر به فوتبال اروپا را فراهم کند و به همین دلیل با کسب اجازه از مسئولان این باشگاه از ۳۰ خرداد که تاریخ شروع تمرینات پرسپولیس بود، به مدت ۱۴ روز اجازه داشت در تمرینات حاضر نشود.

با توجه به اینکه تمرین امروز تیم پرسپولیس تعطیل است،در صورتی‌که طارمی ماندنش در پرسپولیس قطعی شود، باید از فردا در تمرین سرخ‌پوشان حاضر شود؛ چراکه مجوز ۱۴ روزه وی امروز به پایان خواهد رسید.

این در حالی است که باقی ماندن یا رفتن این مهاجم ملی پوش از پرسپولیس هنوز مشخص نشده است.

در فصل گذشته نیز طارمی چند ماهی به باشگاه ریزه اسپور ترکیه پیوست ولی مجددا به پرسپولیس بازگشت.

  مهدی طارمی:

تاریخ تولد ۱۳۷۱/۰۴/۲۷
پست مهاجم
قد ۱۸۷
شماره پیراهن ۹
ملیت ایرانی
محل تولد بوشهر

 

Read more...

هفته دوم لیگ برتر فوتسال

تقابل گیتی پسند با مقاومت البرز در هفته دوم رقابتهای لیگ برتر فوتسال.

میزبانی شاگردان شمسایی از اهوازی‌ها و بلاتکلیفی تیم‌های بدهکار.

هفته دوم از نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال با انجام هفت دیدار در دو روز برگزار می‌شود.

به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری فارس، هفته دوم از نوزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتسال سه شنبه و چهارشنبه با برگزاری هفت دیدار انجام خواهد شد که شاگردان وحید شمسایی در تیم تاسیسات دریایی تهران از اهوازی ها میزبانی خواهند کرد و تیم‌های بدهکار به سازمان لیگ اگر تا پایان وقت اداری امروز دوشنبه با سازمان لیگ تسویه نکنند از لیگ کنار گذاشته خواهند شد.

برنامه کامل مسابقات هفته دوم به شرح زیر است:

* سه شنبه  ۱۳-۴-۹۶

– گیتی پسند اصفهان – مقاومت البرز

– شهروند ساری – هیئت فوتبال قم

– آتلیه قم – لبنیات ارژن شیراز

* چهارشنبه  ۱۴-۴-۹۶

– مقاومت قرچک – پارسیان شهرقدس

– شهرداری ساوه – فرش آرا مشهد

– تاسیسات دریایی – حفاری اهواز

– آذرخش بندرعباس – مس سونگون

* تمامی مسابقات راس ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد.

 

Read more...

قضاوت داور صربستانی سوژه رسانه ها

در فینال جام کنفدراسیون‌ها و در دیدار شیلی و آلمان اتفاقی رخ داد و داور بازی تصمیم بحث‌برانگیز گرفت که برای ایرانی‌ها آشنا است، و سوژه رسانه‌ها شد.

داور صربستانی فینال جام کنفدراسیون‌ها در قبال حرکت خشن و غیرورزشی بازیکن شیلیایی تصمیمی عجیب گرفت که سوژه رسانه‌ها شد.

به گزارش  سایت ورزش ها، به نقل از خبرگزاری فارس، میلوارد مازیچ صرب، دیدار نهایی بین آلمان و شیلی را قضاوت کرد. این داور برای ایرانی‌ها چهره‌ای آشنا است چون قضاوت دیدار ایران و آرژانتین در جام جهانی را بر عهده داشت.

وی مانند دیدار ایران در جام‌جهانی، در دیدار فینال جام کنفدراسیون‌ها هم تصمیمات بحث‌برانگیزی گرفت که مهمترین تصمیم وی سوژه رسانه‌ها شده است.

در یکی از اتفاقات این بازی در دقیقه ۶۹ خارا بازیکن شیلی با آرنج به صورت تیمو ورنر مهاجم ژرمن‌ها کوبید که صحنه‌ای غیر ورزشی بود اما مازیچ پس از چک کردن فیلم این اتفاق، در تصمیمی عجیب به بازیکن شیلی تنها کارت زرد نشان داد.

این تصمیم در شرایطی گرفته شد که بازیکن شیلی باید مستقیما با کارت قرمز مواجه می‌شد.

 

 

 

 

 

 

Read more...

شماره ۹ اورتون بر تن ساندرو رامیرز

ساندرو رامیرز بازیکن سابق بارسلونا و مالاگا، با قراردادی ۵ ساله از مالاگا به اورتون پیوست.

به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از ورزش ۱۱ ، ساندرو رامیرز در ۱۹ سالگی اولین بازی خود برای بارسلونا را برابر ویارئال در آگوست ۲۰۱۴ انجام داد و فقط ۱۲ دقیقه پس از ورود به زمین گلزنی کرد.

وی سال پیش بعنوان بازیکن آزاد بارسا را ترک کرد و به مالاگا پیوست . او در فصل اخیر ۱۴ گل برای مالاگا به ثمر رساند.

ساندرو با تیم ملی زیر ۲۱ سال اسپانیا تا فینال جام ملت های اروپا زیر ۲۱ سال صعود کرد اما در فینال مغلوب آلمان شدند.

ساندرو با قرادادی ۵ ساله به مبلغ ۵٫۲۵ میلیون پوند به اورتون پیوست و پیراهن شماره ۹ که فصل پیش بر تن آرونا کونه بود را خواهد پوشید.

 

Read more...

برترین ها معرف ی شدند

در رقابت های والیبال قهرمانی جوانان جهان، تیم رویایی این رقابت های پس از پایان این پیکارها مشخص و معرفی شد.

به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، نوزدهمین دوره رقابت های والیبال قهرمانی جوانان جهان به میزبانی جمهوری چک و باقهرمانی تیم ملی لهستان خاتمه پیدا کرد. تیم ایران هم در این رقابت ها عنوان پنجمی را به خود اختصاص داد.

در پایان این مسابقات کمیته فنی پیکارها بهترین بازیکنان در هر پست را مشخص کرد که اسامی آنها به شرح زیر است:

پاسور: لوکاش کوزوب از لهستان

پشت خط زن: میگوئل دیوید گوتییرز از کوبا
دریافت کننده: بارتوش کولک از لهستان و آنتون سمی شو از روسیه
سرعتی زن: الکسی کونونوف از روسیه و ژوزه ماسو از کوبا
لیبرو: ریس ناسکیمنتو از برزیل
ارزشمندترین بازیکن: یاکوب کوچانوفسکی از لهستان

این در حالی است که طبق گزارش های روزانه رسول آقچه لی امتیازآورترین بازیکن مسابقات و علی اصغر مجرد هم بهترین مدافع مسابقات بودند، اما مسئولان برگزار کننده به شیوه عجیبی عمل کرده و بازیکنی از ایران را انتخاب نکردند.

تیم ملی والیبال جوانان ایران در دهمین روز رقابت های قهرمانی جهان از ساعت ۱۶ یک بار دیگر برابر چین قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر صفر و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۹ ، ۲۵ بر ۲۰ ، ۲۵  بر ۲۱  برابر حریف خود پیروز شد و در جایگاه پنجم جهان ایستاد.

در دیدار رده بندی روسیه توانست برزیل را با نتیجه ۳ بر صفر و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۹ از پیش رو بردارد. تیم لهستان هم که نشان داد ظاهراً قرار نیست فعلا بازنده یک بازی رسمی باشد در دیدار نهایی با اقتدار هرچه تمام تر و با نتیجه ۳ بر صفر و با امتیازهای ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۰ و ۲۵ بر ۱۹ کوبا را مغلوب کرد و بازهم طلایی شد.

رده بندی نهایی نوزدهمین دوره رقابت های قهرمانی جهان به شرح زیر است:

 1. لهستان
 2. کوبا
 3. روسیه
 4. برزیل
 5. ایران
 6. چین
 7. آرژانتین
 8. کانادا
 9. ایتالیا
 10. ترکیه
 11. اوکراین
 12. مصر
 13. ژاپن
 14. آمریکا
 15. جمهوری چک
 16. مراکش

به این ترتیب تیم ملی والیبال جوانان ایران با قبول تنها دو شکست آن هم با نتیجه ۳ بر ۲ برابر لهستان و کوبا در جایگاه پنجم قرار گرفت. نوزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان زیر ۲۱ سال جهان با حضور ۱۶ تیم برتر از دوم تا یازدهم تیرماه به میزبانی جمهوری چک و در شهرهای «چسکه بوجویتسه» و «برنو» برگزار شد.

اسامی بازیکنان تیم ملی والیبال جوانان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان به شرح زیر است:

جواد کریمی، علی رمضانی، رسول آقچه لی، پوریا یلی، امیرحسین اسفندیار، اسماعیل مسافر، شایان شاهسوند، میثم صالحی، علی اصغر مجرد، علی یوسف پور، طیب عینی و اسماعیل طالبی

اکبر محمدی (سرپرست)، بهروز عطایی (سرمربی) مسعود آرمات، علیرضا طلوع کیان، احمد لاهوتی (مربیان)، حسین خوریانی (آنالیزور)، مهدی احمدی (پزشک) و محمود محمدی (ماساژور) اعضای کادر فنی تیم ملی در مسابقات قهرمانی جوانان جهان بودند.

 

 

 

 

Read more...

شیلی تسلیم آلمان شد

 

در فینال جام کنفدراسیون‌ها روسیه -۲۰۱۷، آلمان با بنزین سبز قهرمان شد و شیلی جنگنده بازنده میدان شد.

آلمان با غلبه بر شیلی به عنوان قهرمانی جام کنفدراسیون‌ها دست یافت.

به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از خبرگزاری فارس، دیدار فینال جام کنفدراسیون‌ها از ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه سن‌پترزبورگ به قضاوت مازیچ بین آلمان و شیلی برگزار شد.

آلمان با غلبه بر مکزیک راهی فینال شده بود.

شیلی  با درخشش دروازه بان خود در مهار چند ضربه پنالتی، با غلبه بر پرتغال راهی فینال شد.

این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود آلمان خاتمه یافت.

برای آلمان لارس اشتیندل ۲۰ گلزنی کرد.

بازی با حملات شیلی آغاز شد که منجر به حضور چند حمله دست و پا شکسته در محوطه جریمه ژرمن‌ها شد.در ادامه آلمان با کنترل خط هافبک شیلی در زمین حریف ظاهر شد تا بازی با تعادل دنبال شد.

گل اول بازی در حالی به ثمر رسید که شیلی یک موقعیت عالی را برای گشودن دروازه آلمان از دست داد و در برگشت آلمان توسط اشتیندل در دقیقه ۲۰ به گل رسید.در ادامه هر دو تیم موقعیت های روی دروزاه یکدیگر ایجاد کردند اما بازی در نیمه اول با برتری یک بر صفر به سود آلمان‌ها خاتمه یافت.

در نیمه دوم شیلی حملات دست و پا شکسته‌ای را طرح ریزی کرد اما نتوانست راه به دروازه آلمان ببرد و ژرمن‌ها در این دقایق به ضد حملات سریع خود عزم دروزاه براوو را می کردند.

بازی در بین دقیقه ۶۰ تا ۷۰ رنگ خشونت به خود گرفت و بازیکنان دو تیم با چاشنی خشنونت روی پای هم می‌رفتند.

در ادامه دو تیم با تعویض سعی در اختیار گرفتن بازی داشتند و در نهایت آلمان با اتکا به جوانان آینده دار خود و بنزین سبز بر شیلی جنگنده غلبه کرد و قهرمان جام کنفدراسیون‌ها شد.

 

Read more...

تلاش مورینیو برای جذب مدافع سابق بارسا

به ادعای موندودپورتیوو،  مارک بارترا، مدافع باشگاه دورتموند که محصول باشگاه بارسلوناست، مورد توجه منچستریونایتد قرار گرفته است.

به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از ورزش ۳، بارترا تابستان گذشته و پس از بی مهره های انریکه ترجیح داد از بارسا جدا شده و به پیشنهاد دورتموند پاسخ مثبت داد. جدایی او تنها ۸ میلیون یورو هزینه داشت اما او ثابت کرد که بارسلونا در فروشش اشتباه کرده است.

بارترا فصل گذشته در ۳۱ بازی، ۲۶۰۶ دقیقه برای زردپوشان به میدان رفت و یکی از بازیکنان ثابت این تیم محسوب می شد اما جانشینان او در بارسا یعنی متیو و ماسکرانو چندان قابل انتظار ظاهر نشدند.

بارترا تا زمان حمله تروریستی به اتوبوس دورتموند که دو ماه پیش رخ داد، به طور متناوب برای دورتموند به میدان می رفت ولی سپس با وقفه ای ۴۵ روزه مواجه شد؛ با این حال درخشش این مدافع سبب شد تا حالا منچستریونایتد برای جذبش اقدام کند.

طبق ادعای موندودپورتیوو، شیاطین سرخ به درخواست مورینیو مذاکرات ابتدایی با دورتموند را شروع کرده اند و جالب اینکه یونایتد به تازگی یک مدافع جدید(لیندولف) را به خدمت گرفته است که این نشان می دهد آقای خاص از وضعیت خط دفاعی تیمش رضایت ندارد و همچنان در صدد تقویت آن است.

رکورد پرتغال در گزارشی مدعی شده است منچستریونایتد در آستانه نهایی کردن انتقال لیندلوف مدافع سوئدی است. مدافع سوئدی باشگاه بنفیکا قرار است با قراردادی ۵ ساله به ارزش ۳۵ میلیون یورو راهی منچستریونایتد شود. ۵ میلیون یورو هم به عنوان افزونه، در این قرارداد گنجانده می شود.

البته انتقال لیندلوف هنوز چند روز با نهایی شدن فاصله دارد. این بازیکن ملی پوش اکنون در اردوی تیم ملی کشورش حضور دارد و انتظار می رود پس از بازی دوستانه روز چهارشنبه ۱۳ ژوئن با نروژ، راهی منچستر شود تا با انجام تست پزشکی، انتقالش را نهایی کند.

لیندلوف مدافع سوئدی بنفیکا در ژانویه هم مورد توجه منچستریونایتد قرار داشت ولی در نهایت با نظر سران باشگاه انگلیسی، انتقال این بازیکن ۲۲ ساله به الدترافورد نهایی نشد. در حالی که تصور می شد مورینیو دیگر به جذب لیندلوف علاقه مند است ولی به نظر می رسد این مدافع جلوتر از مایکل کین، در صدر لیست سرمربی پرتغالی برای تقویت خط دفاع قرار دارد.

 

 

 

Read more...

قطع همکاری وردربرمن با مهاجمی که ۱۰۴ گله

باشگاه فوتبال وردربرمن آلمان به صورت رسمی اعلام کرد که با مهاجمی که با پیراهن سفید و سبز ۱۰۴ گل زده، قطع همکاری کرده است.

به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از خبرگزاری فارس، در چند روز گذشته اخبار زیادی در مورد قطع همکاری کلادیو پیزارو، گلزن ۳۸ ساله با تیم سفید و سبزپوش بوندس‌لیگا انتشار یافته است.

مطابق اظهارات مدیر ورزشی برمنی‌‌ها،‌ با این گلزن پرسابقه در بوندس‌لیگا برای فصل بعد قطع همکاری می‌شود.

فرانک بائومان اظهارداشت:ما از اواسط ماه مه به کلادیو اعلام کردیم قراردادش با باشگاه تمدید نخواهد شد.بعد با او صحبت کردیم و در نهایت تفاهم و دوستی،‌قرار گذاشتیم هر یک به راه خود برویم.

او ادامه داد:برای این منظور خیلی از عوامل را در نظرگرفتیم تا به این تصمیم رسیدیم.

مطابق اظهارات این مقام، باشگاه وردربرمن در صورتی که پیزارو اعلام کناره‌گیری کند، به خاطر خدمات فراوانش ترتیب برگزاری یک بازی خداحافظی را خواهد داد.

مهاجم اهل کشور پرو در ۳ مقطع تیم برمن را همراهی کرده است. وی نخستین مرتبه در سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ برای آن به میدان رفت.

سپس در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ دومین دوره بازی برای وردر را تجربه کرد.

گلزن صاحب تجربه از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ نیز برای سومین مرتبه پیراهن سفید و سبز را به تن کرد.

در مجموع او بیش از ۲۰۰ مرتبه برای تیم بوندس‌لیگایی به میدان رفت و ۱۰۴ گل زد.به همین خاطر او موفق‌ترین گلزن وردربرمن در تمام ادوار است.

 

 

Read more...

ثبت قرارداد منشا

قرارداد گادوین منشا در هیأت فوتبال تهران ثبت شد.

مهاجم آفریقایی پرسپولیس با حضور در هیأت فوتبال استان تهران، قرارداد خود را به ثبت رساند.

به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، گادوین منشا که برای فصل آتی رقابت‌های رسمی، پیراهن پرسپولیس را به تن خواهد داشت، با حضور در هیأت فوتبال استان تهران قرارداد خود با پرسپولیس را به ثبت رساند.

گفتنی است؛ منشا با قراردادی دو ساله به پرسپولیس ملحق شده است.

لازم به توضیح است که منشا در اردیبهشت ماه امسال(۹۶) با باشگاه پرسپولیس قرارداد امضاء کرد، ولی پس از آن شایعاتی مبنی بر محرومیت پرسپولیس در جذب بازیکن خارجی و غیر قانونی بودن این قرار داد مطرح شده بود. اما چندی پیش خبر تسویه مالی بدهی های باشگاه های استقلال و پرسپولیس و رفع محرومیت آنها در جذب بازیکن خارجی در خبرگزاری ها منتشر گردید.

 

لینک مرتبط: اخبار ورزشی

Read more...

تبریک ۷ سالگی آبی پوشی یحیی

تبریک هواداران منچستر بابت روزی که یحیی توره آبی‌پوش شد.

هواداران منچسترسیتی در شبکه‌های مجازی ۷ ساله‌شدن حضور ستاره با سابقه آفریقایی خود را تبریک گفتند.

به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از خبرگزاری فارس،  امروز ۱۱-۴-۹۶، هواداران آبی‌های آسمانی شهر منچستر، در شبکه‌های اینترنتی حضوری گسترده داشتند. آنها با به خاطر داشتن این نکته که ۷ سال قبل، دقیقا در چنین روزی یحیی توره،‌هافبک ساحل‌ عاجی به عضویت تیم محبوب خود درآمد، به وی با پیام‌هایی تبریک گفتند.

یکی از هواداران در پیامی نوشت:

امروز، روزی است که یحیی آبی‌پوش شد!

این بازیکن ۳۴ ساله در روز ۲ ژوییه سال ۲۰۱۰ در حالیکه عضو بارسلونا بود، به عضویت من‌سیتی درآمد. برای این منظور قراردادی ۵ ساله به ارزش ۲۵ میلیون پوند منعقد کرد و پیراهن شماره ۴۲ را دریافت کرد.

در حالیکه در بارسا با پیراهن شماره ۲۴ به میدان می‌رفت.

وی در این مدت در ۲۲۰ بازی برای تیم انگلیسی ۱۹ گل زده است.

Read more...

پیروزی بانک سرمایه بر نماینده چین

در مسابقات والیبال قهرمانی مردان باشگاه های آسیا، تیم والیبال بانک سرمایه در نخستین دیدار مرحله دوم این رقابت های موفق نماینده چین را شکست داد.

به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، دومین مرحله رقابت های والیبال قهرمانی باشگاه های مردان آسیا از امروزیکشنبه۱۱-۴-۹۶، در ویتنام آغاز شد.

تیم والیبال بانک سرمایه مدافع عنوان قهرمانی این رقابت ها از ساعت ۱۲ و ۳۰  دقیقه به وقت تهران در نخستین مسابقه این مرحله به مصاف بائیک موتور پکن رفت و سه بر یک به پیروزی رسید.

شاگردان مصطفی کارخانه در ست دوم این مسابقه ۲۵ بر ۱۹ مغلوب نماینده چین شدند اما در ست های اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۵ به پیروزی رسیدند.

تیم بانک سرمایه این مسابقه را با ترکیب فرهاد قائمی، شهرام محمودی، عادل غلامی، میلاد عبادی پور، لوکاس، سید محمد موسوی و فرهاد ظریف شروع کرد.

در ست نخست سرویس های هدفدار عبادی پور و شهرام محمودی و دفاع های خوب عادل غلامی و سید موسوی نقش زیادی در پیروزی بانکی ها داشت.

در ست دوم، سرویس های ریسکی بازیکنان چین به ویژه این جی و جیانگاتو عامل برتری این تیم برابر بانک سرمایه شد. در این مسابقه علی شفیعی، قاسم کارخانه و علی جلالی نیز به میدان رفتند.

تیم والیبال بانک سرمایه فردا دوشنبه ۱۲-۴-۹۶، در دومین مسابقه مرحله دوم رقابت های قهرمانی باشگاه های مردان آسیا به مصاف تویودا ژاپن می رود.

بانکی ها در مرحله مقدماتی نیز چین تایپه را از پیش رو برداشته بودند و به عنوان صدرنشین گروه دوم راهی این مرحله از رقابت ها شده بودند.

 

 

Read more...

غول فرانسوی جودو در پاری سن ژرمن

غول فرانسوی جودو با درخواست مالک باشگاه پاری سن ژرمن به مدت یک سال به این باشگاه پیوست.

«تدی رینر» یا همان غول فرانسوی جودوی دنیا با درخواست مالک باشگاه پاری سن ژرمن به این باشگاه پیوست.

به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از خبرگزاری فارس و به نقل از روزنامه لوپاریزین فرانسه، “تدی رینر” غول فرانسوی جودوی دنیا به عضویت باشگاه پولدار پاری سن ژرمن در آمده است.

طبق این گزارش، “تدی رینر” به درخواست “ناصر الخلیفی” مالک ثروت‌مند باشگاه پاری سن ژرمن در آمده است.

پاری سن ژرمن بیشتر نام خود را در بخش فوتبال حرفه‌ای مطرح  کرده و در حال حاضر در تلاش است تا در رشته‌ هایی مثل جودو به صورت حرفه‌ای فعالیت کند. این قرارداد تا سال ۲۰۱۹ ثبت شده است.

تدی رینر فرانسوی غول فرانسوی جودو، تا کنون ۱ طلا و ۱ برنز المپیک و ۸ طلا و ۱ نقره جهانی را بدست آورده است. “رینر” ۱۳۰ کیلویی دو متر و چهار سانتی متر قد دارد.

Read more...

احتمال جدایی امباپه از موناکو

کیلیان امباپه مهاجم تیم فوتبال موناکو فرانسه با حذف نام این تیم از صفحه توئیترش به شایعات جدایی اش از این تیم دامن زد.

به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از ورزش ۱۱ ، کیلیان امباپه مهاجم ۱۸ ساله تیم موناکو با حذف نام این تیم از صفحه توئیترش به شایعات جدایی اش از این تیم دامن زد و احتمال پیوستن این مهاجم به رئال مادرید افزایش یافت.

در روزهای اخیر این بازیکن جوان موناکو کانون شایعات رسانه های اروپایی بوده و هر روز خبر جدیدی در رابطه با علاقه مندی یکی از باشگاههای اروپایی به او شنیده می شود اما بیشترین این شایعات پیرامون باشگاه رئال مادرید است تا جایی که فلورنتینو پرز رئیس باشگاه رئال مادرید هم علاقه خود به جذب این امباپه را رسما اعلام کرد .

رئال مادرید که به احتمال زیاد آلوارو موراتا را در این تابستان به منچستر یونایتد خواهد فروخت به دنبال گزینه مناسبی در خط حمله برای جایگزینی وی است و حالا با کاری که امباپه کرده است احتمال پیوستنش به رئال مادرید بیش از گذشته قوت گرفته است .

امباپه پیش از این در قسمت توضیحات اکانت توئیترش نام باشگاه موناکو ، شرکت نایک و تیم ملی فرانسه را ثبت کرده بود اما از آنجایی که اسپانسر باشگاه رئال مادرید شرکت آدیداس یعنی رقیب سنتی نایک است ، این بازیکن در تازه ترین اقدامش نامهای مذکور را از صفحه توئیترش حذف کرده تا شایعات پیوستنش به لوس بلانکوس کم کم رنگ واقعیت به خود بگیرد .

 

 

Read more...

فوتسال ایران در صدر آسیا

با اعلام رده بندی تیم‌های ملی فوتسال جهان، ایران در رده ششم جهان و اول آسیا ماند.

در جدیدترین رده بندی تیم‌های ملی فوتسال جهان ایران در رده ششم و اول قاره کهن باقی ماند.

به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از خبرگزاری فارس، و پایگاه خبری فوتسال ایران،جدیدترین رده بندی تیم‌های ملی فوتسال جهان، از سوی سایت futsalworldranking اعلام شد و بر این اساس تیم ملی ایران با ۱۵۹۵ امتیاز در رده ششم جهان و اول آسیا قرار گرفت.

در این رده بندی، برزیل، اسپانیا و روسیه به ترتیب رده‌های اول تا سوم را در اختیار دارند. نکته جالب این رده بندی اختلاف ۱۳ امتیازی ایران با ایتالیا است. شاگردان ناظم الشریعه این فرصت را دارند که با کسب نتایج مثبت در مسابقات تدارکاتی پیش رو و همچنین بازی‌های داخل سالن آسیا در ترکمنستان این اختلاف امتیازی را جبران کرده و دوباره به رتبه پنجم جهان باز گردند.

در آسیا نیز بعد از فوتسال ایران، تایلندی‌ها با اختلاف بیش از ۲۰۰ امتیازی در رتبه دوم جای گرفته‌اند.

امتیاز ۱۰ تیم برتر جهان به شرح زیر است:

۱_ برزیل ۱۹۲۹ امتیاز

۲_ اسپانیا ۱۸۷۹ امتیاز

۳_ روسیه ۱۷۶۵ امتیاز

۴_ آرژانتین ۱۷۰۰ امتیاز

۵_ ایتالیا ۱۶۰۸ امتیاز

۶_ ایران ۱۵۹۵ امتیاز

۷_ پرتغال ۱۵۸۲ امتیاز

۸_ اوکراین ۱۵۰۰ امتیاز

۹_ قزاقستان ۱۴۶۲ امتیاز

۱۰_ آذربایجان ۱۴۴۵ امتیاز

همچنین امتیاز پنج تیم برتر قاره کهن به شرح زیر است:

۱_ ایران ۱۵۹۵ امتیاز

۲_ تایلند ۱۳۶۰ امتیاز

۳_ ژاپن ۱۳۵۴ امتیاز

۴_ استرالیا ۱۲۲۳ امتیاز

۵_ ازبکستان ۱۲۰۲ امتیاز

با توجه به این رده بندی ۱۰ تیم برتر فوتسال جهان  و ۵ تیم برتر آسیا به ترتیب زیر هستند:

۱- برزیل

۲- اسپانیا

۳- روسیه

۴- آرژانتین

۵-ایتالیا

۶- ایران

۷- پرتغال

۸- اوکراین

۹- قزاقستان

۱۰- آذربایجان

* ۵ تیم برتر آسیا به ترتیب زیر هستند:

۱- ایران

۲- تایلند

۳- ژاپن

۴- استرالیا

۵- ازبکستان

 

 

Read more...

قهرمانی پاراتکواندو ایران

 

تیم ملی پاراتکواندوی ایران در سومین دوره مسابقات قهرمانی آسیا به عنوان قهرمانی این قاره دست یافت.

تیم‌ملی پاراتکواندوی کشورمان موفق شد با کسب ۶ مدال طلا، نقره و برنز بر سکوی نخست قاره کهن بایستد.

به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، سومین دوره مسابقات قهرمانی آسیا پاراتکواندو از روز شنبه ۱۰/۴/۹۶ با حضور ۱۱۵ هوگوپوش از ۲۰ کشور به میزبانی شهر «چانچئون» برگزار و تیم ملی کشورمان با ۴ مدال طلای سعید صادقیان‌پور،‌احمد نریمانی،‌مهدی پوررهنما و اصغر عزیزی، یک مدال نقره سجاد جوانبخت و یک مدال برنز محمود جعفرزاده موفق به کسب عنوان قهرمانی این رقابت‌ها گردید.

تیم‌ روسیه نایب قهرمان شد و تیم ترکیه بر سکوی سوم ایستاد.

تیم‌ملی پاراتکواندوی کشورمان با ترکیب زیر در این رقابت‌ها حضور پیدا کرد:

– سعید صادقیان‌پور (K42):

 – محمدرضا شعبانی (K44):

– محمود جعفرزاده (K42)

– احمد نریمانی (K44)

– سجاد جوانبخت (K44)

– مهدی پوررهنما (K44)

– اصغر عزیزی (K44)

* تنها شعبانی که نخستین حضور خود را تجربه می‌کرد از کسب مدال بازماند.

هدایت این تیم برعهده «پیام خانلرخانی» به عنوان سرمربی و«مهدی احمدی» به عنوان مربی است و مسعود لشگری به عنوان سرپرست در کنار تیم حضور خواهد داشت.

گفتنی است؛ با تصمیم فدراسیون جهانی تکواندو، هوگوپوشان سایر قاره‌ها مجاز به شرکت در این رقابت‌ها هستند. امتیاز این مسابقات برای تکواندوکاران قاره آسیا G4 است و برای تکواندوکاران سایر قاره‌ها G2 خواهد بود.

 

Read more...

حریفان جهانی والیبال ساحلی ایران

تیم ملی والیبال ساحلی ایران حریفان رقابت های قهرمانی جهان خود را شناخت.
به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، یازدهمین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی جهان از ششم تا پانزدهم مردادماه ۱۳۹۶  در شهر وین کشور اتریش برگزار می شود.

این رقابت ها در دو گروه مردان و زنان و در هر گروه با حضور ۴۸ تیم پیگیری خواهد شد.
بر اساس قرعه کشی انجام شده دور مقدماتی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی مردان جهان در دوازده گروه چهار تیمی برگزار می شود که تیم ملی والیبال ایران (بهمن سالمی و رحمان رئوفی) در گروه L با دو تیم از کانادا و یک تیم از اتریش میزبان این رقابت ها همگروه است.
اتریش برای دومین بار میزبان مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی جهان شده است و پاداش تیم قهرمان نیز ۶۰ هزار دلار خواهد بود.
گروه بندی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی جهان به قرار زیر است:
گروه A: برزیل، کوبا، اتریش و ترینیدا و توباگو
گروه B: لتونی، قطر، آلمان و ونزوئلا
گروه C: آمریکا، آمریکا، لهستان و گوام
گروه D: برزیل، مکزیک، کوبا و هلند
گروه E: برزیل، شیلی، لتونی و موزابیک
گروه F: روسیه، بل‍ژیک، لتونی و مغرب
گروه G: لهستان، آمریکا، آرژانتین و پاراگوئه
گروه H:برزیل، آمریکا، اتریش و آفریقای جنوبی
گروه I: اسپانیا، کانادا، اندونزی و اتریش
گروه J: هلند، لهستان، ایتالیا و اروگوئه
گروه K: ایتالیا، روسیه، استرالیا و سیرالئون
گروه L: اتریش، کانادا، ایران و کانادا

 

Read more...

مسابقات ارتش‌های جهان

رقابت‌های آزاد تکواندو نیروهای مسلح، به منظور کسب آمادگی لازم جهت حضور در مسابقات ارتش‌های جهان،  در تهران برگزار می شود.

مسابقات آزاد تکواندو نیروهای مسلح به منظور حضور در مسابقات ارتش‌های جهان، روز یکشنبه ۲۵/۴/۹۶ در خانه تکواندو استان تهران برگزار می‌شود.

به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، مسابقات آزاد نیروهای مسلح به منظور حضور در بیست و چهارمین دوره مسابقات ارتش‌های جهان در ۸ وزن ۵۴-، ۵۸-، ۶۳-، ۶۸-، ۷۴-، ۸۰-، ۸۷- و ۸۷+ کیلوگرم روز یکشنبه (۲۵ تیرماه) در خانه تکواندو استان تهران برگزار می‌گردد.

وزن‌کشی روز پیش از مسابقات از ۱۳ تا ۱۵ در خانه تکواندو استان انجام می‌شود.

* مدارک لازم برای حضور در این دوره از مسابقات:

۱- عضویت کادر رسمی (سربازان وظیفه و بسیجیان فعال)
۲- ارائه کارت با گواهی ثبت حکم کمربند کوکی وان و کارت گلوبال
۳- همراه داشتن دفترچه خدمات درمانی نیروهای مسلح یا بیمه ورزشی
۴- همراه داشتن و ارائه کارت بسیج فعال و معرفی نامه از تربیت بدنی سپاه های استانی و بسیج مورد تأیید تربیت بدنی سپاه (هیات تکواندو سپاه)

* شرایط حضور تکواندوکاران در مسابقات انتخابی:

براساس ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح، هر سازمان (آجا، سپاه، ناجا، ودجا و سازمان قضایی) مجاز است یک تیم غیر از تکواندوکارانی که شرایط زیر را دارند برای مسابقات بر اساس ضوابط معرفی و اعزام نمایند:

۱- مقام آوران مسابقات سیزم ۲۰۱۵ – کره جنوبی
۲- نفرات اول مسابقات قهرمانی نوجوانان در سال ۱۳۹۶
۳- نفرات اول و دوم مسابقات کشورهای اسلامی در سال ۱۳۹۶
۴- رنکینگ نفرات حاضر در لیگ برتر سال ۱۳۹۵ که دارای ۷ برد باشند
۵- رنکینگ نفرات اول هر وزن در لیگ نقش جهان
۶- نفرات اول و دوم مسابقات سربازان نیروهای مسلح در سال۱۳۹۵
۷- نفرات اول و دوم مسابقات قهرمانی پایوران نیروهای مسلح در سال۱۳۹۵

آدرس محل برگزاری مسابقات: جاده مخصوص کرج، شهرک فرهنگیان، شهرک آزادی، بلوار محمد رسول الله (ص)، خیابان امام محمد باقر(ع)، مجموعه ورزشی شهدای شهرک آزادی – خانه تکواندو استان تهران

گفتنی است؛ مسابقات با هوگوی الکترونیکی برگزار می شود و به همراه داشتن محافظ لثه، دستکش و سایر لوازم ایمنی و جوراب الکترونیکی برای تکواندوکاران الزامی است.

Read more...

قهرمان جاده کشور مشخص شد

مسابقات قهرمانی کشور دوچرخه سواری رده های سنی امیدها و بزرگ سالان آقایان سال ۱۳۹۶ در بخش های استقامت جاده و تایم تریل انفرادی در استان یزد برگزارشد.
به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری،مسابقات قهرمانی کشور دوچرخه سواری سال ۱۳۹۶ در بخش استقامت جاده و تایم تریل انفرادی ( آقایان رده های سنی بزرگسالان و امیدها) با حضور ۸۰ ورزشکار در قالب ۲۴ تیم در استان یزد آغاز شد.در مسابقه استقامت جاده ، رکابزنان در دو رده سنی امیدها و بزرگسالان مسافت ۱۶۰ کیلومتری جاده تفت به یزد را سپری نمودند.

در پایان این رقابت مهیج مهدی سهرابی رکابزن باسابقه کشورمان توانست با کسب بهترین زمان “مرد طلایی مسابقات قهرمانی کشور” لقب بگیرد و روی سکوی قهرمانی بایستد.

 

* نتایج مسابقات به شرح ذیل می باشد:
* در رده سنی بزرگسالان:

۱- مهدی سهرابی از هیات زنجان
۲- محمد رجبلو از هیات البرز
۳- علی خادمی از هیات کرمان

* در رده سنی امیدها:
۱- جعفر علیزاده از هیات تبریز
۲-  محمد گنج خانلو از هیات البرز
۳- محمد علی مرادی از هیات بروجرد

 

بر اساس بخشنامه فدراسیون دوچرخه سواری استانهای شرکت کننده و شرایط دوچرخه سواران که قبل از مسابقات اعلام شده بود به شرح زیر بوده است.
تعداد استانهای شرکت کننده ۳۱ استان:
الف) استانهای : آ.شرقی – البرز – تهران – لرستان – مرکزی و یزد طبق سهمیه رنکینگ و یک نفر همراه
الباقی استانها – هر استان طبق سهمیه استانی اعلام شده و سهمیه رنکینگ و ۱ نفر همراه
ب) نفرات مجاز برای شرکت در مسابقه تایم تریل انفرادی طبق سهمیه رنکینگ تایم تریل انفرادی می باشد.

شرایط شرکت کنندگان :
۱ – داشتن بیمه ورزشی سال ۱۳۹۶ که ۳ روز از زمان صدور آن گذشته باشد .
۲ – به همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی در مسابقات قهرمانی کشور الزامی می باشد .
۳ – معرفی نامه از هیات دوچرخه سواری و اداره کل ورزش و جوانان استان مربوطه الزامی می باشد .
۴ – فقط ورزشکارانی میتوانند در مسابقات شرکت نمایند که قبلا چک ضمانت یا سفته مربوطه را تا قبل از تاریخ ۴/۴/۱۳۹۶به فدراسیون تحویل داده باشند.

۵- گروه سنی امید متولدین ۱۱/۱۰/۷۴ لغایت ۱۰/۱۰/۷۷ می باشد .

Read more...

رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی نوجوانان جام یادگار امام (ره) – قم

به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از خبرگزاری فارس و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، سومین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی نوجوانان جام یادگار امام (ره) از صبح امروز (جمعه) با حضور ۱۳ تیم خارجی و ۵ تیم داخلی در سالن حیدریان شهر قم در حال برگزاری است.
مراسم افتتاحیه این مسابقات عصر امروز با حضور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، سیدمهدی صادقی استاندار قم، علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان، احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، حسن عابدی مدیرکل ورزش و جوانان استان قم و رضا لایق دبیر فدراسیون کشتی برگزار شد.
در این مراسم پس از خوش آمدگویی استاندار قم به حاضران، از آشوک کومار نماینده هندی اتحادیه جهانی کشتی و خانم ادیت دوژا داور بین المللی کشتی و سوپروایزر اتحادیه جهانی از ایتالیا با اهدای هدایی تقدیر شد.
همچنین ازعلی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان (میزبان رقابت های کشتی آزاد یادگار امام (ره) در منطقه آزاد چابهار) و سیدمهدی صادقی استاندار قم (میزبان رقابت های کشتی فرنگی یادگار امام (ره) در شهر قم) تقدیر بعمل آمد.
همچنین نتایج رقابت های کشتی فرنگی بین المللی نوجوانان جام یادگار امام تا عصر امروز به شرح زیر است:

گروه یک:
ایران الف ۸- ایران ب ۲
قرقیزستان ۷- فنلاند ۳
ایران ب ۹- فنلاند یک
ایران الف ۱۰- گرجستان صفر

گروه دو:
ارمنستان ۶- بلغارستان ۴
ارمنستان ۸- ایران ج ۲
ایتالیا ۵ (برنده)- استان قم ۵ (امتیاز مثبت ۲۲ به ۱۹ به سود ایتالیا)

گروه سه:
ترکیه ۷- ایران توسعه ۳
اوکراین ۶- غرب آسیا ۳ (دو تیم در یک وزن کشتی گیر نداشتند)

گروه چهار:
آذربایجان ۱۰- عراق صفر
تاجیکستان ۶- صربستان ۴

 

لینک مرتبط: اخبار ورزشی

Read more...

ستاره های نوظهور فوتبال

مسابقات قهرمانی زیر ۲۱ سال اروپا با قهرمانی آلمان به پایان رسید و این تورنمنت نیز مانند سایر تورنمنت های فوتبال در رده های سنی، خبر از ظهور ستاره های جدید در فوتبال می دهد، ستاره های نو ظهوری که  استعداد یاب های باشگاه های بزرگ فوتبال قبل از برگزاری بازیها برای شناسایی و جذب آنها برنامه ریزی کرده و فعال شده اند.

به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از سایت ورزش۱۱، در طول مسابقات قهرمانی زیر ۲۱ سال اروپا، بسیاری از هواداران حرفه ای و جدی فوتبال، همواره بر این نکته تاکید داشتند که قدرت اسپانیا در این تورنمنت مثال زدنی است؛ حضور مارکو آسنسیو، دنیس سوارز، هکتور بیرین، سائول و … در این تیم، بر این باور دامن می زد.
از سوی دیگر، نام های شناته شده دیگری نیز در میان بازیکنان جوان حاضر در این تورنمنت به چشم می خورد، نام هایی نظیر جیان لوئیجی دوناروما، فدریکو برناردسکی، مانوئل لوکاتلی و … در تیم ملی ایتالیا.
با این وجود، در این تورنمنت بازیکنان جوان دیگری نیز جهره شدند که تا پیش از این نامی از آنها در عرصه فوتبال اروپا وجود نداشت؛ بازیکنانی که به احتمال فراوان از این پس تیم های بسیاری خواهان جذب آنها خواهند بود.
با نگاهی به تیم منتخب این مسابقات، به راحتی می توان متوجه شد که تمام ۱۱ بازیکن این تیم، از دو تیم فینالیست آلمان و اسپانیا انتخاب شده اند. در این تیم منتخب نیز نام هایی نظیر مارکو آسنسیو و سائول که پیش از این نیز شناخته شده بودند، به چشم می ورد؛ اما تقریبا سایر ۹ بازیکن دیگر این تیم همگی ستار های نوظهوری هستند که در سال های آتی مشص واهد شد که آیا به درشش خود ادامه واهند داد یا مانند بسیاری از جوانانی که در این سال ها محو شدند، به درخشش ادامه نخواهند داد.
در این تیم منتب، می توان در هر پست یک بازیکن را از سایرین تفکیک کرد و او را به عنوان یکی از جوانان آینده دار فوتبال معرفی کرد.

* ژولین پولرزبک (آلمان):

دروازه بان تیم ملی زیر ۲۱ سال آلمان که با این تیم به مقام قهرمانی رسید، نقش مهمی در کسب این افتار داشت. نقطه اوج عملکرد پولرزبک جوان را باید در ضربات پنالتی در دیدار نیمه نهایی در مقابل انگلیس دانست؛ جایی که وی بواسطه یادداشتی که در جوراب خود پنهان کرده بود، آمار نسبی پنالتی زنان انگلیس را داشت. این دروازه بان جوان که از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ در اینتراخت فرانکفورت توپ زده، امسال به هامبورگ پیوسته اما هنوز برای این تیم به میدان نرفته است.

* خسوس وایخو (اسپانیا):

دفاع وسط تیم زیر ۲۱ سال اسپانیا، قطعا در تیم منمتخب مسابقات قهرمانی زیر ۲۱ سال اروپا قرار دارد. این مدافع جوان که سال ۲۰۱۵ از زاراگوزا به رئال مادرید منتقل شده بود، در فصل ۱۶-۲۰۱۵ به طور قرضی برای زاراگوزا توپ زده و در فصل ۱۷-۲۰۱۶ نیز به طور قرضی به اینتراخت فرانکفورت منتقل شده بود. وایخو به عنوان یک مدافع در فصل گذشته در ۲۵ بازی برای اینتراخت موفق شده بود یک گل نیز به ثمر برساند.

* دنی سبایوس (اسپانیا):

هافبک تیم ملی زیر ۲۱ سال اسپانیا که همراه این تیم به نایب قهرمانی مسابقات زیر ۲۱ سال اروپا رسید، موفق به کسب یک موفقیت شخصی نیز شد؛ وی به عنوان بهترین بازیکن این تورنمنت لقب گرفت. سبایوس که در تیم زیر ۲۱ سال اسپانیا پیراهن شماره ۶ را به تن می کند، در حال حاضر بازیکن تیم بتیس محسوب می شود و از سال ۲۰۱۴ تابحال در ۹۸ بازی باشگاهی موفق شده ۷ گل به ثمر برساند. این بازیکن از هم اکنو مورد توجه بارسلونا و رئال مادرید قرار گرفته و احتمال انتقال او به یکی از این دو تیم نیز مطرح شده است.

داوی سلکه (آلمان):

با وجود اینکه مهاجمی نظیر جرارد دلوفئو در مسابقات قهرمانی زیر ۲۱ سال اروپا حضور داشت، اما نام داوی سلکه به عنوان مهاجم در تیم منتخب تورنمنت قرار گرفت. سلکه از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ بازیکن وردربرمن بوده و در ۳۳ بازی ۹ گل برای این تیم به ثمر رسانده بود. این مهاجم از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ عضو باشگاه لایپزیگ بوده و در ۵۰ حضور خود در زمین مسابقه، ۱۴ گل نیز برای این تیم زده است. داوی سلکه امسال طی قراردادی به تیم هرتابرلین پیوست.

 

لینک مرتبط: اخبار ورزشی

 

Read more...

پیروزی استقلال در بازی تدارکاتی

نخستین پیروزی استقلال در فصل جدید با گلزنی بازیکن جدید در بازی تدارکاتی.

استقلال در نخستین دیدار تدارکاتی خود برای آماده‌سازی فصل پیش‌رو، به پیروزی رسید.

به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از ورزش۱۱،  تیم فوتبال استقلال در یک دیدار دوستانه و تدارکاتی از ساعت ۱۸:۳۰ روز شنبه۱۰/۴/۹۶ در زمین شماره دوی ورزشگاه آزادی مقابل تیم دسته اولی نساجی قائمشهر قرار گرفت و در نهایت به برتری یک بر صفر دست یافت.

تک گل این بازی را برای استقلال حسن بیت‌سعید در دقیقه هشت وارد دروازه نساجی کرد، اما در نیمه دوم توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد.

بازی مقابل نساجی، نخستین دیدار تدارکاتی استقلال پیش از آغاز لیگ هفدهم بود که شاگردان منصوریان توانستند در آن به پیروزی برسند. در نیمه نخست مجید حسینی از استقلال و بازیکن شماره ۲۴ نساجی با کارت زرد داور جریمه شدند.

 

لینک مرتبط: اخبار ورزشی

 

 

Read more...

میرزازاده صاحب مدال برنز شد

در رقابت های بین المللی کشتی فرنگی– در صربستان، امین میرزازاده به مدال برنز رقابت های بین المللی کشتی فرنگی که در کشور صربستان در حال برگزاری است، رسید.

به گزارش سایت ورزش ها، به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های بین المللی کشتی فرنگی بزرگسالان جام لوبومیر ایوانوویچ به مدت ۲ روز در کشور صربستان برگزار می شود.

تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمان با ۵ نماینده در این مسابقات حضور یافته است که در رقابت های روز نخست امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال برنز رسید.

در ادامه این رقابت ها امروز یکشنبه ۱۱/۴/۹۶ نیز کرامت عبدولی، امین کاویانی نژاد، محمد شربی نیازی و امیرمحمد نوروزی به مصاف رقبای خود می روند.

 

لینک مرتبط: اخبار ورزشی

Read more...
پیروزی مجدد ایران برابر آرژانتین

پیروزی مجدد ایران برابر آرژانتین

عطایی: خوشحالم آرژانتین را شکست دادیم

سرمربی تیم والیبال جوانان ایران گفت: خوشحالم که برای دومین بار آرژانتین که یکی از تیم‌های خوب مسابقات جهانی بود را شکست دادیم.

به گزارش “ورزش ها” و به نقل از مشرق، بهروز عطایی، سرمربی تیم والیبال جوانان ایران درمورد پیروزی ۳ بر ۲ تیمش برابر آرژانتین در رقابت‌های قهرمانی جهان اظهار داشت: بازی خیلی سختی بود. هدف ما این بود که به جمع چهار تیم برتر راه پیدا کنیم، اما این‌گونه نشد. این اتفاق سبب شد تا تعریف جدیدی از هدف داشته باشیم و قطعاً در شرایط کنونی مقام پنجمی برای ما بسیار بهتر از سایر مقام‌هاست.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هر دو تیم ایران و آرژانتین یک بار در این مسابقات با هم بازی کرده بودند و شناخت خوبی از هم داشتند کار برای هر دو تیم سخت بود. تغییرات متعدد در جریان مسابقه و استفاده از تاکتیک‌های متنوع موجب شد کارمان سخت باشد.

سرمربی تیم والیبال جوانان ایران خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم بازیکنان جایگزینی که وارد زمین شدند عملکرد خوبی داشتند و موجب شدند تا جریان بازی به سود ما باشد. خوشحالم که برای دومین بار آرژانتین که یکی از تیم‌های خوب این مسابقات بود را شکست دادیم.

تیم والیبال جوانان ایران در نهمین روز رقابت‌های قهرمانی جهان برابر آرژانتین قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر ۲ و با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳ ، ۱۵ بر ۲۵ ، ۱۸ بر ۲۵ ، ۲۵ بر ۲۲ و ۱۵ بر ۱۰  حریف خود را شکست داد. با این نتیجه تیم ایران فردا برای کسب عنوان پنجمی باید با برنده دیدار چین – کانادا روبه‌رو شود.

 

ورزش ها

Read more...
ماندن یا رفتن طارمی تا 48 ساعت دیگر

ماندن یا رفتن طارمی تا ۴۸ ساعت دیگر

تا ۴۸ ساعت آینده جدایی یا ماندن آقای گل ایران مشخص می‌شود

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس امروز با مسئولان این باشگاه جلسه‌ای برگزار کرد تا در خصوص شرایط جدایی‌اش به نتیجه‌ای مطلوب برسد.

به گزارش “ورزش ها” و به نقل از افکارنیوز، مهدی طارمی، مهاجم تیم پرسپولیس که قصد جدایی از این تیم و حضور در تیم‌های اروپایی را دارد، عصر امروز (شنبه) در جلسه‌ای با مدیران باشگاه حاضر شد.

طارمی در این جلسه درباره شرایط خودش و وضعیت پیشنهادهایی که به او ارائه شده است، توضیحاتی داد. مدیران باشگاه هم موضع باشگاه که در وهله اول ماندن طارمی است را اعلام کردند و در ادامه به این بازیکن گفتند چنانچه بنا به رفتن او باشد فقط در قبال مبلغ اعلامی می‌تواند جدا شود.

در شرایط فعلی تأمین خواسته مالی باشگاه برای جدایی طارمی ممکن نیست و احتمالاً تا ۴۸ ساعت آینده وضعیت این بازیکن برای جدایی یا ماندن در پرسپولیس مشخص می‌شود.

پرسپولیسی‌ها برای جدایی طارمی و حضور این بازیکن در تیم‌های اروپایی مبلغ یک میلیون یورو به عنوان رضایت‌نامه تعیین کرده‌اند.

اخبار ورزشی

 

Read more...

طارمی در آستانه یک انتقال بزرگ

مهاجم پرسپولیس در آستانه یک انتقال بزرگ قرار دارد.

به گزارش “ورزش ها” و به نقل از شریان نیوز،یک باشگاه بزرگ اروپایی برای گرفتن رضایت نامه مهدی طارمی حاضر است مبلغ یک میلیون یورو هزینه کند.

این باشگاه که همواره در لیگ قهرمانان اروپا حضور دارد بازی های طارمی را زیر نظر داشته و حاضر است دستمزد خوبی هم به این بازیکن بدهد.

قرار است امروز جلسه مهمی بین نماینده باشگاه اروپایی و طارمی برگزار شود و در صورت توافق طرفین در مرحله بعد نماینده این باشگاه با پرسپولیسی ها وارد مذاکره خواهند شد.

اگر قرار باشد باشگاه پرسپولیس بر مبلغ رضایت نامه طارمی اضافه کند آن وقت ممکن است این انتقال منتفی شود.

 

لینک مرتبط: اخبار ورزشی

Read more...

درآمد کی‌روش از صعود به جام جهانی

درآمد کی‌روش از صعود به جام جهانی چقدر بود؟

به گزارش “ورزش ها” و به نقل از شریان نیوز،میزان نوشت: کارلوس کی‌روش ده درصد پاداش صعود تیم‌ملی به جام جهانی را می‌گیرد. رقمی که حدود ۱۶ میلیون دلار برای رسیدن به روسیه است.

این روز‌ها شایعات و حرف و حدیث‌های مختلفی درباره میزان پاداش فیفا به فدراسیون فوتبال به خاطر صعود به جام جهانی ٢٠١٨ روسیه وجود دارد.

یکی از شایعات جالب توجه این بوده که حدود ٣٠ درصد از مبلغ این پاداش طبق توافقات انجام شده در زمان عقد قرارداد به کارلوس کی‌روش تعلق خواهد یافت.

این در حالی است که بنا بر مفاد قراداد کی‌روش، این مربی پاداش قابل تأملی از این مبلغ واریزی فیفا به دست خواهد آورد اما مقدار آن ١٠ درصد کل پول واریزی است، نه ٣٠ درصد!

در قراداد منعقد شده بین کارلوس کی‌روش و فدراسیون فوتبال پیش‌بینی‌های لازم درباره تمام این موارد انجام شده و درباره پاداش‌های فیقا قبل و حین برگزاری جام جهانی به این دو بند در بخش چهارم قرارداد که مربوط به وظایف و تعهدات فدراسیون و شرایط برداخت دستمزد است، اشاره شده است.

این دو بند به شرح زیر است:

* اگر فدراسیون فوتبال به جام جهانی ٢٠١٨ روسیه راه پیدا کند، ١٠ درصد از مبلغی که فدراسیون از فیفا بابت ورود به جام جهانی دریافت می‌کند به تیم مربیگری تعلق می‌گیرد. سرمربی در ادامه موظف است پس از مذاکره با تیم مربیگری به بهترین شکل ممکن این مبلغ را تقسیم کند و فدراسیون مقابل نتایج این تصمیم‌گیری وظیفه‌ای نخواهد داشت. فدراسیون موظف است نسبت به پرداخت این مبلغ در ۵ تا ۷ روز پس از دریافت جایزه از فیفا اقدام کند.

* در جام جهانی ٢٠١٨ روسیه، تیم مربیگری ١٠ درصد از مبالغ تشویقی فیفا در جریان این رقابت‌ها را دریافت می‌کند که قاعدتا تا زمان حضور تیم ملی در جام جهانی ادامه خواهد داشت. سرمربی موظف است پس از مذاکره با تیم مربیگری به بهترین شکل ممکن این مبلغ را تقسیم کند و فدراسیون مقابل نتیجه این تصمیم‌گیری وظیفه‌ای نخواهد داشت. فدراسیون فوتبال موظف است نسبت به پرداخت این مبلغ طی ۵ تا ۷ روز پس از دریافت جایزه از فیفا اقدام کند.

فیفا برای صعود تیم ملی ایران به جام جهانی ٢٠١۴ برزیل مبلغ ٨ میلیون دلار به فدراسیون فوتبال پرداخت کرده بود. به این ترتیب این مبلغ برای جام جهانی ٢٠١٨ قطعا افزایش خواهد داشت و قطعا کمتر از ١٠ میلیون دلار نیست.

به همین ترتیب مشخص می‌شود که کار بزرگ کی‌روش برای رساندن تیم ملی ایران به جام جهانی ٢٠١٨ روسیه در بدترین حالت یک میلیون دلار پاداش نقدی برای او به همراه دارد.

این مبلغ جدا از پاداش‌های نقدی روزانه‌ای است که فیفا برای تیم‌های شرکت‌کننده در مسابقات جام جهانی در نظر گرفته است و کی‌روش مبلغ قابل توجهی هم طبق بند مورد اشاره از این پاداش‌ها دریافت خواهد کرد.

 

لینک مرتبط: اخبار ورزشی

Read more...
جایگزین مهدی طارمی

یک استقلالی و یک کامرونی گزینه‌های جایگزینی طارمی

جایگزین مهدی طارمی-یک استقلالی و یک کامرونی گزینه‌های جایگزینی طارمی؟

گزینه‌های جانشینی آقای گل لیگ برتر در لیست پرسپولیس مشخص شدند.

به گزارش “ورزش ها” و به نقل از خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری میزان، شواهد و قرائن نشان می‌دهد با توجه به عزم جدی آقای گل دو فصل اخیر لیگ برتر برای حضور در اروپا، در هفته پیش رو این انتقال قطعی خواهد شد و مهدی طارمی از پرسپولیس جدا خواهد شد.
مهدی طارمی و مدیربرنامه‌هایش مذاکرات جدی با باشگاه پانیونیوس یونان را از چند هفته قبل آغاز کرده‌اند و شنیده‌ها حکایت از این مسئله دارد که کادر فنی پانیونیوس هم رسما موافقت خود را با جذب مهاجم پرسپولیس به مدیران این باشگاه اعلام شده است.
از آنجایی که به نظر می‌رسد طارمی به احتمال بسیار زیاد در هفته پیش رو رسما از پرسپولیس جدا خواهد شد، برانکو ایوانکوویچ و مدیران باشگاه پرسپولیس از حالا به فکر جذب جانشین برای طارمی هستند.
هرچند اخبار مختلفی درباره گزینه‌های جانشینی آقای گل لیگ برتر در پرسپولیس در محافل ورزشی منتشر شده است، اما در حال حاضر دو گزینه مورد توجه قهرمان لیگ برتر قرار دارند.

آلویس نانگ مهاجم کامرونی که فصل گذشته در استقلال خوزستان بازی کرد یکی از مهاجمانی است که احتمال دارد در صورت جدایی طارمی مذاکرات جدی با پرسپولیس انجام بدهد.
گزینه دیگر هم امیر ارسلان مطهری مهاجم نفت تهران است که سال گذشته هم مورد توجه باشگاه پرسپولیس قرار داشت، اما به دلیل اینکه اعلام کرده بود علاقه‌مند به حضور در استقلال است، سرخپوش شدن او منتفی شد. مطهری البته مورد توجه باشگاه سایپا هم قرار دارد.
بدون شک این احتمال وجود دارد گزینه‌های دیگر هم مورد توجه باشگاه پرسپولیس برای جانشینی مهدی طارمی قرار بگیرد اما همه چیز به رسمی شدن تصمیم طارمی برای ماندن یا ترانسفر به فوتبال اروپا دارد که در هفته جاری همه چیز درباره آن مشخص خواهد شد.

اخبار ورزشی

جایگزین مهدی طارمی | گزینه های جایگزین مهدی طارمی

Read more...
زوج خط حمله استقلال

زوج خط حمله استقلال

زوج خط حمله استقلال مشخص شدند

سرمربی استقلال ظاهرا تصمیم خود را در مورد خط حمله خود گرفته است.

به گزارش “ورزش ها” و به نقل از ورزش سه، سرمربی استقلال خیلی زود تصمیم خود را برای خط حمله خود گرفته است و قصد دارد از سجاد شهباززاده و حسن بیت سعید در این پست بازی بگیرد. البته در سیستم منصوریان بیت سعید به عنوان مهاجم سایه و شهباززاده به عنوان مهاجم هدف بازی می کنند و علی قربانی هم این شانس را دارد با شروع فصل خودش را در ترکیب اصلی جا بیندازد. آنچه مسلم است با حضور هافبک های بازیسازی مثل فرشید اسماعیلی، داریوش شجاعیان و مجتبی جباری این فصل مهاجمان استقلال می توانند شرایط ایده آلی را در گلزنی تجربه کنند.

 

Read more...
قرارداد استقلال با جباری تنها با یک شرط

قرارداد استقلال با جباری تنها با یک شرط

قرارداد استقلال با جباری تنها با یک شرط

با توجه به مصدومیت هاى پى در پى مجتبى جبارى به همین دلیل قرار است قرارداد این بازیکن با استقلال، بعد از انجام تست هاى پزشکى زیر نظر دکتر نوروزى، ثبت شود.

به گزارش “ورزش ها” و به نقل از افکارنیوز، با توجه به مصدومیت هاى پى در پى مجتبى جبارى به همین دلیل قرار است قرارداد این بازیکن با استقلال، بعد از انجام تست هاى پزشکى زیر نظر دکتر نوروزى، ثبت شود.

البته این در حالى است که کادر فنى استقلال از لحاظ فنى این بازیکن را تایید کرده و تنها تایید کادر پزشکى کافیست تا جبارى با پیراهن شماره ٨ خود دوباره براى آبى پوشان به میدان برود.

با تمام این تفاسیر جبارى فصل آتى با پیراهن استقلال بازی خواهد کرد.

Read more...
رامین رضاییان

رضاییان پرید

پرونده استقلال-رامین بسته شد؛

رضاییان پرید / ملی‌پوش بدون تیم، راهی قاره فوتبال شد

مدافع تیم ملی فوتبال ایران امروز پایتخت را به مقصد اروپا ترک کرد.

به گزارش “ورزش ها” و به نقل از گروه ورزشی خبرگزاری برنا، رامین رضاییان که پیش از این گفته می‌شد مورد توجه استقلال تهران قرار دارد، صبح امروز با راهی کشور اتریش شد و قرار است از آنجا به بلژیک و آلمان برود تا مذاکراتی را با چند باشگاه از این کشورها داشته باشد.

بنابر اعلام مدیربرنامه‌های رضاییان، این بازیکن ایرانی چند پیشنهاد از ایندو کشور دریافت کرده و قرار است در این هفته مذاکراتی را انجام و بهترین تصمیم را بگیرد.

به این ترتیب احتمال اینکه در هفته جاری خبر لژیونر شدن رضاییان منتشر شود، زیاد است.

Read more...
چهار دیدار دوستانه الاهلی در اتریش

چهار دیدار دوستانه الاهلی در اتریش

چهار دیدار دوستانه الاهلی در اتریش-الاهلی عربستان و پرسپولیس ایران در آسیا

چهار دیدار دوستانه برای حریف پرسپولیس در اتریش

حریف تیم فوتبال پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا چهار دیدار دوستانه را در اتریش برگزار خواهد کرد.

به گزارش “ورزش ها و به نقلی از ایسنا، به نقل از الریاضیه، الاهلی حریف تیم فوتبال پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا است. حریف عربستان پرسپولیس برای آمادگی هر چه بهتر شروع فصل جدید لیگ عربستان و همچنین دیدار برابر پرسپولیس اردوی یک ماهه‌ای را در اتریش برگزار خواهد کرد.
قرار است که الاهلی در اردوی اتریش چهار دیدار دوستانه برگزار کند. این تیم ابتدا برابر تیمی از اتریش به میدان خواهد رفت و بعد از آن برابر تیم سرشناس ایتالیایی ادوینزه بازی خواهد کرد.

شاگردان سرگئی ربروف اواکرینی در دیدار سوم خود برابر قونیه اسپور ترکیه به میدان می‌روند و در دیدار چهارم هم به مصاف العین امارات خواهند رفت.
دیدار رفت تیم فوتبال پرسپولیس برابر الاهلی ۳۱ مرداد و دیدار برگشت ۲۱ شهریور  ماه برگزار خواهد شد.

 

Read more...